*

Mẹo nhớ cách làm cộng: Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin vệt trừ. Chảy thì chảy nọ rã kia phân chia cho mẫu số 1 trừ tung tan.

Bạn đang xem: Công thức sin cos lớp 11

3. Công thức các cung links trên mặt đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, tan hơn kém π

*

 Cung hơn nhát π / 2

cos(π/2 + x) = - sinxsin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

sin4a = 4.sina.cos3a - 4.cosa.sin3a

cos4a = 8.cos4a - 8.cos2a + 1

hoặc cos4a = 8.sin4a - 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc

Thực ra những công thức này các được biến đổi ra từ phương pháp lượng giác cơ bản, lấy một ví dụ như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

*

6. Bí quyết biến tổng thành tích

Mẹo nhớ: cos cộng cos bởi 2 cos cos, cos trừ cos bởi trừ 2 sin sin; sin cùng sin bằng 2 sin cos, sin trừ sin bằng 2 cos sin.

*

7. Công thức chuyển đổi tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản:

*

 Phương trình lượng giác trong trường hợp đặc biệt:

sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của các giá trị lượng giác

*

10. Báo giá trị lượng giác một số góc sệt biệt

*

11. Công thức lượng giác vấp ngã sung

*

 13. Lượng chất giác ngược

*

14.

Xem thêm: Incentive Là Gì - Incentives Là Gì

Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*