Tổng hợp công thức sinh học tập 12 là tài liệu hệ thống tổng thể công thức đo lường và tính toán trong lịch trình học của môn Sinh học 12.

Bạn đang xem: Công thức sinh học 12 đầy đủ nhất

Những công thức sinh học 12 tương đối đầy đủ nhất này vẫn giúp chúng ta học sinh, đặc biệt các bạn đang luyện thi đh môn Sinh, nắm vững các công thức môn Sinh học, sẵn sàng tốt cho các kì thi THPT giang sơn sắp tới.

Hội cô giáo Đà Nẵng xin gửi tới bạn đọc nội dung bài viết Tổng hợp phương pháp Sinh học tập 12 dể độc giả cùng tham khảo. Bài viết được search Đáp Án tổng hơp lại tổng thể công thức trong môn Sinh học bao hàm công thức tính của phần kết cấu ADN, cách làm tính cấu trúc ARN… Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và thiết lập về tại đây.

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN

PHẦN I. CẤU TRÚC ADN

I. Tính số nuclêôtit của ADN hoặc của gen

1. Đối với mỗi mạch của gen:

– trong ADN, 2 mạch bổ sung nhau, đề xuất số nu với chiều lâu năm của 2 mạch bởi nhau.

A1+ T1+ G1+ X1= T2+ A2+ X2+ G2= N/2

– Trong cùng một mạch, A và T cũng tương tự G cùng X, ko liên kết bổ sung cập nhật nên không tuyệt nhất thiết phải bằng nhau. Sự bổ sung cập nhật chỉ tất cả giữa 2 mạch: A của mạch này bổ sung với T của mạch kia, G của mạch này bổ sung với X của mạch kia. Do vậy, số nu mỗi loại ở mạch 1 thông qua số nu loại bổ sung cập nhật mạch 2.

Xem thêm: Hãy Nêu Ý Nghĩa Của Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, Thủy Tinh, Hãy Nêu Ý Nghĩa Của Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

A1= T2; T1= A2; G1= X2; X1= G2.

2. Đối đối với tất cả 2 mạch:

– Số nu mỗi một số loại của ADN là số nu một số loại đó ở cả 2 mạch:

A = T = A1+ A2= T1+ T2= A1+ T1= A2+ T2G = X = G1+ G2= X1+ X2= G1+ X1= G2+ X2%A = % T = (%A1+%A2)/2 = (%T1+%T2)/2%G = % X= (%G1+%G2)/2 = (%X1+%X2)/2

Ghi nhớ:Tổng 2 các loại nu khác nhóm bổ sung cập nhật luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50% số nu của ADN: trái lại nếu biết:

Tổng 2 một số loại nu = N/2 hoặc bằng 50% thì 2 các loại nu đó nên khác nhóm vấp ngã sungTổng 2 loại nu khác N/2 hoặc khác 50% thì 2 nhiều loại nu đó nên cùng nhóm bửa sung

3. Tổng cộng nu của ADN (N)

Tổng số nu của ADN là toàn bô của 4 một số loại nu A + T + G + X. Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A = T, G = X. Do vậy, tổng cộng nu của ADN được tính là: N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2(A + G). Do đó A + G = 2 N hoặc %A + %G = 50%

4. Tính số chu kì xoắn (C)

Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu = trăng tròn nu. Khi biết tổng số nu (N) của ADN:

N = C x trăng tròn => C = 20/N; C = 1/34

5. Tính cân nặng phân tử ADN (M):

Một nu có trọng lượng trung bình là 300 đvc. Lúc biết tổng số nu suy ra

M = N x 300 đvc

6. Tính chiều nhiều năm của phân tử ADN (L):

Phân tử ADN là một trong những chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy tuy nhiên song với xoắn số đông đặn quanh 1 trục. Bởi vậy chiều nhiều năm của ADN là chiều dài của một mạch và bằng chiều dài trục của nó. Từng mạch gồm N/2 nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 A0

l =

*
*
*
*
*
*
*
-1)

c) Số link hoá trị mặt đường – photphát trong gene (HTĐ-P)

Ngoài các liên kết hoá trị nối giữa những nu trong ren thì trong mỗi nu có 1 lk hoá trị gắn thêm thành phần của H3PO4vào nhân tố đường. Cho nên vì thế số link hoá trị Đ – p trong cả ADN là: