Điện năng nhưng đoạn mạch tiêu tốn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua và công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là nội dung kỹ năng vật lý mà những em sẽ biết từ bậc THCS.

Bạn đang xem: Công thức tính công của nguồn điện là


Trong bài này họ cùng tìm hiểu về quy trình thực hiện nay công khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua, về mối tương tác giữa công của mối cung cấp điện và điện năng tiêu tốn trong mạch năng lượng điện kín, công thức, phương pháp tính năng suất tỏa nhiệt độ theo định hình thức Jun-Len-xơ và vận dụng giải bài tập.

I. Điện năng tiêu thụ cùng công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

*
- Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu tốn khi tất cả dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành các dạng tích điện khác được đo bởi công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển gồm hướng các điện tích.

 A = Uq = UIt

- vào đó:

 A: Công của lực năng lượng điện (J)

 U: Hiệu điện vắt đoạn mạch (V)

 I: Cường độ dòng điện của mạch (A)

 t: thời hạn (s)

 q: Lượng năng lượng điện di chuyển sang mạch trong thời hạn t (C).

2. Công suất điện

- Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch kia và bao gồm trị số bởi điện năng mà đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị thời gian.

- năng suất điện bởi tích của hiệu điện thế thân hai đầu đoạn mạch với cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch đó.

*

II. Công suất lan nhiệt của vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-Len-xơ

- tuyên bố định luạt Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra sinh hoạt một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ loại điện với với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

- cách làm của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

- vào đó:

 Q: sức nóng lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ loại điện (A)

 t: thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua (s)

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua

- Công suất toả nhiệt làm việc vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua đặc thù cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác minh bằng nhiệt lượng toả ra sống vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

 

*

- trong đó:

 P: hiệu suất (W)

 Q: sức nóng lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ mẫu điện (A)

 t: thời gian dòng điện chạy qua (s)

III. Công và công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

- Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của các lực lạ bên trong nguồn điện, có nghĩa là bằng công của mối cung cấp điện.

 Ang = E.q = E.It

- trong đó:

 E: Suất điện đụng của mối cung cấp (V)

 q: Điện lượng chuyển qua nguồn (C)

 I: Cường độ loại chạy qua nguồn (A)

 t: thời gian dòng năng lượng điện chạy qua mối cung cấp (s)

2. Công suất của nguồn điện

- Công suất Png của nguồn điện bởi công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

 

*

- công suất của nguồn đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó với được xác minh bằng công của nguồn điện thực hiện vào một đơn vị thời gian.

IV. Bài tập vận dụng tính Điện năng tiêu tụ, Công và năng suất của nguộn, Định công cụ Jen-Len-xơ.

Bài 1 trang 49 SGK thiết bị Lý 11: Điện năng nhưng một đoạn mạch tiêu hao được đo bằng công vì chưng lực làm sao thực hiện? Viết phương pháp tính năng lượng điện năng tiêu tốn và hiệu suất điện của một đoạn mạch khi có dòng năng lượng điện chạy qua.

° lời giải bài 1 trang 49 SGK trang bị Lý 11:

- Điện năng nhưng một đoạn mạch tiêu hao được đo bởi công bởi vì lực năng lượng điện trường thực hiện.

- công thức điện năng tiêu thụ của đoạn mạch :

*

- cách làm tính hiệu suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 2 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11: Hãy nêu tên một dụng cụ hay như là một thiết bị điện cho từng trường hợp dưới đây:

a) khi hoạt động biến hóa điện năng thành nhiệt độ năng và tích điện ánh sáng

b) lúc hoạt động biến đổi toàn bộ điện năng thành sức nóng năng.

c) lúc hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

d) lúc hoạt động thay đổi điện năng thành năng lượng hóa học với nhiệt năng.

° lời giải bài 2 trang 49 SGK thứ Lý 11:

a) đèn điện dây tóc

b) Bàn là (bản ủi), phòng bếp điện

c) Quạt điện

d) Ắc quy (bình điện)

Bài 3 trang 49 SGK thứ Lý 11: Công suất tỏa sức nóng của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng bí quyết nào?

° giải mã bài 3 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

- công suất tỏa nhiệt p. ở thứ dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua đặc trưng cho vận tốc tỏa nhiệt của trang bị dẫn đó với được xác minh bằng nhiệt lượng lan ra ở vật dụng dẫn trong khoảng thời hạn 1 giây: p = R.I2

Bài 4 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Công của nguồn điện gồm mối tương tác gì với năng lượng điện năng tiêu tốn trưng mạch điện kín? Viết phương pháp tính công và năng suất của mối cung cấp điện.

° lời giải bài 4 trang 49 SGK đồ vật Lý 11:

- Điện năng tiêu tốn trong mạch điện kín băng công của lực lạ bên trong nguồn điện.

- Công của nguồn điện: Ang = E.I.t (trong kia E là suất điện hễ của nguồn điện)

- công suất của mối cung cấp điện: 

*

Bài 5 trang 49 SGK thứ Lý 11: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu hao được đo bằng

 A. Vôn kế

 B. Công tơ điện

 C. Ampe kế 

 D. Tĩnh điện kế

° lời giải bài 5 trang 49 SGK trang bị Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Công tơ điện

- Điện năng tiêu tốn được đo bởi công tơ điện

Bài 6 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Công suất năng lượng điện được đo bằng đơn vị chức năng nào sau đây?

 A. Jun (J)

 B. Oát (W)

 C. Niutơn (N)

 D. Culông (C)

° lời giải bài 6 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

¤ chọn đáp án: B. Oát (W).

Bài 7 trang 49 SGK thứ Lý 11: Tính điện năng tiêu hao và năng suất điện khi mẫu điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong một giờ, biết hiệu điện thế giữa nhị đầu dây dẫn này là 6V.

° giải mã bài 7 trang 49 SGK thứ Lý 11:

- Theo bài bác ra, ta có: I = 1(A); U = 6(V); t = 1(h) = 3600(s).

- Điện năng tiêu hao của đoạn mạch: A=U.It = 6.1.3600=21600(J)

- hiệu suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 8 trang 49 SGK vật Lý 11: Trên nhãn của một ấm điện tất cả ghi 220V-1000W.

a) mang lại biết ý nghĩa sâu sắc các số ghi trên đó.

b) Sử nóng điện cùng với hiệu điện núm 220V để đung nóng 2 lít nước từ ánh sáng 25oC. Tính thời hạn đun nước, biết hiệu suất của nóng nước là 90% và nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4190 J/(kg.K).

° lời giải bài 8 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

a) Ý nghĩa của những số ghi trên nóng điện:220V - 1000W

- Chỉ số 220V là hiệu điện nỗ lực định mức để vào nhị đầu ấm điện để ấm hoạt động bình thường.

- Chỉ số 1000W là năng suất tiêu thụ định nấc của ấm điện lúc sử dụng nóng ở hiệu điện cầm 220V.

b) nhiệt độ lượng cần thiết để có tác dụng sôi 2 lít từ ánh nắng mặt trời 250C nước là: Q = mc.Δt

- Theo bài ra, ta có: 

 Khối lượng của 2 lít nước: m = 2kg.

 Nhiệt dung riêng của nước: c = 4190 J/(kg.K)

 Độ tăng ánh nắng mặt trời (ở bài bác này là nước): Δt = 100 - 25.

⇒ nhiệt lượng cần hỗ trợ là:

 Q = mc.Δt = 2.4190.(100 - 25) = 628500(J).

- Theo bài xích ra, hiệu suất ấm là 90% đề nghị lượng năng lượng điện năng thực tế mà nóng tiêu thụ là:

 

*

- Ta lại có: 

*

Bài 9 trang 49 SGK đồ Lý 11: Một mối cung cấp điện tất cả suất điện cồn 12V. Khi mắc nguồn điện này thành mạch điện bí mật thì nó cung ứng một cái điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện áp này sản ra trong thời gian 15 phút với tính hiệu suất của nguồn điện khi đó.

° lời giải bài 8 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

- Theo bài ra, ta có: E = 12V, I = 0,8A, t = 15 phút = 15.60 = 900 (s).

Xem thêm: Phân Biệt Chất Điện Li Mạnh Và Yếu, Sự Khác Biệt Giữa Chất Điện Ly Mạnh Và Yếu

- Công của nguồn điện ra đời trong 15 phút: Ang = E.I.t = 12.0,8.900 = 8640(J).