Trong một tam giác cân, mặt đường phân giác xuất phát từ đỉnh đôi khi là đường trung đường ứng cùng với cạnh đáy

2. Tính chất ba mặt đường phân giác của tam giác:

Định lí: bố đường phân giác của một tam giác cùng đi sang 1 điểm. Điểm này biện pháp đều cha cạnh của tam giác đó.

Bạn đang xem: Công thức tính đường phân giác

GT : ∆ABC

nhì phân giác BE, CF giảm nhau tại I

KL: AI là tia phân giác của góc A

IH = IK = IL

II . Bài bác tập :

 1 . Việc ví dụ:

Bài toán 1: Cho tam giác ABC gồm AD là mặt đường phân giác. Biết AB = 15cm, DC = 21cm, BD = 9cm. Tính AC?

Giải

Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác , ta có:

*

*

*

Vậy độ lâu năm đoạn AC là 35 cm.

Bài toán 2: đến tam giác ABC có AD là con đường phân giác. Biết AB = 30cm, AC = 45cm, BC = 50cm. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp BD, CD?

Giải

Áp dụng đặc thù đường phân giác vào tam giác , ta có:

*

Lại có: BD + CD = 50 (2)

Thay (1) vào (2) ta được : (3)

Thay (3) cùng (2) ta được : BD = 50 – 30 = trăng tròn

Vậy độ dài BD và CD yêu cầu tìm là 20cm với 30cm.

2 . Bài bác tập trường đoản cú luyện :

Bài 1: đến tam giác ABC vuông trên A, AB = 15cm, AC = 20cm, mặt đường cao AH. Tia phân giác của góc HAB giảm HB trên D. Tia phân giác của góc HAC cắt HC tại E.

a, Tính độ lâu năm AH;

b, Tính độ dài HD, HE.

Bài 2: mang lại tam giác ABC, ba đường phân giác AN, BM, CP

a, Tính NC, biết AB:AC = 4:5 với BC = 18cm

b, Tính AC, biết AB:BC = 4:7 và MC – MA = 3cm

*

Bài 3: cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường phân giác AD, tất cả AB = 10cm, AC = 15cm. Qua D kẻ con đường thẳng song song cùng với AB giảm AC trên E. Tinh độ dài đoạn trực tiếp AE, EC.

Bài 4: đến tam giác ABC tất cả AB = 6cm, AC = 12cm, BC = 9cm. Gọi I là giao điểm những đường phân giác, G là trongj chổ chính giữa của tam giác.

a, chứng minh IG // BC;

b, Tính độ nhiều năm đoạn IG.

Bài 5: mang lại tam giác ABC bao gồm AB = 7cm, BC = 5cm, AC = 6cm. Gọi O là giao điểm của ba đường phân giác, G là trọng tâm của tam giác. Tính độ dài OG?

Bài 6: mang lại tam giác ABC có AD, BE, CF là các đường phân giác. Bệnh minh 

*

Bài 7: đến tam giác ABC, con đường trung con đường AM. Đường phân giác của góc AMB giảm cạnh AB nghỉ ngơi D, con đường phân giác của góc AMC giảm cạnh AC nghỉ ngơi E.

a, chứng tỏ DE // BC;

b, gọi I là giao điểm của DE cùng AM. Chứng tỏ ID = IE.

Bài 8: đến tam giác ABC vuông trên A, phân giác BD. Gọi G là trọng tâm của tam giác. Tính góc B và góc C của tam giác biết .

Bài 9: mang đến tam giác ABC. Kẻ phân giác trong và phân giác ngoại trừ của góc B cắt AC nghỉ ngơi I và D. TỪ I cùng D kẻ đường thẳng song song cùng với BC giảm AB ngơi nghỉ M với N.

a, Tính AB cùng MN, Biết mày = 12cm, BC = 20cm;

b, từ bỏ C kẻ đường thẳng song song cùng với AB cắt BI ngơi nghỉ E và giảm BD ở F. Chứng tỏ rằng: BI.IC = AI.IE và CE = CF.

Xem thêm: Hình Hoa Bỉ Ngạn Buồn - Những Hình Ảnh Hoa Bỉ Ngạn Đẹp Nhất

Bài 10: mang đến tam giác ABC (AB

a, Đường trực tiếp kẻ qua D tuy vậy song với BC cắt AB sinh sống K. Chứng minh E nằm trong lòng B cùng K;

b, minh chứng CD > DE > BE.

 

 

 

bài viết gợi ý:
1. Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình 2. Một vài dạng toán lớp 8 cơ phiên bản ôn tập trước kỳ thi cuối kỳ 3. Một trong những điều nên biết về nhị tam giác đồng dạng của toán lớp 8 4. Những dạng toán phần Đa diện, diện tích đa thức của toán lớp 8 5. Những dạng toán phương trình cất dấu giá chỉ trị hoàn hảo của toán lớp 8 6. Phương pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 7. Bất phương trình bậc nhất một ẩn với việc lớp 8 cơ phiên bản