Công thức giải nhanh hóa học là công ty đề được không ít học sinh cũng giống như giáo viên quan tâm. Có khá nhiều dạng bài xích tập yên cầu cần sử dụng công thức giải nhanh hóa học. Quan sát chung, nhằm giải được những dạng bài xích tập này yêu cầu bạn cần nắm được cách làm giải cấp tốc hóa học vô cơ cũng như hữu cơ, đồng thời lý thuyết cơ phiên bản đến cải thiện về hóa học. Nhằm giúp các bạn nhanh chóng ôn tập được chủ đề này, inthepasttoys.net sẽ tổng hợp chủ thể “70 bí quyết giải nhanh hóa học tập vô cơ cùng hữu cơ thi đại học” một cách chi tiết và chũm thể, cùng tìm hiểu nhé!. 


Mục lục

1 bí quyết giải cấp tốc hóa học tập đại cương trong đề thi đại học2 bí quyết giải nhanh hóa học vô cơ3 cách làm giải nhanh hóa học hữu cơ

Công thức giải nhanh hóa học đại cưng cửng trong đề thi đại học

Cách tính pH

Dạng 1: hỗn hợp axit yếu đuối HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)


Trong đó: 

(alpha) là độ điện ly.(C_a) là mật độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA với muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Tính hiệu suất phản bội ứng tổng vừa lòng (NH_3)

H% = (2-2fracM_XM_Y)

%(V_NH_3, trong, Y = (fracM_XM_Y-1).100)

Trong đó:

X: tất cả hổn hợp ban đầu.Y: các thành phần hỗn hợp sau

Điều kiện: tỉ lệ thành phần mol (N_2) với (H_2) là 1:3

*

Công thức giải nhanh hóa học vô cơ

Các câu hỏi về (CO_2)

Dạng 1: Tính lượng kết tủa khi kêt nạp hết lượng (CO_2) với dung dịch (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: số mol kết tủa bé dại hơn hoặc thông qua số mol (CO_2)Công thức: (n_ket, tua = n_OH^- – n_CO_2)Dạng 2: Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng (CO_2) vào dung dịch chứa hỗn hợp có NaOH với (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: (n_CO_3^2- leq n_CO_2)Công thức: (n_CO_3^2- = n_OH^- n_CO_2)Cần đối chiếu (n_CO_3^2-) cùng với (n_Ca) và (n_Ba) để tính lượng kết tủa.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa học

Dạng 3: Tính thể tích (CO_2) đề nghị hấp thụ hết vào hỗn hợp (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_CO_2 = n_ket, tua)hoặc (n_CO_2 = n_OH^- – n_ket, tua)

Các bài toán về nhôm – kẽm

Dạng 1: Tính lượng NaOH phải dùng đến dung dịch (Al^3+) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 3n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Al^3+- n_ket, tua)Dạng 2: Tính lượng NaOH cần cho vào các thành phần hỗn hợp (Al^3+) và (H^+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_OH^-, min = 3n_, ket, tua + n_H^+)(n_OH^-, max = 4n_Al^3+- n_, ket, tua + n_H^+)Dạng 3: Tính lượng HCl nên cho vào hỗn hợp (Na) hoặc (NaAlO_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua)Dạng 4: Tính lượng HCl phải cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và (Na) hoặc (NaAlO_2) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua + n_OH^-)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua + n_OH^-)Dạng 5: Tính lượng NaOH buộc phải cho vào hỗn hợp (Zn^2+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 2n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Zn^2+ – 2n_ket, tua)

Các vấn đề về (HNO_3)

Dạng 1: Kim loại chức năng với (HNO_3) dư

Tính lượng kim loại chức năng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối bột nitrat(i_spk) là số e mà lại (N^+5) nhấn vào

Nếu tất cả Fe chức năng với (HNO_3) thì sẽ tạo muối (Fe^2+), không tạo ra muối (Fe^3+).

Tính khối lượng muối nitrat chiếm được khi đến hỗn kim loại tổng hợp loại công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức: (m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

Tính cân nặng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt cùng oxit sắt tác dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được lúc cho hỗn hợp sắt và những oxit sắt chức năng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính khối lượng muối thu được lúc hòa tan hỗn hợp sắt và các oxit sắt công dụng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại ban sơ trong bài toán oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) tất cả hổn hợp A (R dư và oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + sản phẩm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính cân nặng sắt đã sử dụng ban đầu, biết oxi hóa lượng fe này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hòa hợp hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải hòa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Các câu hỏi về (H_2SO_4)

Dạng 1: Kim loại công dụng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

Tính cân nặng muối sunfat 

(m_m = m_KL + frac962sum n_spk.i_spk = m_KL + 96(3n_S + n_SO_2 + 4n_H_2S))

Tính cân nặng kim loại tác dụng với (H_2SO_4) đặc, nóng dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Tính số mol axit thâm nhập phản ứng: (n_H_2SO_4 = sum n_spk.(fraci_spk2 + so, S, trong, spk) = 4n_S + 2n_SO_2 + 5n_H_2S)

Dạng 2: hỗn hợp sắt và oxit sắt tác dụng với (H_2SO_4) đặc, lạnh dư

(m_m = frac400160(m_hh + 8.6n_S + 8.2n_SO_2 + 8.8n_H_2S))

Công thức tính khối lượng muối nhận được khi hòa hợp hết hỗn hợp (Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4) bằng (H_2SO_4) đặc, rét dư giải phóng khí (SO_2)

(m_m = frac400160(m_hh + 16n_SO_2))

Dạng 3: Tính trọng lượng kim loại ban sơ trong bài toán oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) tất cả hổn hợp A (R dư và oxit của R) (overset+H_2SO_4, d ightarrow R(SO_4)_n + H_2O) + sản phẩm khử

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = fracM_R80)

Để đơn giản dễ dàng nếu là Fe: (m_Fe = 0,7m_hh + 5,6n_e, trao, doi)

Nếu là Cu: (m_Cu = 0,8m_hh + 6,4n_e, trao, doi)

Kim một số loại (R) tác dụng với (HCl, H_2SO_4) tạo muối và giải phóng (H_2)

Độ tăng (giảm) cân nặng dung dịch bội nghịch ứng đã là:

(Delta m = m_KL – m_H_2)

Kim một số loại R hóa trị x chức năng với axit thường:(n_R.x = 2n_H_2)

Dạng 1: sắt kẽm kim loại + HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (H_2)

(m_m, clorua = m_KL, pu + 71n_H_2)

Dạng 2: sắt kẽm kim loại + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối hạt sunfat + (H_2)

(m_m, sunfat = m_KL, pu + 96n_H_2)

Muối công dụng với axit

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối bột cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối hạt sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Dạng 3: Muối sunfit + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (SO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, sunfit – (80 – 71)n_SO_2)

Dạng 4: Muối sunfit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối hạt sunfat + (SO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, sunfit + (96-80)n_SO_2)

Oxit tính năng với axit chế tác muối với nước

Có thể xem bội phản ứng là: ( + 2 ightarrow H_2O Rightarrow n_O/oxit = frac12n_H)

Dạng 1: Oxit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 80n_H_2SO_4)

Dạng 2: Oxit + dd HCl ( ightarrow) muối clorua + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 55n_H_2O = m_oxit + 27,5n_HCl)

Các bội nghịch ứng nhiệt luyện

Dạng 1: Oxit công dụng với chất khửTrường hòa hợp 1: Oxit + CO: (R_xO_y + yCO ightarrow xR + yCO_2)

R là những kim loại sau Al

Phản ứng (1) có thể viết gọn như sau:

(_oxit + teo ightarrow CO_2)

Trường phù hợp 2: Oxit + (H_2): (R_xO_y + yH_2 ightarrow xR + yH_2O)

R là những kim loại sau Al

Phản ứng (2) rất có thể viết gọn gàng như sau:

(_oxit + H_2 ightarrow H_2O)

Trường hợp 3: Oxit + Al (phản ứng sức nóng nhôm): (3R_xO_y + 2yAl ightarrow 3xR + yA_2O_3)

Phản ứng (3) có thể viết gọn gàng như sau:

(3_oxit + 2Al ightarrow Al_2O_3)

Cả 3 ngôi trường hợp gồm công thức chung:

(n_/oxit = n_CO = n_H_2 = n_CO_2 = n_H_2O)

(m_R = m_oxit – m_/oxit)

Dạng 2: Thể tích khí chiếm được khi đến hỗn hợp thành phầm sau phản bội ứng nhiệt nhôm ((Al + Fe_2O_3)) chức năng với (HNO_3)

(n_khi = fraci_spk3<3n_Al + (3x-2y)n_Fe_xO_y>)

Dạng 3: Tính lượng Ag ra đời khi đến a (mol) fe vào b (mol) (AgNO_3), ta so sánh:(3a > b Rightarrow n_Ag = b)(3a

*

Công thức giải nhanh hóa học tập hữu cơ

Tính số liên kết pi của (C_xH_yO_zN_tCl_m)

(k = frac2 + sum n_i(x_i – 2)2 = frac2+2x+t-y-m2)

(n: số nguyên tử, x: số hóa trị)

k = 0: chỉ có link đơnk = 1: 1 link đôi = 1 vòngk = 2: 2 link đôi = 2 vòng

Dựa vào bội nghịch ứng cháy

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

***Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A có số (pi = (k+1)).

Xem thêm: Bảng Từ Vựng Tiếng Anh Được Sử Dụng Nhiều Nhất, 1000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Theo Chủ Đề

Tính số đồng phân

Dạng 1: Ancol no, 1-1 chức

Số đồng phân của ancol đối chọi chức, no = (2^n-2)

Dạng 2: Anđehit đối chọi chức, no

Số đồng phân của anđehit đối chọi chức, no = (2^n-3)

Dạng 3: Este no, đơn chức

Số đồng phân của este đơn chức, no = (2^n-2)

Dạng 4: Amin đối chọi chức, no

Số đồng phân của amin đối chọi chức, no = (2^n-1)

Dạng 5: Este solo chức, no

(frac(n-1)(n-2)2)

Dạng 6: Xeton solo chức, no

(frac(n-2)(n-3)2)

Số trieste tạo bởi glixerol với n axit béo

Số trieste = (frac12n^2(n+1))

Tính số n peptit tối đa tạo vì chưng x amino axit không giống nhau 

Số n peptit buổi tối đa = (x^n)

Tính số ete tạo bởi n ancol đơn chức

Số ete = (fracn(n+1)2)

Số nhóm este

Số nhóm este = (fracn_NaOHn_este)

Amino axit A có CTPT ((NH_2)_x – R – (COOH)_y)

(x = fracn_HCln_A)

(y = fracn_NaOHn_A)

Công thức tính số C của ancol no, este no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy

Số C của ancol no hoặc ankan = (fracn_CO_2n_H_2O – n_CO_2)

(với (n_H_2O > n_CO_2))

Công thức tính khối lượng ancol đối chọi chức no hoặc hỗn hợp ancol đối chọi chức no 

Đây là công thức tính cân nặng ancol 1-1 chức no hoặc các thành phần hỗn hợp ancol đối kháng chức no theo cân nặng khí cacbonic và cân nặng nước

(m_ancol = m_H_2O – fracm_CO_211)

Công thức tính cân nặng amino axit A nhiều loại 1

Đây là công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n đội (-NH_2) với m team -COOH) khi mang lại amino axit này vào dung dịch cất a mol HCl, tiếp đến cho hỗn hợp sau phản nghịch ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH

(m_A = M_A fracb-am)

Công thức tính cân nặng amnio axit A các loại 2 

Đây là cách làm tính cân nặng amnio axit A chứa n nhóm (-NH_2) với m đội -COOH) khi mang lại amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, tiếp đến cho dung dịch sau bội nghịch ứng chức năng vừa đủ với b mol HCl.

(m_A = M_A fracb-an)

Công thức xác định công thức phân tử của một anken 

Đây là công thức xác minh công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của các thành phần hỗn hợp anken với (H_2) trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng

Anken ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa anken trả toàn)

Số n của anken ((C_nH_2n) = frac(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

*

Công thức xác định công thức phân tử của một ankin 

Đây là công thức xác định công thức phân tử của một ankin phụ thuộc vào phân tử khối của hỗn hợp ankin và (H_2) trước và sau khoản thời gian dẫn qua bột Ni nung nóng

Ankin ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa ankin trả toàn)

Số n của ankin ((C_nH_2n-2) = frac2(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

Công thức tính công suất phản ứng hiđro hóa anken

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính công suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đối chọi chức

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính xác suất ankan A tham gia phản ứng tách

%A = (fracM_AM_X – 1)

Công thức khẳng định phân tử ankan A nhờ vào phản ứng tách

(M_A = fracV_hhXV_AM_X)

inthepasttoys.net đã giúp cho bạn tổng hợp phương pháp giải cấp tốc hóa học trắc nghiệm vô cơ và hữu cơ. ý muốn rằng kiến thức trong nội dung bài viết sẽ có ích với bạn trong quy trình học tập với ôn luyện chủ đề phương pháp giải nhanh hóa học trắc nghiệm vô cơ và hữu cơ. Ví như có bất kể câu hỏi nào tương quan đến công ty đề cách làm giải cấp tốc hóa học, đừng quên để lại trong dìm xét dưới nha. Chúc bạn luôn luôn học và ôn thi tốt!.