- M là.....................

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chất khí ở

a)Khí X tạo do 80%C sót lại là H, M=30g/mol. Tìm bí quyết phân tử X.

b)Đốt cháy 20,16 lít khí X nghỉ ngơi đktc cần từng nào lít oxi, tạo ra ba nhiêu lít CO2. Những thể tích đo sinh hoạt đktc

a) Viết bí quyết tính cân nặng chất, thể tích hóa học khí (đktc) theo số mol chất. B) Hãy tính khối lượng và thể tích ( đktc ) của 0,25 mol khí N02

Đôt cháy hết 17 gam một hợp chất X nhận được 9 gam nước cùng 11,2 lít khí SO2 (đktc)

a) Tính thể tích khí O2 cần dùng để làm đốt cháy không còn X.

b) X bao gồm nguyên tố nào?

c) Tính tỉ lệ thành phần số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất X

d) xác minh công thức của X. Biết khối lượng mol của X bằng 34 g/mol.

a. Viết các công thức tính số mol chất, trọng lượng chất, thể tích hóa học khí nghỉ ngơi đktc?

b. Viết cách làm tính tỉ khối của khí A đối với khí B

c. Viết cách làm tính tỉ khối của khí A đối với không khí

GIÚP MIK VỚI Ạ : Đốt cháy trọn vẹn 23g hợp hóa học A vào oxithu được 16,8 lít CO2 (đktc) cùng 18 gam nước . Mặt khác hóa khá m gam chất A chiếm được thể tích đúng bởi 34,78% thể tích của m gam khí oxi ( thể tích đo sống cùng đk ). Tìm công thức phân tử của A.

Câu 1: nuốm nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng lạ hóa học? mang lại ví dụ.

Câu 2: Công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng là:

Câu 3: Công thức chuyển đổi giữa lượng hóa học và thể tích chất khí (ở đktc)

Câu 4:Công thức biến đổi giữa lượng hóa học và thể tích hóa học khí (ở điều kiện thường)

Câu 5: bội nghịch ứng hóa học là gì?Nêu cốt truyện của làm phản ứng hóa học.


*

Câu 6:Cho phương trình chất hóa học : 2Cu + O2 --> 2CuO.

Xem thêm: Đáp Án Đề Toán Đợt 2 Năm 2020, Đáp Án Môn Toán Đợt 2 Tốt Nghiệp Thpt 2021

Câu 7: Mol là gì? 1 mol bởi bao nhiêu nguyên tử, phân tử?

Câu 8: phát biểu định điều khoản , viết biểu thức bảo toàn cân nặng .

Câu 9 :Tỉ lệ % khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong H2SO4 thứu tự là:

Câu 10:Khối lượng của 0,25 mol NO2 là:

Câu 11: 8g SO3 nghỉ ngơi đktc rất có thể tích là bao nhiêu:

Câu 12 : Số mol của 2,7g Al là

Câu 13: Tỉ khối của khí H2S g/mol so với khí H2 

Câu 14: Thể tích của hỗn hợp khí bao gồm 0,05 mol SO2 và 0,05 mol H2 ở đk thường là:

Lớp 8 chất hóa học 1 0

CÂU 1) Đốt cháy hoàn toàn 0,74g hóa học rắn X yêu cầu 1,12dm3 không khí cất 20% thể tích O2 . Sản phẩm đốt cháy có 224cm3 CO2; 0,53g Na2CO3 và H2O. Biết thể tích những khí đo ở đktc. A có công thức phân tử đơn giản là:A. C2H4O4Na2 B. C3H2O3Na2C. C3H2O4Na2 D. C3H2O2Na2CÂU 2) Nguyên tố hh là :a. Yếu tố cơ bản cấu làm cho nguyên tửb. Thành phần cơ bạn dạng tạo phải vật chấtc. Ngyên tử cùng loạid. Thành phần chính kết cấu nên nguyên tử

Lớp 8 hóa học 2 0

Đốt cháy trọn vẹn 6,7g hợp chất X cất C,H,N,O bởi không khí hoàn toản thu được 11g CO2, 6,3g nước và 34,72 lít khí N2(đktc).Xác định cách làm phân tử của X biết công thức đơn giản trùng với phương pháp phân tử