Ứng dụng tích phân trong hình học gồm những: Tính diện tích hình phẳng, tính thể tích đồ vật thể.

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Nếu hàm số f(x) với g(x) cùng liên tiếp trên thì diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b được xem theo bí quyết sau:


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ứng dụng của tích phân vào hình học là 1 ứng dụng quan lại trọng. Nó không chỉ quan trọng đặc biệt trong giải bài bác tập toán. Nó còn giúp bọn họ giải quyết các bài toán thực tiễn trong cuộc sống chúng ta nữa. Vấn đề này sẽ tiến hành đề cập vào một bài viết khác.