Hình chóp là hình được học rất nhiều ở lớp 11, lên lớp 12 các bạn gặp lại trong chủ thể khối đa diện. Trường hợp bạn gặp khó khăn về công thức tính thể tích khối chóp, giỏi công thức tính thể tích hình chóp cụt thì xem bài viết này.

Bạn đang xem: Ct tính thể tích khối chóp

Ở nội dung bài viết này Toán học sẽ nêu rõ hình chóp là gì; bí quyết tính thể tích chóp và hình chóp cụt; thể tích hình chóp tứ giác đều; … chuẩn chỉnh xác nhất. Cuối bài là bài tập minh họa kèm giải mã chi tiết.


1. Hình chóp là gì?

Một đa giác (tam giác, tứ giác, lục giác, … ) có những điểm nối với một điểm khác kế bên đa giác được call là hình chóp (hay khối chóp). Đa giác được hotline là dưới mặt đáy và điểm nằm xung quanh đa giác được hotline là đỉnh của hình chóp.

*


Ta thường gặp:

hình chóp tam giác là hình chóp bao gồm đáy là tam giác.hình chóp tứ giác là hình chóp có đáy là tứ giác.hình chóp tam giác đều là hình chóp đáy là tam giác đều.hình chóp tứ giác hầu hết là hình chóp có đó là tứ giác đều.…..

Hình chóp cụt là hình được tạo vày thiết diện của một mặt phẳng tuy nhiên song với đáy của hình chóp

2. Thể tích khối chóp

Công thức tính thể tích hình chóp

*

Công thức tính thể tích hình chóp cụt:


*

công thức tính diện tích s toàn phần của hình chóp đều

*

3. Những phương pháp hình chóp bắt buộc nhớ

*

4. Bài tập

Bài tập 1. mang lại S.ABCD là hình chóp đều có AB = SA = a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

A. $fraca^33$


B. $fraca^3sqrt 2 2$

C. $a^3$

D. $fraca^3sqrt 2 6$.

Hướng dẫn giải

*

Gọi H là hình chiếu của S lên (ABCD)

$eginarrayl AH = fracasqrt 2 2\ Rightarrow SH = sqrt SA^2 – AH^2 = fracasqrt 2 2\ S_ABCD = a^2\ Rightarrow V_S.ABCD = fraca^3sqrt 2 6 endarray$

Bài tập 2. Thể tích khối tam diện vuông O.ABC vuông trên O bao gồm OA = a, OB = OC = 2a là

A.$fraca^36 cdot $

B. $2a^3$.

C. $frac2a^33 cdot $

D. $fraca^32 cdot $

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_OBC = frac12OB.OC = 2a^2\ h = OA = a endarray ight. m \ Rightarrow V_O.ABC = frac13OA cdot S_OBC = frac2a^33 endarray$

Bài tập 3. đến hình chóp S.ABC gồm SA vuông góc phương diện đáy, tam giácABC vuông trên A, SA = 2 cm, AB = 4cm, AC = 3 cm. Tính thể tích khối chóp.

A. $frac123cm^3$.

B. $frac245cm^3$.

C. $frac243cm^3$.

D. $24cm^3$.

Hướng dẫn giải

$eginarrayl left{ eginarrayl S_ABC = frac12AB.AC = 6,cm^2\ h = SA = 2,cm endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABC = frac13SA cdot S_ABC = frac123cm^3 endarray$

Bài tập 4. Hình chóp S.ABCD lòng hình vuông, SA vuông góc cùng với đáy, $SA = asqrt 3 ,AC = asqrt 2 $. Lúc ấy thể tích khối chóp S.ABCD là

A. $fraca^3sqrt 2 2 cdot $

B. $fraca^3sqrt 2 3 cdot $

C. $fraca^3sqrt 3 2 cdot $

D. $fraca^3sqrt 3 3 cdot $

Hướng dẫn giải

*

$eginarrayl left{ eginarrayl SA = asqrt 3 \ AB = AC.cos left( 45^0 ight) = a Rightarrow S_ABCD = a^2 endarray ight. m \ Rightarrow V_S.ABCD = frac13SA.S_ABCD = fraca^3sqrt 3 3 endarray$

Bài tập 5.

*

Bài tập 6.

Xem thêm: Vị Thần Vô Gia Cư Phần 3, Noragami Ss2, Thần Vô Gia Cư Phần 3

*

Những chia sẻ về các công thức tính thể tích hình chóp, thể tích hình chóp cụt kèm bài bác tập minh họa xin tạm dừng tại đây. Đừng quên trở lại trang inthepasttoys.net để tiếp xem những chủ đề tiếp sau nhé.