- hóa học điện li yếu là hóa học khi tung trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà tung phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ các axit trung bình cùng yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...

Bạn đang xem: Cuno32 là chất điện li mạnh hay yếu

+ những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...

- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đầy đủ phân li ra ion, gồm:

+ các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...+ các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...+ hầu như các muối.


Bình luận
hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho phương trình bội phản ứng: Ba(OH)2 + 2HNO3→ Ba(NO3)2 + 2H2O. Phương trình ion rút gọn gàng của bội phản ứng bên trên là


A. OH- + H+ → H2O.


B. 2OH- + 2H+ → 2H2O.


C. OH- + 2H+ → H2O.


D. 2OH- + H+ → H2O.


Câu 2:


Phương trình làm phản ứng: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O có phương trình ion rút gọn gàng là:


A. H+ + OH– → H2O.


B. Ba2+ + 2OH– + 2H+ + 2Cl– → BaCl2 + 2H2O.


C. Ba2+ + 2Cl– → BaCl2.


D. Cl– + H+ → HCl.


Câu 3:


Cho phương trình phản bội ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O. Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng trên là


A. OH- + H+ → H2O.


B. 2OH- + 2H+ → 2H2O.


C. OH- + 2H+ → H2O.


D. 2OH- + H+ → H2O.


Câu 4:


Khi đến dung dịch NaOH vào dung dịch muối nitrat nào thì không thấy kết tủa?


A. Cu(NO3)2.


B. Fe(NO3)3.


C. AgNO3.


D. Be(NO3)2.


Câu 5:


Dãy gồm những chất phần nhiều là chất điện li mạnh?


A. HCl, NaOH, CaO, NH4NO3.


B. Ba(OH)2, H2SO4, H2O, Al2(SO4)3.


C. HNO3, KOH, NaNO3, (NH4)2SO4.


D. KOH, HNO3, NH3, Cu(NO3)2.


Câu 6:


Các ion hoàn toàn có thể tồn trên trong và một dung dịch là:


A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.


B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.


C. Ag+, Mg2+, NO3-, Br-.


D. Fe3+, Ag+, NO3-, Cl-.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại inthepasttoys.net


*

liên kết
tin tức inthepasttoys.net
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


inthepasttoys.net

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Câu Thơ Nói Về Bác Hồ - Những Vần Ca Dao Hiện Đại Về Bác Hồ


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
rước lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
inthepasttoys.net