1. Định nghĩa

• Đa giác lồi là đa giác luôn luôn nằm vào một nửa mặt phẳng bao gồm bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó.

Bạn đang xem: Đa giác lồi

• Đa giác đều là đa giác tất cả tất cả những cạnh bằng nhau với tất cả những góc bằng nhau.

2. Một số kết quả

• Tổng những góc của đa giác n cạnh bằng

*
.

• Mỗi góc của đa giác đều n cạnh bằng

*
.

• Số những đường chéo cánh của đa giác n cạnh bằng

*
.

3. Diện tích

• Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó:

*
.

• Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích nhì cạnh góc vuông:

*
.

• Diện tích hình chữ nhật bằng tích nhị kích thước của nó:

*
.

• Diện tích hình vuông vắn bằng bình phương cạnh của nó:

*
.

• Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng nhì đáy với chiều cao:

*
.

• Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó:

*
.

Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Không Khí Bằng Tiếng Anh, Please Wait

• Diện tích hình thoi bằng nửa tích nhị đường chéo:

*
.