Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Đặc điểm chung của lipit


*

★ Đặc tính chung:

- Được kết cấu từ 3 nguyên tố chính là C,H,O nhưng bao gồm tỉ lệ O thấp hơn cacbohidrat.

- ko tan trong nước tuy nhiên tan trong các dung môi cơ học như axeton,clorofoc..

- mang đến nhiều tích điện hơn cacbohidrat.

- không tồn tại câu trúc đa phân.

★ Lipit đối chọi giản:

(+) kết cấu :

Mỗi phân tử dầu, mỡ bụng được kết cấu từ 1 glixerol link với 3 axit khủng .

Một phân tử sáp gồm 1 axit béo link với một rượu mạch dài.

(+) Chức năng:

Lipit là nguồn nguyên vật liệu dự trữ năng lượng chủ yếu ớt của tế bào.

★ Lipit phức tạp:

(+) photpholipit:

Một phân tử glixerol link với 2 phân tử axit bự và team photphat bao gồm gắn một ancol phức.

Phân tử photpholipit tất cả tính lưỡng cực: đầu ancol ưa nước cùng đuôi tránh nước.

Chức năng : cấu trúc màng sinh chất.

(+) Steroit:

Phân tử tất cả chứa những nguyên tử kết vòng.

Các steroit quan tiền trọng: colesteron, hoocmon sinh dục testosteron, ơstrô gen cùng vitamin A,D,E,K...


Hãy góp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


Chưa tất cả nhómTrả lời39

Cám ơn

21


*

Đáp án:

Giải thích quá trình giải:

3. Cacbohiđrat (Saccarit)

a) Cấu trúc

- Là những chất hữu cơ được kết cấu từC,H,O" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">C,H,OC,H,Otheo qui định đa phân.

Phân loại

Đường đơn

(Mônôsaccarit)

Đường đôi

(Đisaccarit)

Đường đa

(Pôlisaccarit)Ví dụ- Glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ, ribôzơ.- Saccarôzơ, mantôzơ, lactôzơ.- Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen.Cấu trúc

- bao gồm từ 3 mang lại 7 nguyên tử cacbon trong phân tử.

- Dạng mạch trực tiếp hoặc vòng.- có hai phân tử đường 1-1 nối cùng nhau nhờ link glicôzit bằng cách loại bình thường 1 phân tử nước.

- là một trong chuỗi bao gồm nhiều phân tử đường solo tạo thành bằng các phản ứng trùng ngưng một số loại nước.

+ sinh sản mạch thẳng: xenlulôzơ.

+ chế tạo mạch phân nhánh: tinh bột, glicôgen.Tính chấtKhử mạnhMất tính khửKhông tất cả tính khử

b) Chức năng

- Là vật liệu trực tiếp, cung cấp cho quá trình oxi giải tỏa phóng năng lượng cho các chuyển động sống.

- Là thành phần cấu trúc của tế bào.

- Là năng lượng dự trữ mang đến tế bào.

4. Lipit

a) Cấu trúc

- Là nhóm chất hữu cơ ko tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi cơ học như ête, benzen, clorofooc… không cấu tạo theo hiệ tượng đa phân, thành phần hóa học cực kỳ đa dạng. Yếu tố chính:C,H,O" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">C,H,OC,H,O.

Xem thêm: Cu, Ag Tác Dụng Với Naoh Ko Giải Thích, Kim Loại Phản Ứng Được Với Dung Dịch Naoh Là A

Phân loạiĐặc điểm cấu tạoLipit 1-1 giản

- Glixêrol+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++3 axit béo⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶Dầu, mỡ

- Rượu mạch dài+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++axit béo⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶SápLipit phức tạp

- Glixêrol+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++2 axit béo+" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">++phôtphat⟶" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 14.6667px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⟶⟶Phôtpholipit bao gồm tính lưỡng cực, gồm một đầu ưa nước và 1 đuôi né nước.