CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khí axetilen không có đặc điểm hóa học nào sau đây?

vào điều kiện tương thích 1 mol khí axetilen công dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, thu được chất khí là

Đốt trọn vẹn 24 ml tất cả hổn hợp axetilen cùng metan đề xuất dùng 54 ml oxi (các thể tích khí đo làm việc đktc). Thể tích khí CO2 hình thành là

mang lại 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với hỗn hợp brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của axetilen trong lếu láo hợp ban sơ lần lượt là

Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí metan cùng axetilen buộc phải dùng 13,44 lít khí oxi. Tỷ lệ thể tích mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp là

Axetilen có đặc thù vật lý như thế nào sau đây
Bạn đang xem: Dẫn 1 3 gam khí axetilen

Dãy các chất nào tiếp sau đây đều làm mất đi màu hỗn hợp brom?

cách thức hiện đại để điều chế axetilen hiện giờ là

mang lại 0,448 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm C2H4,C2H2 chức năng hết với hỗn hợp brom dư, khối lượng brom đang tham gia phản bội ứng là 4,8 gam. Số mol khí C2H4 trong hỗn hợp thuở đầu là

Thể tích không khí cần dùng để làm đốt cháy trọn vẹn 1 mol axetilen là (các khí đo ngơi nghỉ đktc, biết rằng oxi chiếm phần 20% thể tích ko khí) ?

có 3 bình, từng bình chứa 1 trong các khí sau: metan, axetilen, khí cacbonic. Đánh số A, B, C vào những bình này và tiến hành các phân tích với từng chất khí. Kết quả thí nghiệm được ghi sinh hoạt bảng sau:


*

Hãy cho biết thêm 3 bình A, B, C cất lần lượt đều khí nào?

vào phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

Một hiđrocacbon ngơi nghỉ thể khí thường được dùng làm nhiên liệu nhằm hàn cắt kim loại, đó là


C. 103,8 gam

Đáp án bao gồm xác


Đáp án CSố mol của C2H2là:nC2H2=7,826=0,3molnC2H2=7,826=0,3molPhương trình bội nghịch ứng:C2H2+2Br2→C2H2Br40,30,3C2H2+2Br2→C2H2Br40,30,3Theo phương trình phản bội ứng ta cónC2H2Br4nC2H2Br4= 0,3 molVậy khối lượng C2H2Br4là:m = 0,3.346 = 103,8 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính thể tích hỗn hợp brom 2M yêu cầu để tác dụng hết với 0,448 lít khí axetilen?

Khí X gồm tỉ khối đối với hiđro là 13. Khí X là

cấu trúc phân tử axetilen gồm

Trong phòng thí nghiệm bạn ta thu khí axetilen bằng cách thức nào vào các cách thức sau?

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí C2H2trong bình đựng khí oxi dư. Thể tích khí CO2thu được sinh sống đktc là


Khí axetilen không có tính hóa chất nào sau đây?

Một hiđrocacbon làm việc thể khí thường được dùng làm nhiên liệu nhằm hàn cắt kim loại đó là

Đốt cháy trọn vẹn m gam khí C2H2cần 3,36 lít khí oxi làm việc đktc, nhận được khí CO2và H2O. Giá trị của m là

phương pháp hiện đại nhằm điều chế axetilen hiện nay là

khi đốt khí axetilen, nhận được số mol của CO2và H2O bao gồm tỉ lệ là

mang đến 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần xác suất về thể tích của axetilen trong láo hợp ban đầu lần lượt là

chất nào dưới đây làm mất màu hỗn hợp brom

vào phân tử axetilen, giữa 2 nguyên tử cacbon có

trong những chất sau, hóa học nào có links 3 vào phân tử?
Xem thêm: Câu 19: Đối Với Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Chọn Lọc, Có Đáp Án

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu được sau làm phản ứng