*
*
*
*
*
*
*
*

Trong số hầu hết chất sau : H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)2có bao nhiêu chất khi tan trong nước là chất điện li?


Hòa tan các chất sau vào nước nhằm được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong số dung dịch tạo ra có từng nào dung dịch có công dụng dẫn điện?


Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong những thứ từ bỏ sau:


Hòa chảy 6 gam NaOH vào 44 gam nước được hỗn hợp A có cân nặng riêng bởi 1,12 g/ml. đề xuất lấy từng nào ml A để sở hữu số mol ion OH– bởi 2.10–3 mol


Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M tất cả chứa số mol ion OH– ngay số mol ion H+ có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M?


Khi pha loãng dd axit axetic, không biến hóa nhiệt độ, thấy độ năng lượng điện li của nó tăng. Ý loài kiến nào sau đây là đúng?


Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,2M; NaAlO2 0,1M vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M; Ba(AlO2)2 0,1M thu được dung dịch A. Mật độ ion OH- với AlO2- trong dung dịch A theo thứ tự là


Hòa chảy 6g NaOH vào 44g nước được dd A có trọng lượng riêng bởi 1,12g/ml. Buộc phải lấy bao nhiêu ml A để có số mol ion OH– bởi 2.10–3 mol


Cho các chất sau rã trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li táo bạo và điện li yếu lần lượt là:


Cho các nhận xét sau:

(1) các chất điện li bạo dạn là những axit bạo phổi như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ dũng mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và hầu hết các muối.

Bạn đang xem: Đây chất nào sau đây là chất điện li yếu

(2) Dãy những chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối hạt là hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit.

(4) Nước cất có tác dụng dẫn điện giỏi do nước hoàn toàn có thể phân li ra ion H+ với OH-.

Số dìm xét đúng là?


Tiến hành phân tích như hình vẽ:

*
*

Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục siêu từ tự CO2 vào cốc cho tới dư. Hỏi ánh sáng của nhẵn đèn thay đổi như cụ nào?


Cho các nhận xét sau:

(1) phần đa chất điện li bạo gan là những axit dũng mạnh như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ mạnh bạo như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và hầu hết các muối.

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối là hợp chất khi chảy trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước cất có khả năng dẫn điện giỏi do nước hoàn toàn có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Xem thêm: Mô Hình Chùa 1 Cột - Mô Hình Giấy 3D Chùa Một Cột Hà Nội

Số nhấn xét đúng là?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.