Etilen(CH2 = CH2) và những chất tiếp sau có cách làm phân tử C3H6C4H8, C5H10,... Có đặc điểm tươngtự etilen lập thành dãy đồng đẳng có công thức phân tử chung CnH2n(n > 2) được điện thoại tư vấn là anken tuyệt olefin.

Bạn đang xem: Dãy đồng đẳng của anken còn được gọi là

2. Đồng phân

a.Đồng phân cấu tạo

Etilenvà propilen không có đồng phân anken. Trường đoản cú C4H8 trở đi, ứngvới một cách làm phân tử có các đồng phân anken về vị trí liên kết đôi và về mạchcacbon.

b.Đồng phân hình học

Trongphân tử anken, mạch chính là mạch cacbon lâu năm nhất có chứa links đôi C=C. Nhữnganken mà mỗi nguyên tử cacbon tại đoạn liên kết đôi link với nhị nhómnguyên tử khác nhau sẽ bao gồm sự phân bổ không gian khác biệt của mạch chính xungquanh liên kết đôi. Sự phân bố khác biệt đó tạo ra đồng phân về địa chỉ khônggian của các nhóm nguyên tử gọi là đồng phân hình học.

Đồngphân có mạch chính ở cùng phía của link đôi được điện thoại tư vấn là đồng phân cis-,đồng phân có mạch chủ yếu ở về nhị phía không giống nhau của liên kết đôi được gọi là đồngphân trans-.

3. Danh pháp

a.Tên thông thường

Mộtsố ít anken có tên thông thường, khởi nguồn từ tên ankan có cùng số nguyên tửcacbon bằng cách đổi đuôi -an thành -ilen. Thí dụ: etilen C2H4;propilen C3H6; butilen C4H8.

b.Tên nắm thế

Tênthay gắng của anken được xuất phát điểm từ tên ankan tương ứng bằng cách đổi đuôi -anthành -en. Tự C4H8 trở đi, trong thương hiệu anken cần thêm số chỉvị trí nguyên tử cacbon đầu tiên chứa links đôi. Mạch cacbon được viết số từphía gần liên kết đôi hơn.

Tên thay thế và một vài hằng số đồ dùng lí của một số anken:

*

II. Tính chất vậtlí

Mộtsố hằng số đồ vật lí của những anken đầu hàng đồng đẳng được trình bày trong bảng trên.

Ởđiều kiện thường, những anken tự C2H4 mang đến C4H8là hóa học khí; trường đoản cú C5H10 trở đi là chất lỏng hoặc chất rắn.

Nhiệtđộ nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và khối lượng riêng của những anken tăng đột biến theo chiềutăng của phân tử khối.

Cácanken đều nhẹ hơn nước (D 3) với không chảy trong nước.

III. đặc thù hóahọc

Ankendễ dàng thâm nhập phản ứng cộng tạo nên thành hợp hóa học no tương ứng.

1. Phản ứng cộng

a.Cộng hiđro

Khiđun lạnh có sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin hoặc palađi) làm xúc tác, anken kết hợpvới hiđro sinh sản thành ankan tương ứng.

b.Cộng halogen

Thínghiệm: Dẫn khí etilen tự từ đi vào dung dịch brom, thấy gray clolor đỏ của dung dịchnhạt dần.

Rótdung dịch brom vào ly đựng anken (lỏng) thấy dung dịch brom mất màu.

Cácđồng đẳng của etilen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

c.Cộng HX (X là OH, Cl, Br,...)

Cácanken cũng tham gia phản ứng cộng với nước, cùng với hiđro halogenua (HCl, HBr, HI),với những axit mạnh.

Cácanken có cấu tạo phân tử ko đối xứng khi tác dụng với HX hoàn toàn có thể sinh ra hỗnhợp nhị sản phẩm.

Quytắc cộng Mac-côp-nhi-côp (1838-1904): Trong phản bội ứng cùng HX vào links đôi,nguyên tử H (hay phần sở hữu điện dương) hầu hết cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấphơn (có nhiều H hơn), còn nguyên tử hay team nguyên tử X (phần có điện âm) cộngvào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn). 

2. Phản nghịch ứng trùnghợp

Ởnhiệt độ cao, áp suất cao và bao gồm chất xúc tác thích hợp hợp, các phân tử anken tất cả thểkết hợp với nhau tạo nên thành đa số phân tử gồm mạch siêu dài cùng phân tử khối lớn.

Thídụ:

$nCH_2= CH_2xrightarrowt^o, p, xtleft( - CH_2 - CH_2 - ight)_n$

etilen polietilen(PE)

Phảnứng như trên được hotline là bội nghịch ứng trùng hòa hợp (thuộc một số loại phản ứng polime hóa) làquá trình phối kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc giống như nhau tạothành đầy đủ phân tử không hề nhỏ (gọi là polime).

Chấtđầu (C2H4) thâm nhập phản ứng trùng đúng theo được hotline làmonome. Sản phẩm $

3. Bội nghịch ứng oxi hóa

a.Phản ứng oxi hóa trả toàn

Khibị đốt với oxi, etilen và những đồng đẳng phần nhiều cháy cùng tỏa các nhiệt.

b.Phản ứng oxi hóa không trả toàn

Thínghiệm: Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4, thấy màu của dung dịchnhạt dần và có kết tủa nâu đen của MnO2.

Xem thêm: Bảng Tóm Tắt Công Thức Hình Học 12, Tổng Hợp Cong Thuc Toan 12 Hinh Hoc Khong Gian

Cácđồng đẳng của etilen cũng làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4. Làm phản ứng nàyđược dùng để phân biệt anken với ankan.

IV. Điều chế

1. Trong phòng thínghiệm

Etilenđược điều chế từ ancol etylic:

$C_2H_5OHxrightarrowH_2SO_4đặc, 170^oCCH_2 = CH_2 + H_2O$

2. Vào công nghiệp

Cácanken được pha trộn từ ankan:

$C_nH_2n+ 2xrightarrowt^o, pC_nH_2n + H_2$

V. Ứng dụng

Cácanken cùng dẫn xuất của anken là vật liệu cho nhiều quá trình sản xuất hóa học.Etilen, propilen, butilen được sử dụng làm chất đầu tổng hợp các polime có nhiều ứngdụng.