Anđehit là những hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –CH=O liên kết với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hidro. Nói phương pháp khác, Andehit đó là sản phẩm thu được sau khi thay nuốm nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2 bởi nhóm –CHO. Vậy để minh chứng glucozo gồm nhóm chức andehit thì chúng ta phải sử dụng phản ứng nào? Để vấn đáp được thắc mắc đó, mời các bạn cùng inthepasttoys.net tham khảo thắc mắc trắc nghiệm dưới đây:

Câu hỏi: 

Để chứng minh glucozo gồm nhóm chức andehit, rất có thể dùng một trong những ba phản bội ứng hóa học. Trong số phản ứng sau bội phản ứng như thế nào không chứng tỏ được team chức andehit của glucozo?

A. Lão hóa glucozo bởi AgNO3/NH3

B. Lão hóa glucozo bởi Cu(OH)2 đun nóng

C. Khử glucozo bằng H2/Ni, t0. 

D. Lên men glucozo bởi xúc tác enzim.

Bạn đang xem: Để chứng minh glucozo có nhóm chức andehit

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Lên men glucozo bởi xúc tác enzim.

Để chứng tỏ glucozo có nhóm chức andehit, rất có thể dùng 1 trong ba bội phản ứng hóa học. Trong những phản ứng sau, làm phản ứng không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozo là lên men glucozo bằng xúc tác enzim.

Giải ham mê của gia sư Top lời giải về nguyên nhân chọn giải đáp D


Đặc trưng của andehit là:

+ phương pháp A, phản ứng chế tác kết tủa Ag

+ giải pháp B, bội nghịch ứng tạo nên kết tủa đỏ gạch men Cu2O

+ phương án C, đó là phản ứng khử andehit tạo ra ancol

=> một số loại A, B, C

Phản ứng lên men glucozo không đặc thù cho đội chức andehit. Sản xuất ancol etylic cùng CO2

=> Chọn câu trả lời D.

Một số thắc mắc trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Andehit

Câu 1: Cho các nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp chất chỉ bao gồm tính khử.

(b) Anđehit cộng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, 1-1 chức, mạch hở tất cả công thức bao quát CnH2nO.

Số đánh giá đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Trả lời:

Đáp án: C

*

Câu 2: Anđehit axetic không công dụng được với

A. Na.

B. H2.

C. O2.

D. Hỗn hợp AgNO3/NH3 .

Trả lời:

Đáp án: A

Câu 3: Phản ứng nào sau đây không tạo anđehit axetic ?

A. Mang đến axetilen bội nghịch ứng cùng với nước.

B. Lão hóa không hoàn toàn etilen.

C. Lão hóa không trọn vẹn ancol etylic.

D. Lão hóa không hoàn toàn ancol metylic.

Trả lời:

Đáp án: D

Câu 4: Ứng dụng nào dưới đây không buộc phải của anđehit fomic

A. Dùng để làm sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.


B. Dùng để làm sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để làm sản xuất axit axetic.

Trả lời:

Đáp án: D

Câu 5: Khi đốt cháy láo lếu hợp những anđehit cùng dãy đồng đẳng nhận được số mol CO2 bằng số mol nước. Các anđehit đó là các anđehit

A. No, đối kháng chức.

B. No, đơn chức, mạch hở.

C. No, nhị chức, mạch hở.

D. Không no, đơn chức mạch hở.

Trả lời:

Đáp án: B

Câu 6: Cho 3,6g anđehit solo chức X phản nghịch ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong hỗn hợp NH3 đun nóng, chiếm được m gam Ag. Hòa tan trọn vẹn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, có mặt 2,24 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Cách làm của X là

A. C3H7CHO.

B. HCHO.

C. C4H9CHO.

D. C2H5CHO.

Trả lời:

Đáp án: A

nAg = nCO2 = 0,1 mol

Nếu anđehit không hẳn là HCHO, M = 3,6/0,05 = 72 ⇒ C3H7O

Câu 7: Cho tất cả hổn hợp khí X gồm HCHO cùng H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì chiếm được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (đktc). Thành phần xác suất theo thể tích của H2 trong X là

A. 46,15%.

B. 35,00%.

C. 53,85%.

D. 65,00%.

Trả lời:

Đáp án: A

nCO2 = 0,35 mol; nH2O = 0,65 mol

*

Câu 8: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 54 gam Ag. Phương diện khác, khi mang lại X phản bội ứng cùng với H2 dư (xúc tác Ni, t0) thì 0,125 mol X phản nghịch ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X tất cả công thức ứng với cách làm chung là

A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).

B. CnH2n+1CHO(n ≥ 0).

C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).

D. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

Trả lời:

Đáp án: C

nAg/nX = 2 với nH2/nY = 2 ⇒ CnH2n-1CHO (n ≥ 2)

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp hóa học hữu cơ X, nhận được 4 mol CO2. Chất X chức năng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc bẽo với làm phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức kết cấu của X là

A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO.

B. HOOC-CH=CH-COOH.

C. HO-CH2-CH=CH-CHO.

D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO

Trả lời:

Đáp án: D

nCO2 : nX = 4

⇒ Số C vào X = 4

X công dụng với mãng cầu ⇒ tất cả nhóm chức –OH, phản bội ứng tráng bạc ⇒ có nhóm –CHO, vì tất cả nhóm -CHO nên gồm phản ứng cùng Br2 tỉ lện 1:1 ⇒ giải đáp D.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Chuyến Du Lịch Bằng Tiếng Anh

---------------------------

Trên đây, inthepasttoys.net đã giải đáp cho các bạn câu hỏi Để chứng tỏ glucozo gồm nhóm chức andehit? và hỗ trợ thêm một số thắc mắc trắc nghiệm bổ sung kiến thức. Cửa hàng chúng tôi hi vọng các bạn đã sở hữu kiến thức hữu dụng khi đọc bài viết này, chúc chúng ta học tốt và có thật những kiến thức hữu ích để sẵn sàng cho kỳ thi chuẩn bị tới.