Đề cưng cửng ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 7 năm 2021 - 2022 nắm tắt tổng thể lý thuyết và những dạng bài tập trung tâm trong lịch trình Toán 7 thân kì 2. Đây là tài liệu hữu dụng giúp những em học viên ôn tập chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi thân học kì 2 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 7

Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 Toán 7 được biên soạn rất bỏ ra tiết, rõ ràng với đông đảo dạng bài, triết lý và cấu trúc đề thi được trình diễn một giải pháp khoa học. Từ bỏ đó các bạn dễ dàng tổng phù hợp lại kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đó là nội dung đề cưng cửng giữa kì 2 Toán 7, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Đề cương cứng ôn tập giữa kì 2 Toán 7

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. ĐẠI SỐ

* THỐNG KÊ

1. Xác minh dấu hiệu. Lập bảng tần số

2. Tính số vừa đủ cộng


*

Trong đó:

*
là k giá chỉ trị không giống nhau của tín hiệu X

*
là tần số tương ứng

N là số những giá trị (tổng những tần số)

*
là số mức độ vừa phải của dấu hiệu X

3. Tìm kiếm Mốt của dấu hiệu (M0): là giá trị tất cả tần số lớn nhất trong bảng tần số.

4. Dựng biểu thứ đoạn thẳng

* BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Thu gọn biểu thức

a) Nhân hai đối kháng thức:

Nhân các hệ số cùng với nhau, nhân những phần biến hóa với nhau (áp dụng: xm.xn = xm+n).

Chú ý: Tính lũy quá trước: áp dụng công thức (xm)n = xm.n

b) Cộng, trừ những đơn thức đồng dạng: cộng, trừ những hệ số và giữ nguyên phần biến

2. Tính giá trị của biểu thức đại số: Thực hiện theo tía bước

Thu gọn biểu thức (nếu có thể).Thay quý giá của phát triển thành vào biểu thức.Thực hiện phép tính theo lắp thêm tự: lũy quá ànhân, chia à cộng, trừ. biểu thức trước lúc tìm bậc

3. Tìm bậc: Thu gọn


4. Bậc của đơn thức: Tổng số mũ của những biến.

HÌNH HỌC

1. Các trường hợp đều nhau của tam giác cùng tam giác vuông.

2. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

3. Định lý Py-ta-go.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

* ĐẠI SỐ

bài 1: Điều tra điểm đánh giá học kì 1 môn toán của học viên lớp 7A được khắc ghi như sau

6 8 5 4 6 10 8 9 8 9

5 8 4 8 7 7 7 10 9 3

7 10 6 9 5 9 8 7 6 9

a) tín hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cùng của dấu hiệu (kết quả làm cho tròn đến một chữ số thập phân ). Kiếm tìm mốt của vết hiệu.

c) biểu diễn bằng biểu thiết bị đoạn thẳng.

Bài 2: Trong thời điểm Tết trồng cây, tín đồ ta thống kê số cây cỏ của 20 bạn học sinh trong đội “Tự nguyện” như sau:

10 5 7 10 6 10 6 9 7 9

9 10 5 8 7 7 7 10 9 4


a) dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cùng của tín hiệu (kết quả có tác dụng tròn mang lại một chữ số thập phân). Tra cứu mốt của lốt hiệu.

c) trình diễn bằng biểu vật đoạn thẳng.

Bài 3: Số việc giỏi mỗi ngày của một học viên đã làm được đánh dấu trong bảng bên dưới dây:

Giá trị (x)

4

5

10

15

20

25

30

Tần số (n)

7

12

3

8

7

2

1

N = 40

Dấu hiệu là gì? tìm mốt của lốt hiệu.

Tính số trung bình cộng của vệt hiệu.

c) màn trình diễn bằng biểu vật dụng đoạn thẳng.

Bài 4: Tính tích những đơn thức sau rồi tìm kiếm bâc của đối kháng thức nhân được:

a)

*
 y cùng
*

b)

*

Bài 5: Tính giá tri biểu thức:

*
tại
*

*
tại x=4 ;
*

*
trên x=-3 ; y=0,5.

S=

*
+5 trên x=-3 ;
*

Bài 6: Thu gon biểu thức:

*

*

III. BÀI TẬP HÌNH HỌC

Bài 1: cho tam giác ABC vuông trên A. Biết BC = 41cm; AC = 40cm. Tính

a) Độ dài cạnh AB

b) Chu vi tam giác ABC

Bài 2: cho tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc cùng với BC. Biết AC = 20cm; AH = 12cm; HB = 5cm

a) Tính độ lâu năm cạnh AB

b) Tính chu vi tam giác ABC

Bài 3: Cho tam giác ABC có BC = 10cm , AB = 6cm cùng AC = 8cm . Tam giác ABC là tam giác gì ? vày sao ?


Bài 4: Cho rABC vuông trên A biết AB = 5 cm và AC = 12cm. Tính độ nhiều năm cạnh BC.

Bài 5: Cho rABC , kẻ AH BC. Biết AB = 5cm ; bảo hành = 3cm ; BC = 10cm

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, tất cả và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC (E ở trong BC) . Chứng minh:

a) ABD = EBD.

b)ABE là tam giác đều.

c) AEC cân.

d) Tính độ lâu năm cạnh A

Bài 7:

Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (HBC), biết AH = 6cm, bh = 4,5cm, HC = 8cm.

a) Tính AB cùng AC

b) minh chứng tam giác ABC là tam giác vuông.

Bài 8: cho tam giác ABC gồm góc A= 900, AB = 8cm, AC = 6cm .

a) TínhBC.

b) bên trên cạnhAC rước điểm E làm sao để cho AE = 2cm, trên tia đối của tia AB mang điểm D làm thế nào để cho AD = AB. Chứng minh ∆BEC = ∆DEC.

Bài 9: Cho ∆ABC cân nặng (AB = AC). Trường đoản cú trung điểm M của BC vẽ ME⊥AB; MF⊥AC. CMR

a) ∆BEM = ∆CFM

b) AE = AF

c) MA là tia phân giác của góc EMF

Bài 10: đến tam giác ABC cân nặng tại A. Kẻ AH vuông góc với BC ( H

*
BC )

a) chứng minh: DAHB = DAHC

b) đưa sử AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Tính độ dài AH

c) bên trên tia đối của tia HA rước điểm M làm thế nào cho HM = HA. Chứng minh DABM cân

d) minh chứng BM // AC

Bài 11: cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC trên K. Gọi M là giao điểm của tía và KE. Chứng minh :

a) ΔABE = ΔKBE

b) EM = EC

c) AK // MC

d) call N là trung điểm của MC. Chứng minh 3 điểm B, E, N thẳng hàng

Bài 12: Cho ABC gồm AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC tại H.

a)Chứng minh: ABC cân.

b) triệu chứng minh, từ đó chứng tỏ AH là tia phân giác của góc A.

c) từ H vẽ HM

*
AB với kẻ HN
*
AC . C/m: BHM =HCN

d) Tính độ lâu năm AH.

Xem thêm: Đặt Tên Con Gái Hay Và Ý Nghĩa 2021 Kèm Giải Thích Ý Nghĩa, Đặt Tên Con Gái 2021

e) từ bỏ B kẻ Bx

*
AB, tự C kẻ Cy
*
AC chúng giảm nhau trên O. Tam giác OBC là tam giác gì? vì sao.