Đề cương cứng ôn thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2021 - 2022 là tư liệu rất hữu dụng mà inthepasttoys.net muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 12 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán 12

Đề cưng cửng Toán 12 học kì 1 bao hàm cấu trúc, giới hạn đề thi kèm theo một số dạng bài bác tập trắc nghiệm trong lịch trình Toán 12 tập 1. Trải qua tài liệu này giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, ôn luyện củng cố kiến thức để đạt kết quả cao đến kỳ thi học kì 1 lớp 12 sắp đến tới. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể đề cưng cửng học kì 1 lớp 12 môn Toán, mời chúng ta cùng xem thêm và mua tài liệu tại đây.

Đề cương ôn thi học kì I môn Toán lớp 12 năm 2021

1. Thắc mắc lý thuyết.

Câu 1. đến hàm số y = f(x) có đạo hàm trên (a ; b). Phân phát biểu làm sao sau đó là sai?


A. Hàm số y = f(x) nghịch đổi mới trên (a ; b) lúc và đưa ra khi

*
với
*
tại hữu hạn quý giá
*

B. Hàm số y = f(x) nghịch đổi thay trên (a ; b) khi còn chỉ khi

*

C. Hàm số y = f(x) nghịch trở thành trên khoàng (a ; b) khi còn chỉ khi

*

D. Nếu như

*

II. Ví như

*
. Số mệnh đề đúng là

A. 3 .

B. 0 .

C. 2 .

D. 1 .

2. Xét sự đồng biến, nghịch trở nên của hàm số lúc biết đạo hàm của hàm số đó.


Câu 3. Hàm số

*
đồng thay đổi trên khoảng nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Các khoảng nghịch thay đổi của hàm số

*

A. (-1 ; 0) và

*

B.

*
với
*

C. (-1 ; 0) cùng (0 ; 1)

D.

*
và (0 ; 1)

Câu 5 . mang lại hàm số

*
. Mệnh đề làm sao sau đó là mệnh đề đúng?

A. Hàm số đồng trở nên trên R .

B. Hàm số nghịch trở nên trên từng khoảng xác định

C. Hàm số đồng biến chuyển trên R (-2)

D. Hàm số đồng trở thành trên từng khoảng chừng của miền xác định

Câu 6. mang lại hàm số

*
. Hàm số đồng biến hóa trên khoảng nào sau đây?

A.

*

B. (0 ; 3)

C.

*

D.

*

Câu 7. cho hàm số f(x) gồm đạo hàm

*
 . Hàm số f(x) đồng biến trên khoảng tầm nào, trong những khoảng bên dưới đây?


A. (-1 ; 1)

B. (1 ; 2)

C.

*

D.

*

Câu 8.

*
Tìm xác minh đúng vào các xác định sau:

A. Hàm số f(x) đồng biến đổi trên khoảng chừng (0 ; 2).

B. Hàm số f(x) ko đòi trên khoảng chừng (1 ; 2).

C. Hàm số f(x) đồng đổi mới trên khoảng tầm (1 ; 3).

D. Hàm số f(x) đồng vươn lên là trên khoảng tầm (0 ; 3).

Câu 9: tìm m để hàm số

*
nghịch biến trên R

A.

*

B. M>0.

C. M-2.

C. M

*

Câu 14. Tập hợp tất cả các cực hiếm của thông số m nhằm hàm số

*
đồng đổi mới trên khoảng tầm
*
 là

*

*

*

*

Câu 15: tất cả bao nhiêu quý giá nguyên âm của m để hàm số

*
 đồng thay đổi trên
*

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y=fracm x+9x+m nghịch trở thành trên khoảng chừng (1 ;+infty) ?

A. 5 .

B. 3 .

C. 2 .

D. 4 .

......................

II - CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

1. Thắc mắc lý thuyết.

Câu 24. phạt biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Hàm số f(x) đạt cực trị trên

*
khi và chỉ khi
*
là nghiệm của phương trình
*

B. Nếu như

*

C. Nếu

*
đổi vệt khi x đi qua điểm
*
cùng f(x) liên tiếp tại x0 thì hàm y = f(x) đạt rất trị trên x0

D. Giả dụ

*
với
*
.Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. Trường hợp x0 là điểm cực đại của hàm số y = f(x) thì

*

D. Trường hợp x0 là vấn đề cực trị của hàm số y = f(x) thì

*

Câu 26. đến hàm số y = f(x). Xác minh nào sau đấy là đúng?

A. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì

*

C. Hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0 thì

*

D. Hàm số y = f(x) đạt rất trị trên x0 thì nó không tồn tại đạo hàm tại x0

2. Tìm cực trị của hàm số khi biết đạo hàm của hàm số đó.Câu 27. Hàm số

*
có bao nhiêu điểm rất trị?

A. 2 .

B. 3 .

C. 1 .

D. 0 .

Câu 28. Hàm số

*
có bao nhiêu rất trị?

A. 3 .

B. 0 .

C. 2 .

D. 1 .

Câu 29. mang đến hàm số y=f(x) bao gồm đạo hàm

*
Số điểm cực trị của hàm số đã đến là

A. 1 .

B. 2 .

C. 3 .

D. 0 .

Câu 30 . giá trị cực tiểu của hàm số

*
 bằng

A. -4

B. -3 .

C. -6 .

D. 0 .

Câu 31. Cho hàm số

*
. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại x=2.

B. Hàm số không tồn tại cực trị.

C. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0.

D. Hàm số tất cả hai điểm cực trị.

Câu 32. Hàm số

*
 có từng nào điểm cực trị?

A. 6 .

B. 5 .

C. 3 .

D. 4

Câu 33. khoảng cách giữa hai điểm cực trị của vật dụng thị hàm số

*
 bằng

A.

*

B. 1 .

C. 3 .

D.

*

Câu 34.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh 1 2 (34), Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Tiếng Anh 12 (34)

đến điểm I(-2 ; 2) và A, B là hai điểm rất trị của đồ dùng thị hàm số

*
Tính diện tích S của tam giác I A B.