Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 12 học kì I năm học tập 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa tất cả 49 trang. Cầm tắt kim chỉ nan (kiến thức, kĩ năng) ...




Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 12

Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học tập 2021 - 2022 của trường trung học phổ thông Yên Hòa gồm 49 trang.

Tóm tắt định hướng (kiến thức, kĩ năng)

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. Lý thuyết1. Loài kiến thức- trình diễn được quan hệ giữa tính solo điệu và dấu của đạo hàm.- trình bày được tư tưởng cực trị và các qui tắc tìm rất trị của hàm số.- trình diễn được quan niệm GTLN, GTNN của hàm số và cách tìm các giá trị đó.- trình bày được khái niệm và biện pháp tìm các đường tiệm cận của ĐTHS.- Nêu được các dạng thiết bị thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm số 1 trên bậc nhất. 2. Kỹ năng- Xét được chiều đổi thay thiên của hàm số.- tìm được cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp.- tìm được các con đường tiệm cận của ĐTHS- nhận dạng cùng đọc được thứ thị hàm số bậc ba, trùng phương, hàng đầu trên bậc nhất. Biết vận dụng đồ thịhàm số giải các bài toán tương giao.
*



Xem thêm: Tình Huống Truyện Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Tình Huống Truyện Là Gì

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITI. Lý thuyết1. Loài kiến thức-Giải phù hợp được sự mở rộng định nghĩa lũy vượt của một vài từ số mũ nguyên dương cho số mũ nguyên và số nón hữu tỷ. Nêu được các đặc điểm của lũy quá với số mũ nguyên, số nón hữu tỷ, tính chất của căn thức.-Giải mê thích được quan niệm lũy quá với số mũ vô tỷ trải qua giới hạn. Nêu được các đặc thù của lũy quá với số mũ thực.- lý giải được định nghĩa logarit theo cơ số dương khác 1 phụ thuộc vào khái niệm lũy thừa của chính cơ số đó. Trình diễn được tính chất và bí quyết đổi cơ số của logarit. Liên hệ, áp dụng của logarit thập phân trong tính toán. Chứng minh được phép toán nâng lũy thừa cùng lấy logarit theo cùng cơ số là ngược nhau.- trình bày được các tính chất và thứ thị của hàm số mũ cùng logarit; phương pháp tính đạo hàm của chúng.- trình bày được định nghĩa hàm số lũy thừa và bí quyết tính đạo hàm của nó trong những trường hợp. Nhớ dáng vẻ đồ thị của hàm số lũy thừa.- trình bày được giải pháp giải những phương trình mũ cơ bản. Chọn lựa được các cách thức phù hợp nhằm giải phương trình mũ. 2. Kỹ năng- Biết áp dụng ĐN cùng các đặc điểm của lũy quá với số nón hữu tỷ để triển khai các phép tính.- Biết áp dụng các đặc điểm của lũy thừa để tính toán. áp dụng được cách làm lãi kép giải bài bác tập thực tế.- Biết vận dụng ĐN, các đặc điểm và bí quyết đổi cơ số của logarit nhằm giải bài xích tập. Vận dụng được ĐN, đặc thù của logarit tự nhiên, phương thức “logarit hóa” để giám sát và đo lường và xử lý một số vấn đề thực tế.- Biết vận dụng các công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết lập bảng biên thiên cùng vẽ được đồ dùng thị hàm số mũ cùng hàm số logarit. Hiểu rằng cơ số của một hàm số mũ, hàm số logarit lúc biết sự phát triển thành thiên, thiết bị thị của nó.- Biết vận dụng các công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số lũy thừa và hàm số căn. Vẽ phác hoạ được ĐTHS của một hàm số lũy thừa và nêu được những tính chất.- áp dụng thành thuần thục các phương pháp giải phương trình mũ, sử dụng các phép thay đổi lũy vượt vào giải phương trình.

Xem, tải file đề cương cứng ôn tập hk1 toán 12