Đề chất vấn 1 tiết Toán 8 Đề bình chọn môn Toán 8 Đề chất vấn Toán 8 Phương trình bậc nhất một ẩn Tam giác đồng dạng


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 học kì 2

*
pdf

Đề cưng cửng ôn tập thân học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2020-2021 - Trường trung học cơ sở Lê quang quẻ Cường


*
pdf

Đề chất vấn học kỳ 1 môn: Toán 8 - Đề hàng đầu


*
pdf

Đề chất vấn học kỳ 2 môn: Toán 8 - Đề số 2


*
pdf

Đề kiểm soát 1 tiết học kì 2 môn Toán (Đại số) lớp 8 năm 2019-2020 bao gồm đáp án - trung học cơ sở Phước Nguyên


*
pdf

Luận văn Thạc sĩ giáo dục và đào tạo học: Tiếp cận định nghĩa phương trình với phép chuyển đổi phương trình bậc nhất một ẩn nghỉ ngơi trường ph...


Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8Đề tiên phong hàng đầu (Thời gian có tác dụng bài: 90 phút)A. MA TRẬN (BẢNG nhị CHIỀU)Nhận biếtTNPT hàng đầu một ẩnBPT số 1 1 ẩnTamgiácđồngdạngHình lăng trụ, hìnhchóp đềuTL1(0,25)2(0,5)Thông hiểuTNTLTNTL2121(0,5)(0,5)(0,5)112(0,25)11(0,25)(0,25)11(0,25)(0,25)5TổngVận dụng(1)11(1)9(1,25)11(0,25(3,25)5(1)(2,25)14(0,25)(1,75)9(4,25)(2,75)7(1)1(0,5)7(1)(0,5)Tổng23(4,5)10Chữ số thân ô là con số câu hỏi; chữ số ở góc phải bên dưới mỗi ô là số điểm mang đến cáccâu ở mỗi ô đóB. NỘI DUNG ĐỀI. Trắc nghiệm khách quanKhoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ những câu 2a cùng 2b.Câu 1. Tập nghiệm của phương trình: (x ⎧3⎫⎩2⎭A. ⎨ ⎬B. − 13)(x + 1) = 0 là:2⎧3⎩2⎫⎭C. ⎨ ;−1⎬⎧3 ⎫⎩2 ⎭D. ⎨ ;1⎬Câu 2. Mang đến phương trình (m2 + 5m +4)x = m + 1 trong số ấy x là ẩn, m là một số trong những chotrước. Hãy nối một ý sinh sống cột A với 1 ý sống cột B và để được một mệnh đề đúng. ABa) lúc m = 01) thì phương trình vô nghiệmb) khi m = -12) thì phương trình nghiệm đúng với đa số giá trị của x3) thì phương trình nhận x =Câu 3. Điều kiện xác định của phương trìnhA. X ≠12B. X ≠ -1 cùng x ≠1là nghiệm45x + 1 x − 3+= 0 là:4x − 2 1 + x12C. X ≠ - 1 cùng x ≠ -12D. X ≠ -1Câu 4. Bất phương trình nào sau đó là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?A. 2x2 + 1 03x + 2006C. 0.x + 4 > 0D.1x -1 y – 5B. 5 – 2x 5aC. Số a là số dương nếu 5a 9B. -5x > 4x + 1C. X - 2x 5 - x Câu 9. Khi x 374D. X >74Câu 6. Hình 1 màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trìnhA. X + 1 ≤ 7B. X + 1 ≤ 8C. X + 1 ≥ 7D. X + 1 ≥ 8Hình 1Câu 7. Trường hợp x ≤ y cùng a ayD. Ax ≥ ayCâu 8. Phép chuyển đổi nào sau đó là đúng ?A. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 0,3B. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x - 2,1 ⇔ x > 3D. 0,7 x > - 2,1 ⇔ x > - 3Câu 9. Bất phương trình như thế nào dưới đây là bất phương trình số 1 một ẩn ?A.B. 0. X + 5 > 01>02x + 1C. 2x2 + 3 > 0D.21x+2 0, công dụng rút gọn của biểu thức |- x| - 2x + 5 là:A. X - 5B. - x – 5C. –3x + 5D. -x + 5Câu 11. đến hình bình hành ABCD có BD là mặt đường chéo, M với N theo thứ tự là trungđiểm của các cạnh AB cùng AD (Hình 2). Tỷ số giữa diện tích của tam giác AMN vàdiện tích của hình bình hành ABCD là:A.12B.14C.18D.116Hình 2Câu 12. đến tam giác ABC, AM là phân giác (hình 3). Độ dài đoạn thẳng MB bằng:A. 1,7B. 2,8C. 3,8D. 5,1Câu 13. BiếtHình 3AB 3= với CD = 21 cm. Độ nhiều năm của AB là:CD 7A. 6 cmB. 7 cmC. 9 cmD. 10 cmCâu 14. Nối từng ý sống cột A với cùng 1 ý sống cột B và để được một xác minh đúng.ABa) diện tích s xung quanh của hình chóp 1) chu vi đáy nhân cùng với chiều caođều bằngb) Thể tích của hình lăng trụ đứng bởi 2) tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn3) diện tích s đáy nhân với chiều caoCâu 15. Mang lại hình lăng trụ đứng cùng với các kích thước như hình 4. Diện tích s xung quanhcủa hình đó là:A. 72cm2B. 60cm2C. 40cm2D. 36cm2Hình 43 II. Từ luận (6 điểm)Câu 16. (1,5 điểm) Giải bất phương trình1,5 − x 4 x + 5≥và màn trình diễn tập nghiệm tìm52được trên trục số.Câu 17. (2 điểm) Một canô xuôi cái từ bến A mang lại bến B mất 5 giờ cùng ngược mẫu từbến B về bến A mất 6 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A cùng B, biết rằng tốc độ củadòng nước là 2km/h.12Câu 18. (2,5 điểm) mang đến hình thang ABCD (AB // CD) gồm AB = AD = CD. Gọi Mlà trung điểm của CD. điện thoại tư vấn H là giao điểm của AM với BD.a) chứng tỏ tứ giác ABMD là hình thoib) chứng tỏ DB ⊥ BCc) minh chứng ∆ADH đồng dạng với ∆CDBd) Biết AB = 2,5cm; BD = 4cm. Tính độ dài cạnh BC và ăn diện tích hình thangABCD.4


Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu: Nêu Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Nhân Vật Vũ Nương Siêu Hay

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền