Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán 10

**

app giải bài bác bằng camera

Tất cả các môn Toán, Lí, Hóa, Anh, Sinh... Chụp bài xích khó nhận bài bác giải trong 5 giây
Xem thêm: Đáp Án Và Đề Thi Thpt Qg Môn Toán 2018 Môn Toán, Đề Thi Chính Thức Thpt Quốc Gia 2018 Môn Toán

Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo bài 1: Mệnh đề bài 2: Tập thích hợp bài 3: những phép toán tập hòa hợp bài bác 4: các tập thích hợp số bài bác 5: Số gần đúng. Không đúng số Ôn tập Toán 10 Chương 1 Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị bài xích 1: Hàm số bài 2: Hàm số y = ax + b bài bác 3: Hàm số bậc hai Ôn tập Toán 10 Chương 2 Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình bài 1: Đại cương về phương trình bài bác 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc nhị bài bác 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Ôn tập Toán 10 Chương 3 Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình bài xích 1: Bất đẳng thức bài xích 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn bài xích 3: vết của nhị thức bậc nhất bài 4: Bất phương trình hàng đầu hai ẩn bài 5: vết của tam thức bậc nhị Ôn tập Toán 10 Chương 4 Chương 5: thống kê bài 1: Bảng phân bổ tần số và tần suất bài bác 2: Biểu đồ vật bài xích 3: Số vừa đủ cộng. Số trung vị. Kiểu mẫu Ôn tập Toán 10 Chương 5 Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác bài 1: Cung với góc lượng giác bài xích 2: quý giá lượng giác của một cung bài xích 3: bí quyết lượng giác Ôn tập Toán 10 Chương 6 Chương 1: Vectơ bài bác 1: những định nghĩa bài bác 2: Tổng với hiệu của hai vectơ bài bác 3: Tích của vectơ với một số trong những bài xích 4: Hệ trục tọa độ Ôn tập Toán 10 Chương 1 Hình học Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng bài xích 1: giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o bài 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ bài bác 3: các hệ thức lượng vào tam giác cùng giải tam giác Ôn tập Toán 10 Chương 2 Hình học Chương 3: cách thức tọa độ trong mặt phẳng bài bác 1: Phương trình mặt đường thẳng bài bác 2: Phương trình mặt đường tròn bài 3: Phương trình con đường elip Ôn tập Toán 10 Chương 3 Hình học tập Trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 Đề thi Toán 10 Đề thi Toán 10 học kì 1 tất cả đáp án Đề thi Toán 10 học kì 2 tất cả đáp án