Thầy cô và những em tham khảo tuyển tập 4 bộ đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 4 môn Toán mới độc nhất năm học năm ngoái – 2016.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chất lượng học kì 2

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Đề Số 1

Bài 1. Rút gọn những phân số:

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số sau:

Bài 3. Tính:

Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 140m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chiều rộng lớn của sân trường.

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

20km2 = ………m2 6000000m2 = ………km2

1327dm2 = ………dm2………cm2 2m2 31dm2 = ………dm2

600dm2 = ………cm2 — 8m2 = ………dm2

Bài 6. Tính chu vi và mặc tích hình bình hành bao gồm ở hình sau:

Bài 7. Khoanh vào số đông phân số bởi 5/8:

ĐỀ SỐ 2

Bài 1. Tính nhanh:

Bài 2.


Quảng cáo


Bài 3. Tính rồi rút gọn:

Bài 4. Một siêu thị bán nước mắm. Ngày trang bị nhất siêu thị đó bán được 1/4 số lít nước mắm. Ngày đồ vật hai bán được 1/3 số lít nước mắm. Hỏi:

a. Cả hai ngày siêu thị bán được từng nào phần của số lít nước mắm?

b. Shop còn lại bao nhiêu phần của số lít nước mắm?

Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 6. Tìm x:

Bài 7.

a/ Khoanh tròn các số phân chia hết mang lại 3 trong những số sau:

26; 75; 5629; 4113; 96; 96048

b/ trong số số khoanh tròn trên, số phân tách hết đến 9 là: ………


Quảng cáo


Đề Số 3

Bài 1. Viết các phân số theo máy tự từ bé đến lớn:

Bài 2. Tính:

Bài 3. Một khu đất nền hình chữ nhật có diện tích s là 16km2. Tính chiều lâu năm của khu đất đó biết chiều rộng lớn là 2km.

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 5. Một trang bị cày ngày trước tiên cày được 2/5 cánh đồng. Ngày lắp thêm hai cày được 3/8 cánh đồng. Hỏi:

a. Cả nhị ngày thứ cày đó đã cày được từng nào phần cánh đồng?

b. Vật dụng cày còn yêu cầu cày từng nào phần cánh đồng thì mới dứt việc?

Bài 6. Một hình thoi có diện tích là 270cm2; độ dài một đường chéo cánh là 18cm. Tính độ dài đường chéo cánh thứ hai.

Xem thêm: Biểu Hiện Của Triết Lý Âm Dương Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam, Triết Lý Âm Dương Và Tính Cách Người Việt

Đề Số 4

Bài 1. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Một khu vực vườn có 41 cây na với 28 cây mít. Tổng số cây trong căn vườn là ……… cây.

a. Phân số chỉ phần cây mãng cầu trong cả khu vườn là ………

b. Phân số chỉ phần cây mít trong cả căn vườn là ………

Bài 2. chũm dấu * bởi một chữ số tương thích vào số 36* sẽ được số có cha chữ số và:

a) Là số phân chia hết cho 2: ……… c) Là số chia hết đến 9: ………

b) Là số phân chia hết mang lại 5: ……… d) Là số phân tách hết cho 3: ………

e) Là số cùng phân chia hết cho 2, 3, 5 cùng 9

Bài 3. Rút gọn những phân số sau:

Bài 4. So sánh nhì phân số:

Bài 5. Một người đi dạo mỗi giờ đi được 9/2 km. Hỏi:

a. Sau 2 tiếng đồng hồ người đó đi được mấy kí-lô-mét?

b. Sau 2/3 giờ tín đồ đó đi được mấy kí-lô-mét?

Bài 6. Tìm bốn phân số:

a. Bởi phân số 3/5

b. Bởi phân số 16/28

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng:

Một hình bình hành có độ nhiều năm đáy là 37cm và độ cao là 2dm. Diện tích s của hình bình hành đó là: