Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao gồm 5 đề thi, gồm kèm theo cả đáp án để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt hiệu quả tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 2 môn toán

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 được soạn theo giáp với câu chữ chương trình vào sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật giỏi cho kì thi học tập kì 2 đạt kết quả cao nhất.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 2

2. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 13. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 24. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 35. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 46. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 55. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

1. Ma trận đề thi học kì II môn Toán lớp 2

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có nhớ ) vào phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính vẫn học

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

1,5

1,5

1

1

2,5

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; ngươi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài mặt đường gấp khúc

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Giải bài bác toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

7

3

Số điểm

2

1,5

1,5

2

2

1

5,5

4,5


2. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm bố mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp những số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn.......................................................................

- Theo lắp thêm tự từ bự đến bé........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

20 : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô khối lượng 47 kg, bao gạo khối lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo khối lượng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số nhỏ bé nhất gồm 3 chữ số cùng với số lớn số 1 có 2 chữ số

2.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 1

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm bố mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886


- Theo lắp thêm tự từ bé đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo vật dụng tự từ lớn đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô trọng lượng 47 kg, bao gạo trọng lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo trọng lượng bao nhiêu kilogam ?

Bài giải

Bao gạo nặng nề số kg là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính tổng số bé xíu nhất tất cả 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số

Bài giải

Số nhỏ nhắn nhất gồm 3 chữ số là: 100

Số lớn số 1 có 2 chữ số là: 99

Tổng số nhỏ xíu nhất bao gồm 3 chữ số cùng với số lớn số 1 có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

3. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số tương thích vào nơi trống.

a) 216; 217; 218; ..........; ...........;

b) 310; 320; 330; ..........; ...........;

c) các số có tía chữ số như thể nhau là: ....................

d) Số nhỏ bé nhất có ba chữ số khác nhau là: ....................

Câu 2. Viết các số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo thiết bị tự từ bé đến lớn:

A. 124; 333; 262; 290; 754; 976

B. 976; 754; 333; 290; 262; 124

C. 124; 262; 290; 333; 754; 976

D. 124; 333; 290; 262; 754; 976

Câu 3. xong xuôi bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790
………………………………………………935

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m = …….dm

519cm = ………m ……..cm

2m 6dm = …….dm

14m - 8m = ……………

Câu 5. Đặt tính rồi tính:


484 + 419 562 - 325

536 + 243 879 - 356

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào vần âm dưới hình được tô color 1/3 số ô vuông.

Câu 7. search x, biết:

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

c) 30 : x = 14 + 16

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 8. đến hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 9. Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi cả hai team trồng được bao nhiêu cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 10. Tính tổng của số tròn trăm lớn số 1 có cha chữ số cùng số nhỏ nhắn nhất có bố chữ số.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3.1. Đáp án đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Viết các số thích hợp vào nơi trống.

a) 216; 217; 218; 219; 220;

b) 310; 320; 330; 340; 350;

c) những số có cha chữ số tương đương nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999

d) Số nhỏ xíu nhất có ba chữ số không giống nhau là: 102

Câu 2.

Sắp xếp: 124; 262; 290; 333; 754; 976

Chọn C.

Câu 3.

Đọc sốViết sốTrămChụcĐơn vị
Bảy trăm chín mươi790790
Chín trăm tía mươi lăm935935

Câu 4. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

1m = 10dm

519cm = 5m 19cm

2m 6dm = 26dm

14m – 8m = 6m

Câu 5.


Câu 6.

Chọn C.

Câu 7.

a) x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

b) 4 × x = 12 + 8

4 × x = 20

x = trăng tròn : 4

x = 5

c) 30 : x = 14 + 16

30 : x = 30

x = 30 : 30

x = 1

Câu 8.

Bài giải

Chu vi tứ giác ABCD là:

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm

Câu 9.

Bài giải

Đội nhì trồng được số km là:

350 – 140 = 210 (cây)

Cả hai đội trồng được số lượng km là:

350 + 210 = 560 (cây)

Đáp số: 560 cây

Câu 10.

Bài giải

Số tròn trăm lớn số 1 có ba chữ số là: 900

Số nhỏ xíu nhất có ba chữ số là: 100

Tổng hai số là: 900 + 100 = 1000

Đáp số: 1000

4. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1.

a) Số bé nhỏ nhất trong những số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số phệ nhất trong các số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền vết (>, B.

b) 14 centimet : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.

Bài giải

Mỗi dãy bao gồm số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = đôi mươi : 2

X = 10

b) 47 – X = 28 : 4

47 – X = 7

X = 47 – 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có tía chữ số không giống nhau được lập từ bố chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn nhất là: 543

Số nhỏ bé nhất là: 345

Tổng nhì số đó là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết các số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài con đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào đáp án đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. tìm x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết những số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhị đội công nhân cùng tham gia làm một con đường. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội đồ vật hai làm cho được 521m đường. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác tất cả số đo các cạnh theo thứ tự là: 17cm, 20cm, 26cm cùng 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một vài bi. Ví như Toàn cho Hải một trong những bi bởi đúng số bi của Hải đang sẵn có thì Hải bao gồm 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải bao gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) fan ta rước đựng một số trong những lít dầu vào những can nhỏ. Nếu đựng vào từng can 4 lít thì được toàn bộ 7 can cùng còn thừa lại 3 lít. Tính toàn bô dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.1. Đáp án đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402Bốn trăm linh hai
678Sáu trăm bảy mươi tám
250Hai trăm năm mươi
999Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. chọn C.

Câu 4.Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 – 115

x = 123

b) x – 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 – 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả nhị đội làm cho được số mét đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + trăng tròn + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) ban sơ Hải bao gồm số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

6. Đề thi cuối học kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Viết số tương thích vào nơi chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào số đông số bé nhiều hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền vệt >l, 604

127 > 100 + 20 + 5 510 > 408

309 > 212 641 > 600 + 41

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 – 28kg = 36kg – 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 - 2 × 4 = 28 – 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = 20 : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = đôi mươi – 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 – 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường gấp khúc gồm:

5 điểm. Những điểm đó là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục bé nhất bao gồm hai chữ số là: 10

Số ngay tức khắc trước của 3 là: 2

Tích hai số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số ngay lập tức sau của 5 là 6 buộc phải số chia là 6.

Số lớn số 1 có một chữ số là 9 cần thương của phép phân chia là 9.

Số bị phân chia là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

5. Đề thi cuối học tập kì 2 Toán lớp 2 số 5

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 giờ = …… phút, số buộc phải điền vào nơi chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. công dụng của phép tính 5 kilogam x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các kết quả ta được tác dụng là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. gồm bao nhiêu số gồm hai chữ số cơ mà chữ số hàng chục gấp rất nhiều lần chữ số hàng đơn vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. đến hình vẽ:Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền lốt >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = trăng tròn + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người kia nuôi số nhỏ thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 bé thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe tất cả số du khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95 cm

Trên đây là Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án bắt đầu nhất giành cho các em học sinh lớp 2 ôn tập, sẵn sàng cho kì thi xong học kì 2. Những đề thi được shop chúng tôi lựa lựa chọn kĩ càng, cân xứng với năng lực học sinh lớp 2, bao hàm luôn câu trả lời để các em học sinh so sánh kết quả ngay sau khi giải đề xong.

Xem thêm: 419 Là Gì - Ý Nghĩa Số

Mời những bạn xem thêm các tin tức hữu ích không giống trên thể loại Học tập thuộc mục Tài liệu.