Bộ đề kiểm soát 1 huyết chương 1 Đại số lớp 7 là đề đánh giá 45 phút, nhằm mục tiêu khảo sát, tiến công giá unique học sinh sau khoản thời gian học hết chương 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra đại số 7 chương 1 tự luận

Tài liệu bao hàm 11 đề kiểm tra tất cả đáp án đang giúp chúng ta học sinh ôn tập kiến thức thật tốt để sẵn sàng cho bài thi giữa học kì 1 đạt tác dụng cao. Đồng thời, qua đó giúp quý thầy cô review được kỹ năng làm bài của học viên để ra đề thi phù hợp. Sau đó là nội dung bỏ ra tiết, mời các bạn cùng xem thêm và tải tài liệu tại đây.


cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1

Tập thích hợp Q các số hữu tỉ

Biết cộng hai số hữu tỉ cùng mẫu

Hiểu cách tiến hành cộng, trừ, nhân nhị số hữu tỉ

Vận dụng tính chất của phép nhân nhằm tính nhanh tiến hành các phép lũy thừa.

Vận dụng thành thạo các phép toán nhằm tìm x,y,z

Số câu: 6

Số điểm: 4,75

Tỉ lệ 42%

Số câu: 1

(Câu 1a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 1

(Câu 1b)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

(Câu 4b,5a,b)

Số điểm: 2,25

Số câu: 1

(Câu 8)

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm:4,75

Tỉ lệ 47,5%

Chủ đề 2

Tỉ lệ thức

Vận dụng được đặc điểm tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng thành thạo đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số.

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ 21,1%

Số câu: 1

(Câu 6)

Số điểm: 1

Số câu: 1

(Câu 7)

Số điểm: 1,5

Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %

Chủ đề 3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, có tác dụng tròn số

Cộng, trừ được số thập phân, hiểu biện pháp làm tròn số

Vận dụng đặc thù của phép nhân nhằm tính nhanh triển khai các phép lũy thừa.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Môn Ngữ Văn Lớp 7 Học Kì 2 Mới Nhất Có Lời Giải

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ 21,1 %

Số câu: 2

(Câu 3a,b)

Số điểm: 1,0

Số câu: 1

(Câu 4a)

Số điểm: 0,75

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

tỉ lệ thành phần 17,5 %

Chủ đề 4

Tập hợp số thực R

Biết tính căn bậc nhì của một vài hữu tỉ

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ trọng 15,8%

Số câu: 2

(Câu 2a,b)

Số điểm: 1

Số câu: 2

Số điểm: 1

tỉ lệ 10%

Tổng số câu :13

Tổng số: 10đ

Tỉ lệ :100%

Số câu:3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 3

Số điểm: 1,75

Tỉ lệ: 17,5%

Số câu: 7

Số điểm: 6,5

Tỉ lệ: 65%

Số câu: 13

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


Đề đánh giá 45 phút Đại số 7 chương 1

Câu 1 (1,5 điểm: Tính:

*

*

Câu 2 (1đ): Tính:

*

*

Câu 3 (1đ): triển khai phép tính rồi làm cho tròn tác dụng đến chữ số thập phân thiết bị hai:

a) 8,452+12,322

b) 7,128-4,183

Câu 4 (1,5 đ) Tính nhanh:

a) (4,25.20) .5

b)

*

Câu 5 (1,5 đ}): Tìm giá chỉ tri của biểu thức sau:

a)

*

b)

*

Câu 6 (1,0 đ): Tìm nhì số x với y, biết:

*

Câu 7(1,5đ): Số bị của bố bạn Minh, Hùng, Khang theo thứ tự tỉ lệ cùng với 2; 3; 5. Tính số bi của từng bạn, biết tổng số bi của cha bạn là 60 viên.

Câu 8(1,0 đ}): tra cứu x, y, z biết:

*

Đáp án đề kiểm tra 1 ngày tiết Đại số lớp 7 chương 1

Câu 1 Tính:

a)

*

*


Câu 2 (1đ): Tính:

a)

*

b)

*

Câu 3 (1đ): thực hiện phép tính rồi làm cho tròn tác dụng đến chữ số thập phân sản phẩm hai: