Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường (Kèm ma trận) năm học 2021-2022, bao hàm đề thi, ma trận và gồm kèm theo cả giải đáp để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt tuyệt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế tương xứng với lịch trình môn Toán lớp 2, bộ sách Kết nối trí thức và phù hợp với năng lượng của học viên tiểu học. Mời những em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài kiểm tra chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2


1. Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Toán sách liên kết tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2MÔN TOÁN LỚP 2 -NĂM HỌC 2021-2022

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học cùng phép tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải toán bao gồm lời văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

40%

45%

15%

100%


2. Đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối học thức với cuộc sống

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc tuân theo yêu cầu:

Bài 1: Số 451 gọi là là:

A. Tư trăm năm mươi mốt

B. Tư trăm năm mươi một

C. Bốn năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được gọi là :

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng bốn đọc là:

A. Ngày 5 mon 4

B. Ngày năm mon 4

C. Ngày năm mon tư


PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39 b) 7 + 82 c) 100 - 54 d) 98 – 27

Bài 8: Điền số tương thích vào chỗ trống

a. Số 638 gồm … trăm … chục … 1-1 vị.

b. Số 992 gồm … trăm … chục … solo vị.

Bài 9: Nhà cô Hương gồm 5 căn phòng cho thuê, mỗi phòng có 2 fan thuê trọ. Hỏi công ty cô Hương gồm bao nhiêu khách mướn trọ?

Phép tính: ..............................................................................................................

Trả lời: ...................................................................................................................

3. Đáp án đề thi thân kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

NĂM HỌC 2021-2022

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3D, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính với tính (2đ)Thực hiện nay đúng mỗi phép tính được 0.5đ

a. 75 b) 89 c) 46 d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a. 6 – 3 – 8 b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đúng 0.5 điểm – trường hợp sau 1 số, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương gồm 10 khách thuê trọ. (0.5đ)


HS làm cho ngược phép tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm

Bài 10: 1đ

a. 4 b. 3 c. 1 d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Các số có tía chữ số là: 305; 350; 503; 530.

Xem thêm: Học Phí Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, Chất Lượng Ra Sao

Mỗi số đúng được 0.25 điểm

Mời những bạn xem thêm các tin tức hữu ích khác trên thể loại Tài liệu của inthepasttoys.net.