Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 mang lại 5 đề thi, tất cả đáp án, chỉ dẫn chấm cùng bảng ma trận 3 mức độ kèm theo. Góp thầy cô tham khảo, nhằm ra đề thi giữa học kì 1 đến học sinh của bản thân mình theo lịch trình mới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn toán

Bộ đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 này, có 3 đề thi sách Cánh diều, 1 đề thi Chân trời trí tuệ sáng tạo và 1 đề thi Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, còn khiến cho các em luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án dễ dãi hơn.


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập phù hợp A các số trường đoản cú nhiên lớn hơn 5 và bé dại hơn 10

A. A = 6, 7, 8, 9

B. A = 5, 6, 7, 8, 9

C. A = 6, 7, 8, 9, 10

D. A = 6, 7, 8

Câu 2. Viết tập đúng theo sau A = {x ∈ N | 9

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau:

A. Một vài chia hết đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3


B. Ví như hai số phân tách hết mang đến 3 thì tổng của nhị số đó phân chia hết đến 9

C. Phần lớn số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số phân chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không có tính chất nào sau đây?

A. Nhị cạnh đối song song cùng với nhau

B. Nhì cạnh đối bằng nhau

C. Tứ cạnh bởi nhau

D. Nhì đường chéo chính bởi nhau

Câu 8: diện tích hình thoi bao gồm độ dài hai đường chéo cánh lần lượt bởi 10cm cùng 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Triển khai các phép tính sau:

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A gồm 54 học sinh, lớp 6B tất cả 42 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp xếp thành các hàng dọc tương đồng để diễu hành mà không tồn tại lớp như thế nào có tín đồ lẻ hàng.

a. Tính số sản phẩm dọc nhiều nhất hoàn toàn có thể xếp được

b. Khi đó mỗi hàng có bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4: Viết

*
bên dưới dạng lũy vượt với cơ số 2

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022


I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánAAABBACA

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> = 12 : 400 : <500 – (125 + 175)>

= 12 : 400 : <500 – 300> = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = đôi mươi – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: mang lại tập thích hợp

*
. Chọn khẳng định đúng.

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Tập thích hợp

*
có số phần tử là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa chia hết mang lại 3 vừa chia hết mang đến 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy quá với số mũ thoải mái và tự nhiên có tính chất nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Cặp số phân tách hết mang lại 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm xác định đúng trong các xác định sau:


A. Một số chia hết mang đến 9 thì luôn chia hết mang đến 3

B. Nếu hai số phân tách hết cho 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết đến 9

C. Mọi số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5

D. Số chia hết cho 2 là số gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. Phù hợp số

B. Không phải số nguyên tố

C. Số nguyên tố

D. Không hẳn hợp số

Câu 8: các cặp số nào sau đây nguyên tố cùng nhau?

A. 3 cùng 11

B. 4 và 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1: thực hiện các phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Tìm x biết:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*
và x to nhất

Câu 3: một tổ y tế gồm 280 nam, 220 nàng dự định chia thành các nhóm làm thế nào cho số nam cùng số cô gái ở từng nhóm gần như nhau, biết số nhóm chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi rất có thể chia team thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu nam, từng nào nữ?

Câu 4: Cho

*
. Minh chứng rằng A phân chia hết mang lại 13

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A2. C3. C4. D
5. B6. A7. C8. A

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

*

Câu 2:

a.

*

*

Vậy x = 28

b.

*

*


Vậy x = 5

c.

*

*

Vậy x = 11

d. Ta có:

*

Ta lại có:

*

Do x lớn nhất => x = 5

Câu 3:

Gọi số nhóm phải chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế có 280 nam, 220 cô bé dự định tạo thành các nhóm làm thế nào cho số nam cùng số phái nữ ở từng nhóm phần đông nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) 1; 2; 4; 5; 10; 20

Do số đội chia được không ít hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm

x∈ 2; 4; 5

Ta có bảng sau:

Số nhómSố người con gái trong nhómSố nam trong nhóm
2110140
45570
54456

Câu 4

*

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

cấp độ Chủ đề Mức 1(Nhận biết)Mức 2Thông hiểuMức 3Vận dụng Cộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Tập hợp những số trường đoản cú nhiên.

C1,4: Biết tư tưởng về tập hợp, bộ phận của tập hợp.

C2,3: chỉ ra rằng cặp số tự nhiên và thoải mái liền trước với liền sau, quý giá của chữ số trong một vài tự nhiên

C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, chia số từ nhiên.

C21a,b: triển khai được cùng trừ nhân phân tách STN

C21c: vận dụng linh hoạt những phép tính vào N.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(C1, 2, 3, 4)

1

10%

3 (C9, 10, 11)

0,75

7,5%

2/3 C21

1

10%

1/3 C21

1

10%

8

3,75

37,5%

Thành tố NL

C1, 2, 3, 4 - TD

C9, 10, 11 - GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. tính chất chia hết trong tập thích hợp số từ bỏ nhiên

C5,6: hiểu rằng t/c phân tách hết của một tổng

C7: Biết thừa thế nào là số nguyên tố.

C8: Biết định nghĩa ƯCLN

C12. Hiểu bí quyết phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố

C13. Hiểu t/c chia hết của một tổng

C14. Gọi quy tắc tìm BCNN

C22: Áp dụng quy tắc search ƯCLN vào giải vấn đề thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(5, 6, 7, 8)

1

10%

3 (12, 13, 14)

0,75

7,5%

1 (C22)

1,5

15%

1(C24)

0,5

5%

9

3,75

37,5%

Thành tố NL

TD

C12,13:GQVĐ

C14 TD

TD-GQVĐ

TD-GQVĐ

3. Một số hình phẳng vào thực tiễn.

C15. Hiểu rằng số đo góc trong tam giác cân.

C16. Nhận biết được nguyên tố trong hình vuông.

C17,18: Biết bí quyết tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích hình bình hành

C19,20: cố gắng được phương pháp tính diện tích hình thang với chu vi hình bình hành

C23: Áp dụng bí quyết tính diện tích và chu vi hình chữ nhật nhằm giải bài toán thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (15,16, 17, 18)

1

10%

2(C19, 20)

0,5

5%

1(C23)

1

10%

7

2,5

25%

Thành tố NL

C15, 16: TD

C17, 18: TD, MHH

C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ

MHH-GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

9 + 2/3

4

40%

1+1/3

2,5

25%

1

0,5

5%

24

10

100%


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I: Trắc nghiệm khách quan (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em mang lại là đúng nhất.

Câu 1: Tập hợp P các số trường đoản cú nhiên lớn hơn 6 hoàn toàn có thể viết là.


Câu 2: Chữ số 5 trong các 2358 có giá trị là.

A. 5000B. 500 C. 50 D. 5

Câu 3: chỉ ra rằng cặp số tự nhiên liền trước và liền sau của số 99.

A. (97; 98) B. (98; 100) C. (100; 101) D. (97; 101)

Câu 4: Cho tập A= 2; 3; 4; 5. Thành phần nào tiếp sau đây thuộc tập A.

A. 1 B. 3 C. 7 D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 chia hết đến số nào sau đây:

A. 2 cùng 3B. 2 với 5C. 3 cùng 5D. 2; 3 và 5

Câu 6: mang lại 18 ⁝ x và 7 ≤ x B. 3 C. 6 D. 9

Câu 7: Trong những số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố

A. 16B. 27C. 2D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1 B. 3 C. 4 D. 12

Câu 9: tác dụng phép tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11B. 12C. 8 D. 10

Câu 10: Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là:

A. 18 B. 4 C. 1 D. 12

Câu 11: Kết quả phép tính 24 . 2 là:

A. 24 B. 23 C. 26 D. 25

Câu 12: Số 75 được so sánh ra thừa số nhân tố là:

A. 2 . 3 . 5 B. 3 . 5 . 7 C. 3 . 52 D. 32 . 5

Câu 13: cho x ∈ 5, 16, 25, 135 làm thế nào để cho tổng trăng tròn + 35 + x không phân chia hết đến 5. Thì x là:

A. 5 B. 16C. 25D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 cùng 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5 B. 2 . 3 . 5C. 3. 33D. 33

Câu 15: Trong tam giác phần đông mỗi góc gồm số đo bằng:

A. 600 B. 450 C. 900D. 300

Câu 16: Trong hình vuông vắn có:

A. Nhì cạnh đối bằng nhau B. Nhì đường chéo cánh bằng nhauC. Tư cạnh đều nhau D. Nhị đường chéo vuông góc

Câu 17:


Cho H.1. Cách làm tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a B. C =

*
(a + b)C. C =
*
ab D. 2(a + b)Cho H.2. Bí quyết tính diện tích của hình bình hành là:

A. S = ab B. S =

*
ahC. S =
*
bh D. S = ah
II. Từ bỏ luận

Câu 21: Thực hiện phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c)

*

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp thành 4; 5; 8 phần đông vừa đầy đủ hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? hiểu được số HS bé dại hơn 45.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm, Giáo Án Tiếng Anh 8 Thí Điểm Chọn Lọc

Câu 23: Mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 8m và ăn mặc tích bằng 120m2. Tính chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái n hài lòng 5n + 14 phân chia hết mang lại n + 2?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. Trắc nghiệm: từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu đúng 0,25 điểm


Câu12345678910
ĐADCBBCDCAAA
Câu11121314151617181920
ĐADCBAACDCAC

II. Tự luận

CâuĐiểm

21

Thực hiện tại phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c)

*

*

*

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 khi 4 chia hết cho n+2 cho nên vì thế n+2 trực thuộc Ư(4) =1,2,4

Giải từng trường hợp ta được: n= 0;2

0,5

.....