de thi cuoi ki 1 mon toan lop 6Bộ 50 Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua Toán 6 Học kì 1.

Top 50 Đề thi đua Toán 6 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test CK1 KNTT Xem test CK1 CD Xem test CK1 CTST

Bạn đang xem: de thi cuoi ki 1 mon toan lop 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Toán 6 Cuối kì 1 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 đem đáp án - Kết nối trí thức (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Học kì một năm 2023 vận tải tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 năm 2023 đem quái trận - Kết nối trí thức (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 đem đáp án - Cánh diều (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Học kì một năm 2023 vận tải tối đa - Cánh diều

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 năm 2023 đem quái trận - Cánh diều (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 đem quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test CK1 KNTT Xem test CK1 CD Xem test CK1 CTST

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

Quảng cáo

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính (Hợp lí nếu như đem thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - [(180.40 - 160) : 22 + 9] : 2

d) 12 + 3.{90 : [39 - (23 - 5)2]}

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tìm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 < x < 20; x ∈ N

Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một ngôi trường trung học cơ sở tổ chức triển khai cho tới học viên chuồn thưởng thức thực tiễn ở nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện Hoà Bình. Sau khi học viên đăng kí, ban tổ chức triển khai đo lường và thấy rằng nếu như xếp từng xe pháo 36 học viên, 40 học viên hoặc 45 học viên đều một vừa hai phải đầy đủ. Tính số học viên chuồn thưởng thức hiểu được số học viên nhập cuộc trong vòng 1000 cho tới 1100 học viên.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều lâu năm 25 m, chiều rộng lớn 15m. Người tao thực hiện nhì lối chuồn rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần khu đất sót lại dùng để làm trồng cây. Tính diện tích S khu đất dùng để làm trồng cây.

Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

Bài 5 (0,5 điểm): Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Và B = 220. Chứng minh rằng A và B là nhì số bất ngờ thường xuyên.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 [(19 - 32) : 2 + 23]

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : [41 – (2x + 5)] = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

Xem thêm: giay chung nhan xinh gai

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x và x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): Trong mùa quyên gom sách giáo khoa cũ cỗ vũ chúng ta học viên ở vùng sâu sắc, vùng xa cách, khối lớp 6 của một ngôi trường trung học cơ sở vẫn cỗ vũ được khoảng tầm 500 cho tới 700 cuốn sách. sành rằng số sách cơ khi xếp đều trở thành đôi mươi, 25, 30 ông xã đều một vừa hai phải đầy đủ. Tính số sách nhưng mà học viên khối 6 vẫn quyên gom được.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn đem dạng hình vuông vắn với chiều lâu năm cạnh tự 10m. Người tao nhằm 1 phần miếng vườn thực hiện lối chuồn rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần sót lại nhằm trồng rau xanh. Người tao thực hiện sản phẩm rào xung quang đãng miếng vườn trồng rau xanh và nhằm cửa chính rộng lớn 2m. Tính phỏng lâu năm sản phẩm rào.

Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng 2n + 1 và 3n + một là nhì số nhân tố bên nhau ( với n ∉ ℕ).

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 hiểu là:

A) Tám nón ba

B) Ba nón tám        

C) Tám nhân thân phụ     

D) Ba nhân tám

Câu 2: Số vẹn toàn chỉ năm đem sự khiếu nại "Thế vận hội thứ nhất ra mắt năm 776 trước công nguyên" là số này trong những số sau đây?

A) - 1776               

B) 776                    

C) - 776                  

D) 1776

Câu 3. Hình này bên dưới đấy là hình tam giác đều?

Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

          A                                  B                                      C                                         D

Câu 4: Khẳng toan này tại đây sai?

A) Hình thoi đem tư cạnh đều bằng nhau.

B) Hình chữ nhật đem hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau.

C) Hình thoi đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc.

II. Tự luận

Câu 5 (1 điểm): Trong những số 1930, 1945, 1954, 1975. Những số này phân chia không còn cho tới 5? Vì sao?

Câu 6 (2 điểm): Một cái tàu lặn đang được ở phỏng cao -47 m đối với mực nước biển khơi. Sau cơ tàu lặn nổi lên 18 m.

a) Viết luật lệ tính biểu thị phỏng cao mới mẻ của tàu lặn đối với mực nước biển khơi.

b) Tính phỏng cao mới mẻ của tàu lặn đối với mặt mày nước biển khơi.

Câu 7 (2 điểm): Bản tin yêu dự đoán khí hậu sau đây cho biết thêm nhiệt độ phỏng thấp nhất và nhiệt độ phỏng tối đa ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo đòi phỏng C) trong những ngày kể từ 17/1/2021 cho tới 23/1/2021

Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

a) Nêu nhiệt độ phỏng tối đa, nhiệt độ phỏng thấp nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo đòi phỏng C) trong thời gian ngày 22/1/2021

b) Chênh chênh chếch thân thiết nhiệt độ phỏng tối đa và nhiệt độ phỏng thấp nhất ở Thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga trong thời gian ngày 22/1/2021 là từng nào phỏng C ?

Câu 8 (1,5 điểm):

a) Tìm bội công cộng nhỏ nhất của 18 và 27.

b) Thực hiện nay luật lệ tính: 480 : [75 + (72 - 8.3) : 5] + 1080

c) Tìm x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối chuồn hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 12m và chiều rộng lớn là 2m. Người tao lát gạch ốp lên lối chuồn, ngân sách đem từng mét vuông lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi ngân sách nhằm thực hiện lối chuồn là từng nào.

Câu 10 (0,5 điểm): quý khách hàng Bình dùng những ống hít lâu năm 198mm, sẽ tạo lên hình mặt mày. Mỗi ống hít nước được hạn chế trở thành thân phụ đoạn đều bằng nhau sẽ tạo lên thân phụ cạnh của từng lục giác đều như hình mặt mày.

a) Tính số ống hít nhưng mà các bạn Bình cần thiết dùng để làm hoàn thiện hình mặt mày.

b) Tính tổng chiều lâu năm những ống hít nhưng mà các bạn Bình vẫn sử dụng.

Đề thi đua Học kì 1 Toán 6 đem đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một số trong những nội dung đem nhập cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu khá đầy đủ, Thầy/Cô vui vẻ lòng coi thử:

Xem thử Xem thử Xem thử

Xem thêm thắt đề thi đua Toán 6 đem đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 đem đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 đem đáp án (30 đề)

 • Top 50 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 đem đáp án

 • Top 50 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 đem đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 theo đòi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và trượt túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: cac dang nguyen ham dac biet

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm khá đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học