inthepasttoys.net soạn và sưu tầm cỗ đề thi thân kì 1 Toán lớp 7 năm 2021 (15 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 7 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 7 có đáp án

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Giữa kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Câu 1 : Kết trái của phép tính 36. 34. 32 là:

A. 2712

B. 312

C. 348

D. 30

Câu 2 : Từ tỉ lệ thành phần thức

*
ta hoàn toàn có thể suy ra:

*

Câu 3 : Nếu

*
thì x bằng:

*

Câu 4 : Cho ba đường thẳng biệt lập a, b, c. Xác định nào sau đó là đúng.

A. Giả dụ a ⊥ b, b ⊥ c thì a ⊥ c .

B. Nếu như a//b; b//c thì a ⊥ c .

C. Nếu a//b; b//c thì a//c.

D. Giả dụ a ⊥ b ; b//c thì a//c.

II. Trường đoản cú luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm) : Tính cấp tốc (nếu gồm thể):

*

Bài 2 (1 điểm) : Tìm x, biết:

*

*

Bài 3 (1 điểm) : Tìm hai số a, b biết: a: b = 3: 5 với b - a = -16

Bài 4 (1 điểm) : Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của bố bạn An, Bình, Cường thứu tự tỉ lệ cùng với 4; 5; 6. Tính số hoa điểm giỏi của mỗi chúng ta biết tổng cộng hoa tía bạn dành được là 75 bông hoa.

Bài 5 (1 điểm) : Tính số đo x, y, z ở hình sau:

*

Bài 6 (2 điềm) : Cho hình vẽ bên. Biết Mx // Ny và

*
chứng minh MO ⊥ ON .

*

Bài 7 (0,5 điềm) : Tìm GTLN của:

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Nếu

*
thì x2 có giá trị là:

A. 8

B. 2

C. 64

D. ±64

Câu 2 : Cho 12 : a = 6 : b . Tỉ lệ thành phần thức nào dưới đây sai?

*

Câu 3 : Phân số nào dưới đây viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn?

*

Câu 4 : Cho hình vẽ và biết a // b, thì:

*

*

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1 (2 điểm) : Tính giá bán trị của các biểu thức:

*

Bài 2 (3,5 điểm) : Tìm x, y biết:

*

Bài 3(2,5 điểm) : Cho hình vẽ. Biết Ax // By,

*

*

a)Tính góc

*

b)Qua B vẽ đường thẳng d song song cùng với AO cắt tia Ax trên M. Tính

*

Bài 4 : Cho 4 số a1, a2 , a3, a4 khác 0 với thỏa mãn: a22 = a1a3 cùng a32 = a2a4 minh chứng rằng:

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Bazơ, Bazo Có Những Tính Chất Hóa Học Nào

Đề khảo sát quality Giữa kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm) : Tính giá bán trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

*

Bài 2 (3 điểm) : Tìm x biết:

*

Bài 3 (2 điểm) : Số học viên ba khối 6, 7, 8 của một trường trung học cơ sở theo lắp thêm tự tỉ lệ với những số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học viên khối 6 với khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.