... Tạo thành phố hà nội Đề thi học tập 2 Trờng trung học phổ thông liễu giai Môn Toán Khối 11 Năm học tập 20 07 - 20 08 thời hạn thi : 45 phút (Đề thi gồm 02 trang 20 câu) Ngày thi: 29 /04 /20 08 Đề thi môn Toán 11 (mã đề: 316) Câu ... A. 1 B. -4 C. 4 D. -1 Câu 3 : Hàm số nào sau đây có đạo hàm 2 2 chảy ' cos x y x = A. 2 coty x= B. 1 tan 2 2 y x= C. 2 tany x= D. 1 cos 2 2 y x= Câu 4 : Tổng 1 1 1 1 ... ... 2 4 8 2 n S = ... đề 316 2 Môn Toán 11 trung học phổ thông liễu giai năm học 20 07 20 08 L u ý: - thí sinh dùng cây bút tô bí mật các ô tròn vào mục số báo danh cùng mã đề thi trớc khi làm cho bài. Giải pháp tô sai: - Đối với mỗi câu trắc...

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm


*

... 1 2 3 4 ... 2 (2 1)n n + + + + là: ( )n Ơ Sở GD - ĐT tp. Hà nội Trờng trung học phổ thông Liễu Giai Năm học tập 20 07 20 08 -- -- - -- - Đề thi gồm 2 trang 20 câu -- -- - - Đề kiểm tra học tập 1 trắc nghiệm - Môn Toán - Khối ... trắc nghiệm - Môn Toán - Khối 11 (Thời gian: 45 phút). -- -- - -- - -- 5 điểm -- - -- - -- - - A. 4 1 + n B. 2 3n C. 2n D. 1 + n . 10) Số hạng máy 6 của một cấp số cộng là -5 , công không đúng d = 3. Số hạng sản phẩm ... ) ( ) 2 2 ( ') : 2 4 9C x y + = C. (C) tất cả tâm I (-4 ; -2 ) D. (C) có tâm I (-4 ; 2) . 16) Trong phương diện phẳng Oxy đến đờng trực tiếp d gồm phơng trình: 2 0x y+ = . Phép vị tự chổ chính giữa O, tỉ số k = -2 biến...
*

... Thức 35 2 yxA−= ( ) 22 335 2 yxyxB−= yxC3= 22 53yxxyD−= gồm mấy cặp 1-1 thức đồng dạng? A.1 B .2 C.3 D.Không tất cả cặp nào. 2. Tích của hai đối chọi thức ( ) 23 336 2 1yxyx−− ... A, P(x) + Q(x) = 5x3 +x 2 +3x – 6 b. H(x) – P(x) = ax H(x) = P(x) + ax = 4x 2 + (a + 1)x – 5 c.H(x) có nghiệm là – 2 ta có: 4 (- 2) 2 – 2a – 2 – 5 = 0 ⇒ -2 a = 7 – 16 ⇒a = 4,5Câu3: ... LUẬN:Câu1: Điểm kiểm tra học tập Toán của học tập sinh khối 7 trong một ngôi trường được những thống kê trongbảng tần số sau:Điểm 4 5 6 7,5 8 8,5 9 10Tần số 5 15 18 8 10 8 4 2 a. Khối 7 có bao nhiêu học tập sinh?...
*

... Đề số 2 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng caoThời gian làm bài 90 phútCâu I: (3đ) Giải các phương trình sau : 1) (1đ) x xsin3 3 cos3 1− = 2) (1đ) x x x34 cos 3 2 sin 2 ... )xxx 2 2 3 cos 2sin 2 41 2 cos 1π − − − ÷ =−Câu II: (2 ) 1) (1đ) Tìm hệ số của x31 trong khai triển của nxx 2 1 + ÷ , hiểu được n nn n nC C A1 2 1 821 2 −+ ... Một quả ước màu trắng. 2) (1đ) trong 4 quả mong lấy ra, có đủ cả bố màu: trắng, đỏ và vàng.Câu IV: (1đ) Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy, mang lại đường tròn ( ) ( )C x y 2 2( ) : 2 1 9− + − =. Gọi f...
*

... độ đều bằng nhau là 10(A). Trường đoản cú truờng tại trung tâm của 2 vòng dây là: A. 1,776.10 -4 (T) B. 1 ,26 5. 10 -4 (T) C. 2, 5. 10 -4 (T) D. 3,3 42. 10 -4 (T) 6. Lực lo-ren-xơ lộ diện khi: A. Một hạt có điện chuyển ... Tại chổ chính giữa hai vòng dây là: A. 1,57.10 -4 (T) B. 3,454.10 -4 (T) C. 2. 10 -4 (T) D. 4.10 -4 (T) 27 . Một hạt mang điện tất cả điện tích q = 2 C, khối luợng m = 2. 10 - 12 kg, cất cánh với tốc độ v = 5.10 5 (m/s) ... Trường đều phải sở hữu B = 0, 02( T) dọc theo con đường sức từ. Vận tốc thuở đầu của phân tử là v = 2. 10 5 m/s. Lực Lo-ren-xơ công dụng lên elcectron gồm độ bự là: A. 0 B. 6,4.10 -1 5 (T) C. 6,4.10 -1 4 (T) D. 3 ,2. 10 -1 5...
*

... Đề số 1ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng caoThời gian làm bài 90 phútCâu I: (3đ) Giải những phương trình sau : 1) (1đ) ( )x x 2 3 tan 1 3 rã 1 0− + + = 2) (1đ) x x 2 32cos ... = 2) (1đ) x x 2 32cos 3 cos2 04π − + = ÷  3) (1đ) xxx 2 1 cos21 cot 2 sin 2 −+ =Câu II: (2 ) 1) (1đ) tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nxx 2 41 + ÷ ... Cuối một đối kháng vị.Câu III: (2 ) bên trên một kệ sách có những quyển sách về cha môn học toán, thiết bị lý với hoá học, bao gồm 4 quyểnsách toán, 5 quyển sách thiết bị lý cùng 3 quyển sách hoá học. Lấy thiên nhiên ra...
... Đề số 3ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài 90 phútBài 1 (2 điểm). Giải các phương trình sau:a) x0 2 cos 10 2 2 − = ÷ b) x ... Triểnxx1541 2  − ÷ . Không còn Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 3ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 ... Của pt là: x k x k k0 0 0 0100 . 720 ; 140 . 720 ,= + = − + ∈ ¢0 ,25 0 ,25 0 ,25 b)x x x3 sin cos 3 2sin 36π − = ⇔ − = ÷ ( )x kkx k .2 25 .2 6ππππ= +⇔ ∈= +¢Vậy...
... ĐÔN Đề số 7ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 20 08 – 20 09Môn TOÁN Lớp 11 thời hạn làm bài bác 90 phútI. Lịch trình Nâng caoBài 1: (2 ) Giải các phương trình sau:1) sin 2 3 cos2 2x x+ = 2) 2 24sin 2sin ... ĐÔN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập 20 08 – 20 091 Đề số 7Môn TOÁN Lớp 11 thời gian làm bài bác 90 phútI. Lịch trình Nâng caoBài ngôn từ ĐiểmBài 1( )1 31 sin 2 cos2 1 2 2⇔ + =x x0 ,25 1)(1đ)cos ... X0 ,25 1)(1đ)cos sin 2 sin cos2 13 3⇔ + =x xπ π0 ,25 sin 2 13xπ ⇔ + = ÷ 0 ,25 ; 12 x k kππ⇔ = + ∈ ¢0 ,25 2) ( ) 2 2 2 3sin 4sin cos cos 0x x x x⇔ + + =0 ,25 cos 0 2 ππ= ⇔ = +x x...

Xem thêm: Giáo Viên Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam


... Hoành. 2 - - /2 π /2 -2 -1 1 2 xy 2 3π56π−43π−O3π−6π 2) Giải phương trình:a) x x 2 2sin 2 cos 3 1+ = ⇔ x x1 cos 4 1 cos 61 2 2− ++ = ⇔ x xcos6 cos4= ⇔ x x kx x k6 4 2 6 ... . . . . . . . 1 Đề số 13ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 thời gian làm bài xích 120 phútCâu 1:1) a) Lập bảng đổi thay thiên với vẽ vật dụng thị của hàm số: y x2sin3π = + ... Đề số 13ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 thời hạn làm bài xích 120 phútCâu 1: (4 điểm)1) a) Lập bảng biến thiên cùng vẽ đồ gia dụng thị của hàm số: y x2sin3π =...
từ khóa: đề đánh giá học kì 2 toán 11 nâng caođề kiểm tra học kì 2 toán 11đề soát sổ học kì 1 hóa 11 trắc nghiệmđề đánh giá học kì 2 lớp 11 môn toánđề khám nghiệm học kì 2 toán lớp 11đề chất vấn học kì 2 toán 7đề bình chọn học kì 2 toán 6đề kiểm soát học kì 1 toán 11đề khám nghiệm học kì 2 toán 10đề soát sổ học kì 2 toán 10 cơ bảnđề khám nghiệm học kì 2 toán lớp 10đề kiểm soát học kì 1 toán 11 nâng caođề bình chọn học kỳ 2 toán 11đề đánh giá học kì 2 lớp 11 hóađề kiểm tra học kì 2 hóa 11Báo cáo quy trình mua hàng CT CP công nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự sinh ra lớp đảm bảo an toàn và năng lực chống bào mòn của thép bền tiết trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tấn công giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp cai quản hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitPhối thích hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động sản xuất nông thôn new huyện thanh thủy, thức giấc phú thọNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong đảm bảo an toàn mạng máy vi tính chuyên dùngTìm phát âm công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinThơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ nước xuân hươngTổ chức và buổi giao lưu của Phòng bốn pháp từ thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sống thực vậtĐổi mới thống trị tài thiết yếu trong hoạt động khoa học tập xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng nắm tắt văn bản trong lòng mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem gàn van lop 8