Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 gồm đáp án (20 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 bao gồm đáp án (20 đề). Mong muốn với cỗ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để lấy điểm cao trong số bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi môn toán lớp 1 học kỳ 2

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán một năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số có 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: giả dụ ngày 7 tháng 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Sản phẩm ba

B. Máy tư

C. Sản phẩm năm

D. Sản phẩm sáu

Câu 5: Độ nhiều năm của chiếc bút chì tiếp sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp tới xếp những số 62, 5, 92, 17 theo thiết bị tự từ bự đến bé.

Câu 8: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

+ Số 23 gồm … chục cùng … solo vị.

+ Số … bao gồm một chục với 6 đối chọi vị.

+ Số … là số tức thời trước của số 34.

+ Số … là số ngay lập tức sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Hùng bao gồm 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

Hình sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong các số 83, 19, 50, 3 số bé bỏng nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào nơi chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhỏ nhất tất cả hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số tương thích vào khu vực chấm:

*

Hôm nay là trang bị …. Ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Đánh lốt “X” vào vật dụng cao hơn trong những hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần từ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) tìm số lớn nhất, tìm số nhỏ xíu nhất?

b) sắp xếp các số theo lắp thêm tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 nhỏ tem. Chúng ta Hùng có đôi mươi con tem. Hỏi hai bạn có toàn bộ bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong số số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số lập tức sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, từ bây giờ là ngày:

*

A. đồ vật tư, ngày 12

B. Lắp thêm hai, ngày 12

C. Trang bị bảy, ngày 15

D. Thiết bị hai, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây có bao nhiêu hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền lốt , = vào khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình mặt có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

*

Bút dạ có độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa gồm 10 trái táo. Chúng ta Hà gồm 15 quả táo. đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số ngay lập tức sau của 23 là 24 .... Số ngay tức khắc sau của 84 là 83 .... Số ngay tức khắc sau của 79 là 70 .... Số ngay tức thì sau của 98 là 99 .... Số tức khắc sau của 99 là 100.... Bài 4. An tất cả 19 trái táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo bị cắn dở ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số tương thích vào vị trí chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 nhỏ gà và vịt, trong các số đó có 4 chục con gà. Hỏi công ty Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số tương thích vào nơi chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: bốn mươi ba: tía mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vệt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + trăng tròn + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + 20 + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, chị em đã chào bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 loại nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng để có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mẫu : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo máy tự từ bé bỏng đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính tương thích :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học viên nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây khá dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi tua dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – trăng tròn = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số tất cả hai chữ số không giống nhau.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số từ 89 cho 100 : b) Viết số vào nơi chấm: Số tức khắc trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục cùng … đơn vị chức năng Số tức thì sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên tất cả : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn nhà em tất cả 26 cây cam với cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em gồm bao nhiêu cây bưởi? bài xích 6. Viết những số có hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai có 25 cái kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 loại nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu cái kẹo?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào nơi chấm:a) Số bé bỏng nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số liền trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số lập tức sau của số nhỏ nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi có bi xanh với bi đỏ, trong các số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , siêu thị đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách gồm 65 trang, Lan sẽ đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn bắt buộc đọc từng nào trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ tuổi nhất trong hàng số trên là số làm sao ? b) Số lớn số 1 trong dãy số bên trên là số nào ? c) sắp đến xếp các số theo vật dụng tự tăng vọt ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào nơi chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào những tờ lịch cùng điền vào nơi trống :

*
a) Nếu bây giờ là thứ tứ thì: Ngày hôm qua là thiết bị ……….. Sau này là trang bị ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là thiết bị ……………………………………………………………………….. Ngày tê là đồ vật ……………………………………………………………………….. B) lắp thêm năm , ngày ..............., tháng ............. Lắp thêm .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB có độ dài bằng 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên bao gồm : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông Bài 7. . nam có một số bi là số lớn số 1 có nhì chữ số tương tự nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân bên Lan có một số trong những gà và một trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân bao gồm mấy nhỏ gà, mấy nhỏ chó?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tra cứu số bao gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng tức tốc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức khắc trước số 1.Bài 5. đơn vị Mai gồm 30 mẫu bút, mẹ mua thêm một chục dòng nữa. Hỏi công ty Mai có tất cả bao nhiêu mẫu bút?Bài 6. nhị hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm công nghệ hai có bao nhiêu cái cây bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả bốn số trên.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số ngay tức khắc trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục với …………đơn vị Số tức tốc sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục với …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho mình bao nhiêu dòng nhãn vở?Bài 6. trong mùa thi đua vừa rồi bạn phái mạnh giành được số điểm 10 đúng bởi số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số kiểu như nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi chúng ta giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. thiết bị năm của 1 tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi trang bị sau của tuần ngay tắp lự sau là ngày như thế nào trong tháng?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số giống nhau. B) Số khủng nhất, nhỏ xíu nhất bao gồm 2 chữ số kiểu như nhau là số nào? c) Số lớn nhất, nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số không giống nhau là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp tới xếp các số bên trên theo thiết bị tự tăng dần. B) sắp xếp những số bên trên theo thiết bị tự bớt dần.Bài 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm: - Số ngay thức thì trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay thức thì sau số 28 là: ………- Số tức tốc sau số 88 là: ……... - Số tròn chục tức tốc trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + đôi mươi = 34 + 5 – đôi mươi = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm 1 số ít biết rằng rước số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vệt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 centimet = ...........40 cm + 50 centimet = ...........80 centimet - 50 centimet = ................ 62 cm - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) thời điểm 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 11 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Thời gian 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo sản phẩm tự: a) Từ mập đến bé: b) Từ nhỏ nhắn đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A bao gồm 24 học tập sinh. Lớp 1B gồm 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo bắt tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm.

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Trương Sinh Là Nhân Vật Như Thế Nào ? Trương Sinh Là Nhân Vật Như Thế Nào

*
Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhị số làm thế nào để cho khi cộng hai số kia thì có công dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về