Đề thi thân kì 1 lớp 6 môn Toán sách Cánh Diều - Đề 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề 3Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2021 – 2022

Đề thi thân học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 sách Cánh Diều - Đề số 3 là tư liệu được biên soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng nỗ lực kiến thức những dạng bài xích tập hay sẵn sàng cho bài xích thi thân học kì 1 giỏi nhất. Dưới đây mời những em cùng xem thêm và sở hữu về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi toán 6 giữa học kì 1

Đề cưng cửng ôn tập thân kì 1 Toán 6 (sách mới) năm học 2021 - 2022


Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi thân kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

Đề thi thân kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 4

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 5

Để thiết lập đề thi, mời ấn vào đường links sau: Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Quan gần kề hình vẽ dưới đây và lựa chọn câu vấn đáp đúng:


A. A ∈ A

B. D ∈ A

C. B ∉ A

D. C ∉ A

Câu 2: Tập hợp A những số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn 4

A. A = 4; 5; 6; 7; 8; 9

B. A = {x ∈ N| 4

Câu 3: gồm bao nhiêu số nguyên tố nhỏ dại hơn 20?

A. 9 số

B. 10 số

C. 11 số

D. 12 số

Câu 4: Tập hợp ước số của số 60 là:

A. Ư(60) = 1; 2; 3; 5; 12; 20; 30; 60

B. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 15; 20; 30; 60

C. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 5; 12; 15; 20; 30; 60

D. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12 15; 20; 30; 60

Câu 5: Một đoàn khách du ngoạn gồm 52 ý muốn qua sông nhưng lại mỗi thuyền chỉ chở được 6 fan (kể khắp cơ thể lái thuyền). Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu thuyền nhằm chở hết số khách?

A. 9 thuyền

B. 10 thuyền

C. 11 thuyền

D. 12 thuyền

Câu 6: Đặc điểm nào tiếp sau đây không bắt buộc là đặc thù của hình vuông ABCD?

A. AB = BC = CD = DA

B. AB cùng CD tuy vậy song cùng với nhau

C. AD và CD song song cùng với nhau

D. Hai đường chéo cánh bằng nhau


Câu 7: bác Hòa uốn một sợi dây thép thành móc treo thiết bị có mẫu thiết kế thoi cùng với độ dài cạnh bằng 25cm. Hỏi bác Hưng nên bao nhiên mét dây thép?

A. 1cm

B. 100cm

C. 100m

D. 1m

Câu 8: bí quyết tính diện tích s hình bình hành là:

A. S = a.b

B. S = a.h

C. S = b.h

D. S = a.b.h

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

a) tiến hành phép tính:

1) 25.8 – 15.5 + 160 : 16 – 10

2) 2.52 – 3: 710 + 54: 33

b) Phân tích các số 84, 120, 210 ra quá số nguyên tố.

Câu 10 (1,5 điểm): Tính diện tích s của phần được đánh màu sau đây biết: độ lâu năm cạnh AB = 12cm, BC = 4cm và DG = 9cm.

Câu 11 (2 điểm): Bạn Hoa có 30 dòng bánh dẻo với 40 mẫu bánh nướng. Chúng ta Hoa ao ước chia số bánh vào những hộp làm thế nào cho số bánh từng loại trong các hộp là như nhau. Hỏi số hộp bánh những nhất các bạn Hoa phân tách được là từng nào hộp?

Câu 12 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên và thoải mái n nhằm (3n + 4) phân tách hết cho n – 1.

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2021 – 2022


I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: C

Câu 7: D

Câu 8: B

II. Phần từ luận

Câu 9:

a) 1) 25.8 – 15.5 + 160 : 16 – 10 = 25.8 – 3.5.5 + 10 – 10

= 25.8 – 25.3 + 0 = 25.(8 – 3) = 25.5 = 125

2) 2.52 – 3: 710 + 54: 33 = 2.25 – 3 : 1 + 54 : 27 = 50 – 3 + 2 = 47 + 2 = 49

b) 84 = 4.21 = 22.3.7

120 = 12.10 = 4.3.2.5 = 23.3.5

210 = 21.10 = 3.7.2.5 = 2.3.5.7

Câu 10:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 12.4 = 48cm2

Diện tích hình tam giác DEG là: 9.4 : 2 = 18cm2

Diện tích phần tô màu sắc là: 48 – 18 = 30cm2

Câu 11:

Gọi số hộp phân tách được là x (x là số tự nhiên khác 0)

Vì số bánh nướng trong những hộp đều bằng nhau nên 40 x.

Vì số bánh dẻo trong mỗi hộp đều bằng nhau nên 30 x.

Vì x là số vỏ hộp bánh lớn số 1 chia được nên x = ƯCLN(30, 40)

Ta có 30 = 2.3.5 và 40 = 23.5 đề xuất ƯCLN(30, 40) = 10

Vậy số hộp bánh chia được nhiều nhất là 10 hộp.

Xem thêm: Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Giao Thừa 2023? Đến Ngược Tết 2023!

Câu 12:

Vì 3n + 4 = 3n + 7 – 3 = 3n – 3 + 7 = 3(n – 1) + 7 bắt buộc để (3n + 4) chia hết mang đến n – 1 thì 7 phân tách hết đến n – 1 hay (n - 1) ở trong Ư(7) = 1; 7

Với n – 1 = 1 thì n = 2

Với n – 1 = 7 thì n = 8

Vậy cùng với n = 2 hoặc n = 8 thì (3n + 4) phân tách hết đến n – 1.

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể đọc thêm nhiều đề thi tốt và chất lượng, những dạng toán cải thiện hay và khó khăn dành cho chúng ta học Toán lớp 5 được cứng cáp chắn, củng nạm và cụ chắc kiến thức và kỹ năng nhất.