Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 đưa đến 5 đề thi, gồm đáp án, lý giải chấm cùng bảng ma trận 3 mức độ kèm theo. Góp thầy cô tham khảo, để ra đề thi giữa học kì 1 mang đến học sinh của bản thân theo lịch trình mới.Bạn vẫn xem: Đề thi thân học kì 1 lớp 6 môn toán

Bộ đề thi thân kì 1 môn Toán 6 này, có 3 đề thi sách Cánh diều, 1 đề thi Chân trời sáng chế và 1 đề thi Kết nối trí thức với cuộc sống. Qua đó, còn làm các em luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ ợt hơn.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập hợp A những số từ bỏ nhiên to hơn 5 và nhỏ tuổi hơn 10

A. A = 6, 7, 8, 9

B. A = 5, 6, 7, 8, 9

C. A = 6, 7, 8, 9, 10

D. A = 6, 7, 8

Câu 2. Viết tập hòa hợp sau A = {x ∈ N | 9 A.


Bạn đang xem: Đề thi toán 6 giữa kì 1

*

B.

*

C.

*

*

Câu 6: Tìm xác minh đúng vào các xác định sau:

A. Một vài chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3

B. Giả dụ hai số phân chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết đến 9

C. Phần lớn số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5

D. Số phân chia hết mang lại 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại tính chất nào sau đây?

A. Nhì cạnh đối song song cùng với nhau

B. Nhì cạnh đối bằng nhau

C. Bốn cạnh bởi nhau

D. Nhị đường chéo chính bởi nhau

Câu 8: diện tích s hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo cánh lần lượt bởi 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Triển khai các phép tính sau:

a) 12 : 400 :

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A bao gồm 54 học tập sinh, lớp 6B có 42 học sinh và lớp 6C gồm 48 học tập sinh. Trong thời gian ngày khai giảng, ba lớp xếp thành những hàng dọc hệt nhau để diễu hành mà không tồn tại lớp làm sao có tín đồ lẻ hàng.

a. Tính số hàng dọc nhiều nhất hoàn toàn có thể xếp được

b. Khi đó mỗi hàng gồm bao nhiêu học sinh?

Câu 4: Viết


Xem thêm: Hình Ảnh Các Bước Rửa Mặt Cho Trẻ Mầm Non, Hình Ảnh Các Bước Rửa Tay Cho Trẻ Mầm Non

*

bên dưới dạng lũy vượt với cơ số 2

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánAAABBACA

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : 400 :

12 : 400 : = 12 : 400 :

= 12 : 400 : = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = đôi mươi – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)