Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra unique học kì 1 tất cả đáp án chi tiết kèm theo được tổng hợp từ đề thi chủ yếu thức của những năm học trước.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 8

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán giúp cho quý thầy cô và những em ôn tập củng cụ kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng mang lại kì thi học tập kì 1 lớp 8 sắp đến tới. Đề thi gồm đáp án kèm theo những em sẽ thuận tiện so sánh với tác dụng của mình. Đồng thời đó cũng là tư liệu bổ ích giúp thầy giáo ra đề ôn tập cho chúng ta học sinh. Dường như các bạn học sinh lớp 8 đọc thêm đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD. Vậy sau đây là nội dung cụ thể mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học viên chn câu trả lời đúng mang lại mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài

Câu 1 . Biểu thức không đủ của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. tác dụng của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. hiệu quả của rút gọn biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
 là phân thức nào tiếp sau đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C hầu như đúng

Câu 6 . Hình nào dưới đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . đến hình thang ABCD bao gồm AB/ / CD, thì nhì cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Mang lại hình bình hành ABCD gồm số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng khu đất hình chữ nhật tất cả độ lâu năm 2 cạnh thứu tự là 4m cùng 6m ; fan ta làm bể hoa hình vuông cạnh 2m, phần đất còn sót lại để trồng cỏ, hỏi diện tích s trồng cỏ là từng nào m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc trong của ngũ giác mọi là bao nhiêu độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) mang lại 2 đa thức :

*
cùng B=2 x+1

a) Tìm đa thức thương với dư vào phép chia A mang lại B

b) search m nhằm A phân tách hết mang lại B

Bài 3. (1,5 điểm) triển khai rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) mang lại tam giác ABC, call D, E, F lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, AC, BC; cùng M, N, P, Q theo máy tự là trung điểm những đoạn trực tiếp DA, AE, EF, FD.

a) hội chứng minh: EF là đường trung bình của tam giác ABC

b) hội chứng minh: các tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) lúc tam giác ABC vuông tại A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? triệu chứng minh?

d)Tìm đk của tam giác ABC nhằm tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học sinh chọn câu vấn đáp đúng đến mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy có tác dụng bài:

Câu 1. Vế nên của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 kết quả của phép phân chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn biểu thức

*
 được tác dụng nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện khẳng định của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào tiếp sau đây không có trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. cho hình thang ABCD có AB // CD, thì độ dài mặt đường trung bình của hình thang được xem theo bí quyết nào tiếp sau đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD gồm số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông có diện tích s bằng diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 2 m và chiều dài 8 m, độ nhiều năm cạnh hình vuông là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình đa giác lồi 6 cạnh bao gồm bao nhiêu con đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) mang đến

*
trung con đường AD, điện thoại tư vấn E là trung điểm của AB,
*
là điểm đối xứng của điểm D qua E.


1. Hội chứng minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. điện thoại tư vấn M là giao điểm của NC với AD, chứng tỏ

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là bố số khác 0 cùng

*
. Tính giá trị của biểu thức :

*

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học sinh khoanh tròn vào đáp án có câu vấn đáp đúng

Câu 1 . Vế còn lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích nhiều thức :

*
 thành nhân tử ta được công dụng là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết trái của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện khẳng định của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B và C

Câu 5. Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào dưới đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần phải có thêm điều kiện gì để vươn lên là hình thoi

A. Nhị đường chéo vuông góc

B. Hai cạnh thường xuyên bằng nhau

C. Có một góc vuông

D. Cả A với B hầu như đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ bao gồm 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài mặt đường trung bìnhcủa hình thang đó bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 20 cm

Câu 9. Diện tích hình vuông tăng lên gấp 4 lần, hỏi độ nhiều năm mỗi cạnh hình vuông đã tănglên vội vàng mấy lần đối với lúc lúc đầu ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi bao gồm độ lâu năm hai đường chéo lân lượt bằng 8 cm và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. đôi mươi cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép chia để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) đến tam giác ABC vuông tại A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Không xác định

Câu 5: chủng loại thức chung của hai phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau lúc rút gọn được:

*

*

*

*

Câu 8: đến

*
. Đa thức p là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông trên A. Hotline M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong tất cả các tứ giác vẫn học, hình bao gồm 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang tất cả đáy lớn bằng 10 cm đường mức độ vừa phải của hình thang bởi 8 cm. Đáy nhỏ của hình thang gồm độ dài là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: nhị đường chéo hình thoi bao gồm độ lâu năm 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi tất cả độ nhiều năm là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) triển khai phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm quý giá của x để giá trị phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) cho hình bình hành ABCD gồm AB = AC. Call I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) minh chứng ABEC là hình thoi.

b) chưng minh D, C, E trực tiếp hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm điều kiện của tam giác ADE nhằm tứ giác ABEC biến chuyển hình vuông

.............

Xem thêm: Tham Khảo Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Pccc Của Cơ Sở, Biên Bản Kiểm Tra Về Phòng Cháy Chữa Cháy

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh làm cho bài trên chứng từ làm bài xích kiểm tra)

I. Chọn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu chọn phương án A của câu 1 thì ghi là 1 - A.

Câu 1: kết quả của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được khai triển thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích nhiều thức

*
ta tất cả kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn gàng phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của các phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bằng bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: mang đến AM là đường trung tuyến của tam giác ABC vuông tại A cùng AM = 3cm. Độ lâu năm cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ tuổi AB với số đo góc B bởi 100 . Khi đó số đo góc A bằng: