Bộ Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 năm 2019 – 2020 theo Thông bốn 22 bao gồm Toán, giờ Việt lớp 1, là đề thi lớp 1 kì 2 bởi inthepasttoys.net sưu tầm và đăng tải, giúp các em học viên ôn tập với củng cố các dạng bài bác tập lớp 1 học tập kỳ 2 thêm linh động và dữ thế chủ động hơn.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 2 năm 2019


Mục lục

I. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020II. Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 – 2020

I. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 – 2020

1. Ma trận văn bản Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Mạch loài kiến thức, kỹ năng

Số câu/Số điểm

Mức 1 (3)

Mức 2 (4)

Mức 3 (2)

Mức 4 (1)

Tổng

SỐ HỌC:

– Đọc, viết, thu xếp thứ tự những số trong phạm vi 100.

– cùng trừ không nhớ các số vào phạm vi 100.

Số câu

3

3

1

 

7

 

Số điểm

3

3

1

 

7

ĐẠI LƯỢNG:

-Đo, vẽ được đoạn thẳng tất cả độ dài mang lại trước.

Số câu

 

 

 

1

1

 

Số điểm

 

 

 

1

1

HÌNH HỌC

Số câu

 

1

 

 

1

 

Số điểm

 

1

 

 

1

GIẢI TOÁN:

– Giải toán có lời văn bằng 1 phép tính .

Số câu

 

 

1

 

1

 

Số điểm

 

 

1

 

1

2. Ma trận thắc mắc Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 1

CHỦ ĐỀ

Số câu

Mức 1 (3 TN)

Mức 2 (3 TN, 1TL)

Mức 3 (2 TL)

Mức 4 (1 TL)

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

SỐ HỌC

Số câu

3

 

3

 

 

1

 

 

6

1

 

Câu số

1,2,3.

 

4,5,6

 

 

7

 

 

 

 

ĐẠI LƯỢNG

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

HÌNH HỌC

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

GIẢI TOÁN

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

3. Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ….

Lớp …………………………………..

Họ và tên:……………………………

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2019 – 2020

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

 

Điểm

Lời dìm xét

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng:

a. Trong những số 47, 41, 59, 43, số bé bỏng nhất là:

A. 47

B. 41

C. 59

D. 43

b. Trong các số 60, 70, 40, 50, số tròn chục lớn nhất là:

A. 60

B. 70

C. 40

D. 50

Câu 2. Cho dãy số sau:

Số tiếp theo cần điền vào ô trống là:

A. 40

B. 50

C. 60

D. 70

Câu 3. Số tức khắc sau số 34 là số:

A. 35

B. 34

C. 33

D. 40

Câu 4. Số cha mươi lăm viết là:

A. 305

B. 315

C. 35

D. 39

Câu 5. Hiệu quả phép tính 45 + 4 – 9 là:

A. 40

B. 47

C. 45

D. 45

Câu 6. Công dụng phép tính 58 – 8 + 0 là:

A. 50

B. 58

C. 60

D. 48

Câu 7. Tính:

15 + 14 =

20 + 23 =

33 + 12 =

Câu 8. Hình mặt có:

*

a. …. Hình tam giác.

b. …. Hình vuông.

Câu 9. Lớp 1A gồm 33 học sinh, lớp 1B bao gồm 23 học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 10. Đoạn thẳng AB nhiều năm 8 cm, đoạn trực tiếp AO nhiều năm 5 cm. Hỏi đoạn thẳng OB lâu năm mấy cm?

Trả lời: Đoạn thẳng OB dài……..cm

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Câu 1.

a. (0,5 điểm) B

b. (0,5 điểm) B

Câu 2. (1 điểm) C

Câu 3. (1 điểm) A.

Câu 4. (1 điểm) C

Câu 5. (1 điểm) A

Câu 6. (1 điểm) A

Câu 7. (1 điểm).Tính:

15 + 14 = 29

20 + 23 = 43

33 + 12 = 45

Câu 8. (1 điểm). Hình bên có:

a. 0 hình tam giác.

b. 5 hình vuông.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Cả hai lớp có tất cả là:

33 + 23 = 56 (học sinh)

Đáp số: 56 học tập sinh

Câu 10. (1 điểm) Đoạn trực tiếp OB nhiều năm 3 cm

5. Đề bài xích Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng từ bỏ câu 1 cho câu 3:

Câu 1: kết quả của phép tính 50 – 30 là:

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

Câu 2: Số ngay tức khắc sau của 64 là:

A. 46

B. 63

C. 65

D. 10

Câu 3: tác dụng của phép tính 15 + 2 + 1 là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 4: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

a) 25 + …… = 30

b) …… – 5 = 10

Câu 5: Viết các số 28, 76, 34, 64

a. Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn: . . . .; . . . . . ;. . . . . . ;. . . . . . . . .

b. Theo đồ vật tự từ lớn đến bé: . . . . .;. . . . . ;. . . . . . ;. . . . . . . . .

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 12 b) 26 + 63 c) 78 – 51 d) 75 – 45

….………… ……………. …………….. ………………

….………… ……………. …………….. ………………

….………… ……………. …………….. ………………

Câu 7: Điền lốt >;

Mạch kiến thức.kĩ năng

Số câu vàsố điển

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số họcđọc, viết, so sánh những số vào phạm vi 100

Số câu

1

 

2

1

 

 

 

 

3

1

 

Số điểm

1

 

2

1

 

 

 

 

3

1

Cộng, trừ trongphạm vi 100

Số câu

2

 

1

 

 

2

 

 

3

2

 

Số điểm

2

 

1

 

 

2

 

 

3

2

2. Hình họcNhận dạng những hìnhđã học

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng

Số câu

3

1

3

1

 

2

 

 

6

4

 

Số điểm

3

1

3

1

 

2

 

 

6

4

7. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Câu 1: B (1 điểm)

Câu 2: C (1 điểm)

Câu 3: B (1 điểm)

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a, 25 + 5 = 30

b, 15 – 5 = 10

Câu 5: Viết những số 28, 76, 34, 64 (1 điểm)

b. Theo đồ vật tự từ bé đến lớn: 28; 34; 64; 76

c. Theo đồ vật tự từ to đến bé: 76; 64; 34; 28

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm)

63 > 36 38 = 30 + 8

41

Chủ đề

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1. Đọc phát âm văn bản

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

 

5

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

3

2. Kiến thức tiếng việt

 

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

 

5

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

3

3. Tổng

 

 

Số câu

4

 

4

 

 

2

 

 

10

Số điểm

2

 

2

 

 

2

 

 

6

2. Đề bài xích Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn giờ Việt – Đề 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………….

Lớp …………………………………..

Họ với tên:……………………………

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2019 – 2020

Môn: Tiếng Việt

Thời gian: 40 phút

 

Điểm

Lời dìm xét

A. Soát sổ đọc (10 điểm):

I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói (7 điểm):

Đọc to và rõ: Bàn tay bà mẹ (Sách TV 1/tập 2-trang 55)

II. Kiểm soát đọc phát âm (3 điểm):

Đọc bài bác sau và vấn đáp câu hỏi:

Con chuồn chuồn nước

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước bắt đầu đẹp có tác dụng sao! Màu vàng trên lung chú phủ lánh. Bốn cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn với hai bé mắt lộng lẫy như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu tiến thưởng của nắng nóng mùa thu. Chú đậu bên trên cành lộc vừng ngả dài xung quanh hồ. Tư cánh khẽ rung rung như còn sẽ phân vân.

Rồi tự dưng nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh cất cánh vụt lên. Cái bóng chú nhỏ tuổi xíu lướt nhanh trên khía cạnh hồ.

Khoanh tròn chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Đoạn văn con chuồn chuồn đang ở đâu? (0,5đ)

a, trong nước

b, Trên hồ nước

c, cùng bề mặt ao

d, bên trên cánh đồng

Câu 2: bé chuồn chuồn tung cánh bay như vậy nào? (0,5đ)

a, rung rung

b, vụt lên

c, phân vân

d, lướt nhanh

Câu 3: tra cứu từ trong bài bác điền vào địa điểm trống: (0,5đ)

a, bốn cái cánh……………………..như giấy bóng

b. Hai con mắt………………………………………..như thuỷ tinh

Câu 4: Đoạn văn bên trên em biết về: (0,5đ)

a, vẻ đẹp nhỏ chuồn chuồn

b, vẻ đẹp mắt mùa thu

c, vẻ đẹp hồ nước

d, vẻ đẹp cây lộc vừng

Câu 5: Hãy viết một câu nói đến chuồn chuồn nhưng em biết:(1đ)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II. đánh giá viết (10đ)

1. Nghe viết (7đ). Bài dế mèn

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………..

2. Bài bác tập (3đ)

Bài 1 (0,5đ): Điền áng và án vào khu vực trống:

Thân hình cường tr…….. Nhỏ bé có tr……. Dô

Bài 2 (0,5đ): Điền oắt và ắt vào chỗ trống:

Mũi dao nhọn h……… bé h……. Xì hơi

Bài 3 (0,5đ): Nối tự ngữ sinh hoạt cột A với từ bỏ ngữ em lựa chọn ở cột B nhằm thành câu.

A

 

B

1. Cọ tay sạch

học môn giờ Việt

2. Bé nhỏ rất thích

chưa chín

3. Quả gấc

trước khi ăn cơm

Bài 4 (0,5đ): Em hãy chọn một từ trong vết ngoặc đối chọi để điền vào vị trí trống:

Tháp mười đẹp nhất ……….

Việt Nam đẹp nhất nhất mang tên Bác Hồ.

(bông sen, bông hoa, bông lựu, bông huệ)

Bài 5 (1đ) Viết tên 5 các loại hoa mà em biết.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 1 môn giờ Việt – Đề 1

1. Đọc thành tiếng: 7 điểm

– Đọc to, rõ ràng. 1 điểm

– Đọc đúng tiếng, từ 2 điểm

(có 4 lỗi 1 điểm, trên 4 lỗi 0 điểm)

– Ngắt nghỉ tương đối đúng 1 điểm

– vận tốc 40 – 50 tiếng/ 1 phút 2 điểm

– vấn đáp đúng câu hỏi về ND đoạn gọi 1 điểm

2. Đọc hiểu: 3 điểm.

Câu 1.(0. 5 điểm). B. Cùng bề mặt hồ

Câu 2.(0. 5 điểm). B. Vụt lên

Câu 3.

a (0. 5 điểm). Mỏng

b. (0. 5 điểm). Long lanh

Câu 4.(0. 5 điểm). Vẻ đẹp con chuồn chuồn

Câu 5. (1 điểm). Em từ viết

3. Bao gồm tả: 7 điểm

– Chữ viết rõ ràng, viết đúng mẫu mã chữ thường, cỡ chữ nhỏ: 2 điểm

– Viết đúng tự ngữ, dấu câu: 2 điểm

– tốc độ đạt yêu thương cầu: 2 điểm

– trình bày đúng quy định, viết không bẩn đẹp: 1 điểm

4. Bài tập: 3 điểm

Câu 1. (0, 5 điểm) Thân hình cường tráng nhỏ xíu có trán

Câu 2. (0, 5 điểm) Mũi dao nhọn hoắt bé xíu hắt xì hơi

Câu 3. (0, 5 điểm). Tự nối theo yêu ước bài

Câu 4. (0, 5 điểm) bông sen

Câu 1. (1 điểm) Hoa Hồng, Hoa Cúc, Hoa Phong Lan, Hoa Bưởi, Hoa Sen.

4. Đề bài xích Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn giờ Việt – Đề 2

I. Kiểm soát đọc thành tiếng: (7 điểm)

– GV kiểm tra HS gọi bài: Đầm sen (SGK giờ Việt 1 HK II, trang 91)

II. Kiểm tra đọc hiểu: (3 điểm)

1. Đọc bài bác sau và vấn đáp câu hỏi: (3 điểm)

Kể cho bé nghe

Hay nói ầm ĩ

Mồm thở ra gió

Là nhỏ vịt bầu.

Là dòng quạt hòm.

Hay hỏi đâu đâu

Không thèm cỏ non

Là nhỏ chó vện.

Là bé trâu sắt.

Hay chăng dây điện

Rồng xịt nước bạc

Là nhỏ nhện con.

Là cái máy bơm.

Ăn no con quay tròn

Dùng miệng nấu ăn cơm

Là cối xay lúa.

Là cua, là cáy . . .

Trần Đăng Khoa

Câu 1: Con gì giỏi nói ầm ĩ?

Khoang vào vần âm đặt trước ý vấn đáp đúng: (0,5 điểm)

A. Con chó vện.

B. Nhỏ vịt bầu.

C. Bé nhện con.

D. Cối xay lúa

Câu 2: Con gì tốt hỏi đâu đâu?

Khoang vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng: (0,5 điểm)

A. Bé chó vện.

B. Con vịt bầu.

C. Nhỏ nhện con.

D. Cối xay lúa

Câu 3: Em đọc con trâu sắt trong bài bác là gì? (0,5 điểm)

Khoang vào vần âm đặt trước ý vấn đáp em chỉ ra rằng đúng:

A. Là nhỏ trâu tất cả màu đỏ.

B. Là bé trâu nhà.

C. Là chiếc máy cài.

D. Là nhỏ trâu hoang.

Câu 4: dựa vào nội dung bài bác đọc, nối ý ở cột A cùng với ý ở cột B làm thế nào cho phù hợp. (0,5 điểm)

A

 

B

 

Hay chăng dây điện

 

 

 

Là cua, là cáy . . .

 

Ăn no con quay tròn

 

 

 

Là con nhện con.

 

Rồng phun nước bạc

 

 

 

Là chiếc máy bơm.

 

Dùng miệng nấu ăn cơm

 

 

 

Là cối xay lúa.

Câu 5: Em viết một câu đề cập về anh (chị, em) của em. (1 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 9 Lần 3 Lớp 9 Môn Tiếng Anh Thí Điểm Có Đáp Án

5. Ma trận Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Việt – Đề 2

Ma trận nội dung bình chọn đọc hiểu văn bạn dạng và chất vấn kiến thức

cuối năm lớp 1 (Năm học 2019 – 2020)

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1

Đọc gọi văn bản

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

3

2

Kiến thức tiếng Việt

Số câu

2

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

3

 

Tổng số câu

4

 

4

 

 

2

 

 

10

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Đề thi cuối học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp một năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 1 năm 2019 – 2020 không hề thiếu các môn

Ngoài cỗ đề thi học kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt năm 2019 – 2020 theo Thông bốn 22 trên, những em học sinh lớp 1 còn hoàn toàn có thể tham khảo cục bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 xuất xắc đề thi học tập kì 2 lớp 1 nhưng mà inthepasttoys.net vẫn sưu tầm và lựa chọn lọc. Hi vọng với gần như tài liệu này, những em học viên sẽ học giỏi môn Toán 1 cùng Tiếng Việt 1 hơn.