Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và thắc mắc trắc nghiệm Đại số 10 có đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp đỡ bạn giành đạt điểm cao trong các bài thi và bài xích kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập trắc nghiệm toán 10 đầy đủ và mới nhất

Mục lục bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Trắc nghiệm bài bác 1: Mệnh đề có đáp án

Bài 1: cho biết thêm P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Trong các xác minh sau, xác minh nào đúng?

A. P là đk cần để có Q

B. Là điều kiện cần để có P

C. P. Là đk cần và đủ để có Q

D. Q là đk cần với đủ để sở hữu P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề tủ định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn đáp án B


Bài 3: Mệnh đề lấp định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn lời giải B


Bài 4: Mệnh đề nào tiếp sau đây có mệnh đề che định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề hòn đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì gồm hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác hồ hết thì có tía góc có số đo bằng 60°.

C. Hai tam giác đều bằng nhau thì có diện tích s bằng nhau.

D. Một tứ giác gồm bốn góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta search mệnh đề đảo của những mệnh đề đang cho.

Gọi A’; B’; C’ với D’ lần lượt là các mệnh đề đảo của các mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác bao gồm hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo lốt hiệu nhận ra hình bình hành.

B’. Tam giác có bố góc tất cả số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Nhì tam giác có diện tích bằng nhau thì nhì tam giác đó bởi nhau.

Mệnh đề này sai. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc chắn hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ đến tam giác ABC không cân, mặt đường cao AH. Gọi M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích s tam giác AMB cùng AMC là cân nhau nhưng nhị tam giác này sẽ không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó bao gồm bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo định nghĩa hình chữ nhật.Chọn lời giải C


Bài 6: trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Hai tam giác cân nhau khi còn chỉ khi chúng đồng dạng và gồm một cạnh bởi nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ còn khi nó bao gồm một góc bởi tổng nhị góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác những khi và chủ khi nó có hai tuyến phố trung tuyến cân nhau và tất cả một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ còn khi nó bao gồm 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: nhì tam giác bằng nhau khi và chỉ còn khi chúng đồng dạng và tất cả một cạnh cân nhau là sai.

* nhị tam giác bằng nhau thì suy ra chúng đồng dạng và gồm một cạnh bởi nhau.

Ngược lại, nhì tam giác đồng dạng và có 1 cạnh cân nhau thì chưa chắc hai tam giác đó bởi nhau.Chọn câu trả lời A


Bài 7: mang đến mệnh đề đúng: "Tất cả rất nhiều người các bạn của Nam phần đa biết bơi". Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Bình biết bơi bắt buộc Bình là chúng ta của Nam.

B. Chiến là các bạn của Nam buộc phải Chiến không viết bơi.

C. Minh lừng khừng bơi cần Minh không là các bạn của Nam.

D. Thành không là các bạn của Nam đề xuất Thành băn khoăn bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân tách 2006 mang đến 4 là 2"

(V) "Năm năm nhâm thìn là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 nên 21 là một trong những hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 có hai nghiệm thực là

*

Ta gồm 2006 = 501 × 4 + 2 đề nghị 2006 chia 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm 2016 là năm nhuận, bao gồm 366 ngày, mon 2 bao gồm 29 ngày (Dấu hiệu dìm biết: Năm nhuận là năm phân tách hết mang lại 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong những mệnh đề trên gồm 3 mệnh đề chính xác là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn đáp án B


Bài 10: mang lại mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang lại tập thích hợp A = m; n; p; q. Tập phù hợp A tất cả bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập vừa lòng A = m; n; p; q có 4 phần tử.

Số tập nhỏ của tập A là 24 = 16, đó là các tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn câu trả lời B


Bài 2: Tập thích hợp A = a; b; c; d; e tất cả bao nhiêu tập con có hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e gồm 10 tập con có 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn giải đáp A


Bài 3: cho tập hòa hợp B = a; b; c; d; e. Tập B bao gồm bao nhiêu tập nhỏ có tía phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con bao gồm 3 thành phần là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn giải đáp A


Bài 4:Có từng nào tập vừa lòng X thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X nên c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Tuổi Ti Com Porn Videos @ ✊️ Letmejerk, 'Tuoi Ti Com' Search, Page 8

Mặt không giống X ⊂ a; b; c; d; e; f cần X rất có thể là các tập vừa lòng sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có tất cả 8 tập X vừa lòng điều khiếu nại của bài toán. Chọn câu trả lời D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 yêu cầu k chỉ nhận giá trị thuộc tập vừa lòng -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta bao gồm bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn đáp án B


Giả sử tập hợp A = a; b; c.

Tập A có 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, nếu như tập A gồm n phần tử thì số tập bé của A là .Chọn đáp án C


Bài 7: đến hai tập hòa hợp M = k ∈ Z, N = 4l + 1 .

Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: giải pháp viết nào sau đây để chỉ 5 là số tự nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: cách viết nào sau đây để chỉ π không hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: đến A = a, b, c. Phương pháp viết như thế nào sau đấy là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube inthepasttoys.net


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, inthepasttoys.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đúng theo các clip dạy học tập từ những giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K đến teen 2k5 tại khoahoc.inthepasttoys.net