1 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và gợi ý giải2 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và giải đáp giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và lí giải giải4 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và lý giải giải5 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và lý giải giải

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo ….

Kì thi tuyển chọn sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn vẫn xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 mới nhất

Thời gian làm bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện xác minh của biểu thức p. = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân tại E

=> EN là con đường trung trực của CH

Xét con đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc cùng với dây CD trên I

=> NI là con đường trung trực của CD => NC = ND

EN là con đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C thắt chặt và cố định => H thuộc mặt đường tròn nuốm định

Qua nội dung bài viết ở trên, trung học phổ thông Sóc Trăng đã cung cấp cho các em học sinh 5 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, bao gồm cả giải đáp và lý giải giải dễ nắm bắt nhất. Các em học tập sinh rất có thể truy cập website thpt Sóc Trăng để tìm hiểu những nội dung bài viết hữu ích, ship hàng cho quy trình học tập với thi cử.