Để rèn luyện cho kỳ thi thpt QG, các em xem thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ A mang lại Z Đề thi môn giờ đồng hồ Anh thpt QG năm 2020 (mã đề 405), qua đó những em sẽ nắm rất vững các kiến thức căn bản xuất hiện trong kì thi !

Bên cạnh đó, những em cũng chớ quên đọc thêm Kinh nghiệm trong phòng thi IELTS để bình tâm và đầy niềm tin hơn nhé.

Bạn đang xem: Đề tiếng anh thpt quốc gia 2019


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary áp lực in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


IELTS TUTOR lí giải từ A mang lại Z dạng bài bác CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP trong giờ Anh trung học phổ thông Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là B. That"s all. Thanks

IELTS TUTOR giải thích:

Trong khi đó “Good job!” nghĩa là giỏi lắm, “With pleasure” tức là vinh hạnh của tớ (vinh dự làm những gì đó), “You’re welcome” nghĩa là không tồn tại gì.

Question 6

Đáp án câu 6 là D. I don"t think so

IELTS TUTOR giải thích:

“I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ là vây. Đó là trách nhiệm của chúng trong gia đình”. Phần đông câu trả lời khác các mang nghĩa ủng hộ, không cân xứng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức thị bạn trọn vẹn chính xác, “That"s what I think” tức là đó là tất cả những gì tôi nghĩ, “There"s no doubt about it” suy nghĩ là không thể nghi ngờ gì về việc đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 8

Đáp án câu 8 là D. Admitted

IELTS TUTOR giải thích:

(to) accept = admit tức là thừa nhận, gật đầu cái gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tend lớn grow more sympathetic towards others.


Question 9

Đáp án câu 9 là D. Hateful

IELTS TUTOR giải thích:

Câu B dishonest có nghĩa ko trung thực, không cân xứng với nghĩa của đề bài.Nên chỉ với câu D – hateful có nghĩa chán ghét (không quan lại tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye lớn acts of injustice they witness in the street. 


Question 10

Đáp án câu 10 là D. Pay attention to

IELTS TUTOR giải thích:

have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm so với cái gìshow respect for là thể hiện sự tôn trong đối với cái gì

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Question 15

Đáp án câu 15 là B. Popular

IELTS TUTOR giải thích:

Từ cần điền là B, be popular with sth/sb nghĩa là phổ cập (nổi tiếng) với ai/cái gì, popularity với nghĩ sự khét tiếng không phù hợp trong ngữ cảnh của câu.Câu này có nghĩa là: cùng với sự hài hước của mình, Martin khá lừng danh (phổ biến) với các học sinh.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. Although

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này có nghĩa là các cư dân ở ngôi làng đang sinh sống và làm việc một cuộc sống đời thường hạnh phúc MẶC DÙ bọn họ thiếu thốn các sơ sở vật hóa học hiện đại.Dựa theo nghĩa của câu, một số loại ngay câu A (bởi vì) với C (vì vậy).

Question 17

Đáp án câu 17 là C. Attract

IELTS TUTOR giải thích:

(to) attract / draw sb’s attention nghĩa là đắm đuối sự chút ý của ai.

Question 19

Đáp án câu 19 là C. Seizing

IELTS TUTOR giải thích:

(to) seize sth/sb tức là ngăn chặn chiếc gì/ai. Câu này sở hữu nghĩa là những nhà khoa học đang phân tích một loại thuốc có tác dụng ngăn ngăn sự lây lan của những tế bào ung thư.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. Responsible

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là đã đến khi anh ấy đề xuất cư xử như một bạn lớn có trách nhiệm và chấm dứt việc đổ lỗi lên người khác đến những sai lạc của mình.

Question 24: It"s not my …………to tell you how lớn run your life, but I think you should settle down và have a family. 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 khổng lồ 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to language learning và commonly refers khổng lồ the way students confidently control and organise their own language leaming process. While some people seem khổng lồ have an almost (26) ………….flairs for languages,others have to rely on strategies khổng lồ maximise their skills and learn a foreign language more effectively.


The main thing to lớn remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning and being prepared to take every opportunity available to lớn you khổng lồ learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according lớn your own needs & interests, using all available resources. Research shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage khổng lồ broaden their language abilities considerably and, (29) …………., are more likely lớn achieve their objectives in the longer term.


Question 25

Đáp án câu 25 là B. Incontrast

IELTS TUTOR giải thích:

Cần gọi kỹ với hiểu ngữ cảnh của bài xích để điền được từ thích hợp câu này: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ "tính tự do của người học" càng ngày trở nên đặc trưng trong trong thời gian gần đây. Nó có tương quan một cách rõ ràng đến việc học ngôn ngữ và thường xuyên được đề cập đến cách học sinh tự tin kiểm soát điều hành và tổ chức quy trình học của họ.

Question 26

Đáp án câu 26 là D. Instinctive

IELTS TUTOR giải thích:

instinctive (adj) nghĩa là ở trong về bản năng, câu này có nghĩa là: trong khi một trong những người trong khi có khiếu gần như thuộc về bạn dạng năng so với ngôn ngữ, những người khác phải phụ thuộc các chiến lược để về tối đa hóa kĩ năng và học tập ngoại ngữ một cách công dụng hơn.

Question 29

Đáp án câu 29 là A. As a result

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là, và từ kia (kết trái là), có khả năng cao đạt được kim chỉ nam của bọn họ trong dài hạn, chọn giải đáp A.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 30 khổng lồ 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to lớn remote destinations, staying with local people và learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, giới thiệu facilities with local people, và join in with meals and celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set to lớn change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often cốt truyện the same values. Tribal tourism takes visitors lớn places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance lớn live in a way they never have before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, và opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have been carried out, the effects have been found khổng lồ be negative. (3) 


So, is it possible to lớn experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive influences & minimise the negative," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, và be aware of, local customs & traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According to Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis to......


Question 30

Đáp án câu 30 là B. Holidays with a Difference

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn (1) trình làng về Tribal tourism (du kế hoạch tới các bộ lạc) là gì, đoạn (2) so sánh mô hình này với loại hình khác, đoạn (3) cùng (4) là những ý kiến trái lập về mô hình này cùng lời khuyên lành mạnh và tích cực đến du khách.Vậy nên lựa chọn đáp án là B, trong những khi đó câu A cùng C chỉ thể hiện một phần trong bài, câu D không liên quan đến nội dung của bài.

Question 31

Đáp án câu 31 là A. Travellers

IELTS TUTOR giải thích:

Cần phát âm kỹ câu trước đó nhằm tránh nhầm lẫn lựa chọn câu C (local people).

Question 32

Đáp án câu 32 là C. Tourists can experience a different lifestyle.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 33

Đáp án câu 33 là C. Different

IELTS TUTOR giải thích:

“Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, và opinions are divided” nghĩa là không phải ai cũng tin rằng du ngoạn bộ lạc là một trong những điều tốt, và những ý con kiến thì khác nhau.=> Chọn giải đáp là C (different).

Question 34

Đáp án câu 34 là B. Respect local customs & traditions

IELTS TUTOR giải thích:

Các câu còn sót lại sai hoặc không được đề cập mang đến trong bài.

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions from 35 lớn 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers and other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but to buy newer ones khổng lồ keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, and other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, & arsenic that leak into the ground. (1)


Recycling is the ideal solution lớn the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals like gold và silver that make it attractive to lớn recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - & less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold & diverted to the developing world, posing an increasing threat to the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to ban hazardous waste shipments khổng lồ poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies lượt thích Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping to lớn profit from clean e-waste recycling. The key lớn their business is a huge, building-size machine able khổng lồ separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines lượt thích this lớn process the entire USA"s output of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre and Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……Question 35

Đáp án câu 35 là A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

IELTS TUTOR giải thích:

Tương trường đoản cú như câu 30 bên trên, những câu hỏi về tiêu đề của bài xích (ý bao gồm của bài), bắt buộc làm sau cùng sau khi đã trả lời các thắc mắc khác.

Question 38

Đáp án câu 38 là D. Inform

IELTS TUTOR giải thích:

“an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries” nghĩa là một trong những hiệp ước (thỏa thuận) yêu ước các quốc gia phát triển thông tin cho các giang sơn đang trở nên tân tiến về việc các lô hàng hóa học thải ô nhiễm và độc hại đang vận chuyến đến non sông của họ.

Question 39

Đáp án câu 39 là A. The ban

IELTS TUTOR giải thích:

Cần hiểu kỹ cả câu để xác định đại từ sửa chữa cho nhà ngữ nào.

Question 40

Đáp án câu 40 là D. Take responsibility for disposing of their products safely

IELTS TUTOR giải thích:

Dẫn bệnh ở câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”

Question 41

Đáp án câu 41 là D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 42

Đáp án câu 42 là B. Legislative kích hoạt is fundamental lớn solving the problem of e-waste effectively.

IELTS TUTOR giải thích:

Tức rất có thể suy ra được rằng các hành động lập pháp là điều cơ bản để xử lý vấn đề rác thải năng lượng điện tử một giải pháp hiệu quả. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 43

Đáp án câu 43 là B. Peter wishes he hadn"t moved abroad for a fresh start.

IELTS TUTOR giải thích:

Chọn lời giải D.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Question 44

Đáp án câu 44 là D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B cùng C đông đảo không đúng về phương diện nghĩa đối với câu gốc.

Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions. 


Question 45

Đáp án câu 45 là A. You shouldn"t have criticised your son in front of his friends.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 46

Đáp án câu 46 là C. My father doesn"t like reading newspapers as much as watching TV.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B cùng D không đúng về khía cạnh nghĩa với câu gốc.

Question 47

Đáp án câu 47 là B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

IELTS TUTOR giải thích:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).

Xem thêm: Công Thức Chung Của Oxit Kim Loại Nhóm 2A Là, Công Thức Chung Của Các Oxit Kim Loại Nhóm Iia Là


Question 48

Đáp án câu 48 là B. Respectable

IELTS TUTOR giải thích:

a respectful one-minute silence: 1 phút khoác niệm thành kính

Question 49: My mother gets up usually (A) early lớn prepare (B) breakfast for (C) the whole (D) family.


Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) lớn help (C) those in need in remote areas (D). 


Các khóa huấn luyện và đào tạo IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo cổng output - Thi không đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the links in the e-mail to confirm your subscription!