Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm 2021 - 2022 sách new (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối trí thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn với bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 2 học kì 1

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 đọc là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là đồ vật Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là sản phẩm mấy?

A. thiết bị Hai B. thiết bị Ba C. trang bị Tư D. thứ Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của hai số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 cùng 47 C. 37 và 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có rất nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): search y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vực vườn tất cả 100 cây đào, sau khi bán đi một vài cây đào thì khu vườn còn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã phân phối bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học viên đặt tính theo hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn cửa đã bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có một hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước kết quả đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) phù hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều giỏi …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên gồm bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: tác dụng của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ bỏ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm kiếm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai gồm 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học viên đặt tính mặt hàng dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan bao gồm số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Số liền trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: trên hình bên gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai có 16 loại kẹo, Mai có tương đối nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan tất cả bao nhiêu cái kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi tháng 11 là đồ vật hai. Vậy ngày 25 mon 11 là máy mấy?

A. sản phẩm tư B. đồ vật năm C. sản phẩm sáu D. thiết bị bảy

II. Từ bỏ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tìm kiếm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube inthepasttoys.net


Đã có app inthepasttoys.net trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay vận dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Toán, tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, giờ đồng hồ Việt 2.

Xem thêm: Địa Lí 7 Bài 50 Thực Hành Viết Báo Cáo Về Đặc Điểm Tự Nhiên Của Ô

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các comment không cân xứng với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.