Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án năm 2021 sách bắt đầu (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 chọn lọc, gồm đáp án, cực gần kề đề thi chủ yếu thức bám quá sát nội dung lịch trình của ba cuốn sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 6 học kì 1

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính (Hợp lí nếu gồm thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tìm kiếm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25 m, chiều rộng 15m. Bạn ta làm hai lối đi rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng để làm trồng cây. Tính diện tích s đất dùng để trồng cây.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii">

Bài 5 (0,5 điểm): đến A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Với B = 220. Chứng minh rằng A với B là hai số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): 

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước bình thường của 56 và 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 quan sát vào mẫu vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật bé dại có form size như nhau.

Chiều dài của những 1 mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh đó là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất nhỏ dại màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh đó là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích s đất nhằm trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - trăng tròn = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A và B là hai số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x và x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh sống vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã ủng hộ được khoảng chừng 500 mang đến 700 quyển sách. Biết rằng số sách đó khi xếp rất nhiều thành 20, 25, 30 ck đều vừa đủ. Tính số sách mà học viên khối 6 vẫn quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn bao gồm dạng hình vuông với chiều lâu năm cạnh bằng 10m. Người ta để một trong những phần mảnh vườn làm cho lối đi rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần sót lại để trồng rau. Tín đồ ta làm hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau với để lối đi ra vào rộng 2m. Tính độ dài hàng rào.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 207px;">

Bài 5 (0,5 điểm): chứng tỏ rằng 2n + 1 và 3n + một là hai số nguyên tố cùng nhau ( với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = trăng tròn – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x và x > 8

Vì 70 ⋮ x đề xuất x là cầu của 70;

Vì 84 ⋮ x đề nghị x là ước của 84;

Vì 140 ⋮ x phải x là cầu của 140;

Do đó, x là ước thông thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 nên x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách các bạn khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám mũ ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân bố

D) cha nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự kiện "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đấy là hình tam giác đều?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" style="width: 551px;">

A B C D

Câu 4: xác định nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm): trong số số 1930, 1945, 1954, 1975. Phần đông số nào phân tách hết đến 5? bởi sao?

Câu 6 (2 điểm): Một loại tàu ngầm vẫn ở độ cao -47 m so với mực nước biển. Tiếp đến tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu hiện độ cao new của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với mặt nước biển.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" style="width: 579px;">

Câu 8 (1,5 điểm):

a) kiếm tìm bội chung bé dại nhất của 18 cùng 27.

b) thực hiện phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) tra cứu x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 12m cùng chiều rộng là 2m. Tín đồ ta lát gạch lên lối đi, túi tiền có mỗi mét vuông lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi túi tiền để có tác dụng lối đi là bao nhiêu.

Câu 10 (0,5 điểm): chúng ta Bình sử dụng các ống hút dài 198mm, để tạo lên hình bên. Từng ống hút nước được cắt thành bố đoạn đều bằng nhau để sinh sản lên cha cạnh của mỗi lục giác phần đa như hình bên.

a) Tính số ống hút mà chúng ta Bình đề xuất dùng để kết thúc hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà bạn Bình vẫn dùng.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám nón ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân cha

D) bố nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy vượt bậc 8 của 3 đề nghị ta gọi là bố mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm gồm sự kiện "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta mang năm công nguyên làm mốc 0 nên những năm kia công nguyên sẽ mang dấu âm. Lấy ví dụ như năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình làm sao dưới đó là hình tam giác đều?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" style="width: 546px;">

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều bởi vì nó là tam giác và có bố cạnh bởi nhau.

Câu 4: khẳng định nào dưới đây sai?

A) Hình thoi bao gồm bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ gồm hai đường chéo cánh bằng nhau chứ không hề vuông góc.

II. Trường đoản cú luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số chia hết mang lại 5 là 1930; 1945; 1975 vị những số gồm tận thuộc là 0 hoặc 5 sẽ chia hết mang đến 5.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Việt Theo Thông Tư 22, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 4

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính biểu hiện độ cao mới của tàu ngầm và nước biển khơi là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao mới của tàu ngầm với nước biển là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) search bội chung bé dại nhất của 18 với 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để làm lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình mặt có tất cả 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm cho được bố cạnh của hình lục giác vì chưng vậy mỗi hình lục giác tạo ra ta cần 2 ống hút.