Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án năm 2021 (10 đề)

inthepasttoys.net biên soạn và xem thêm thông tin Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án năm 2021 (10 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 9 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 9 giữa học kì 1

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài:60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Tiến hành phép tính.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

2. Tìm điều kiện của x để những biểu thức sau bao gồm nghĩa:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Bài 2 (2,0 điểm).

1.Phân tích đa thức thành nhân tử.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

2 Giải phương trình:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Bài 3 (2,0 điểm).

Cho biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn biểu thức A.

b) tìm x để

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, bảo hành = 2cm.

a)Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b)Trên cạnh AC đem điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức p. = x3 + y3 - 3(x + y) + 1993.

Tính cực hiếm biểu thức phường với:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

.................... Không còn .....................

ĐÁP ÁN

Bài 1


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

= 9 - √16 = 9 - 4 = 5

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

2.a

0.5đ

Biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ x ≤ 1

0.25

2.b

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ ( x - 1)2 > 0 ⇔ x ≠ 1

0.25


Bài 2 (2,0 điểm)


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

2

1.0đ

ĐK :x ≥ - 1

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 ( T/m ĐKXĐ)

0.25

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất vô nhị x = 24

0.25


Bài 3 (2,0 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.25đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> (với x > 0; x ¹ 1)

0.25

b

0.75đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy với x = 9 thì

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> .

0.25


Bài 4 (3,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.5đ

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

+ ΔABC vuông trên A, mặt đường cao AH => AB2 = BH.BC = 2.8 = 16

0.25

=> AB = 4 cm ( vì AB > 0 )

0.25


Ý

Nội dung

Điểm

+ BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

+ có HB + HC = BC HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

AH2 = BH.CH = 2.6 - 12

0.25

=> AH = √12 = 2√3 cm ( vì chưng AH > 0)

0.25

b

1.0đ

+ Δ ABK vuông trên A bao gồm đường cao AD => AB2 = BD.BK (1)

0.5

+ mà AB2 = BH.BC ( minh chứng câu a) (2)

0.25

Từ (1) với (2) => BD.BK = BH.BC

0.25

c

1.0đ

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25


Bài 5 (0,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

0.5đ

Ta có: x3 = 18 + 3x => x3 - 3x =18

y3 = 6 + 3y => y3 - 3y = 6

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian có tác dụng bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

1. Giá trị lớn nhất của biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 2020 B. 2019

C. 2018 D. - 2019

2. Với x, y là số đo những góc nhọn. Chọn ngôn từ sai trong những câu sau:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

3. Cho ΔABC vuông trên A ,đường cao AH, ta có:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

4. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> bằng:

A. -11 B. 121 C. -121 D. 11

5. Căn bậc nhị số học của 4 là

A. 2 B. 8 C. 16 D. 4

6. Chọn xác định đúng:

A. cot720 = cot180 B. cos250 = sin650

C. sin670 = sin230 D. tan310 = cot310

7. Trong một tam giác vuông. Biết

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> . Tính sinx.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

8. Điều kiện nhằm

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> gồm nghĩa là:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

9. Trục căn thức ở mẫu mã

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> ta được:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

10. Cho tam giác DEG vuông trên E, cosG bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

11. Căn bậc ba của -27 là:

A.9 B.3 C.-3 D.-9

12. Nếu sin α =

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> thì cot α bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

13. Cho

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

14. Nếu cos x = sin 350 thì x bằng:

A.350 B.450 C.650 D.550

15. Tìm đk để

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> có nghĩa, ta có:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

16. Tìm đk để

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bao gồm nghĩa, ta có:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

17. Biểu thức liên hợp của biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> là:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

18. Căn bậc nhị của 16 là:

A. -4 với 4 B. 16 C. -16 cùng 16 D. 4

19. Rút gọn gàng biểu thức

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 10 B. √40 C. 4√36 D. 40

20. Nếu α = 250 18" thì cot α khoảng:

A. 0,47 B. 0,43 C. 0,9 D. 2,12

21. Cho tam giác ABC vuông ở A, BC = 25; AC = 20, số đo của góc C bằng:

A. 530 B. 370 C. 360 D. 540

22. Cho tam giác BDC vuông trên D, sinC bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

23. Các tia nắng phương diện trời tạo thành với mặt đất một góc bằng 400 và láng của tháp xung quanh đất dài trăng tròn m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn cho mét)

A. 24 m B. 20 m C. 17 m D. 13 m

24. Cho tam giác MNP vuông trên M, đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ lâu năm MH bằng:

A. 4 B. 4,5 C. 7 D.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

25. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Phần II. Từ bỏ luận(5 điểm)

Câu 26 (2,5 điểm)

a) So sánh:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

b) Tìm điều kiện để

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> có nghĩa.

c) Khử căn ở mẫu

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

d) Tính quý giá biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Câu 27(2 điểm): mang đến tam giác ABC vuông tại A, AB = 3(cm), AC = 4(cm), con đường cao AH. Kẻ HK vuông góc cùng với AC tại K, kẻ HG vuông góc với AB trên G.

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 28(0,5 điểm): Giải phương trình

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đ.án

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

Câu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đ.án

D

B

B

B

A

A

D

B

C

C

D

C

II. Phần từ bỏ luận

Câu

Lời giải

Điểm

26

(2,5đ)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0.25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,25

0,5

0,25

27

(2đ)

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,25

0,25

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

28

(0,5đ)

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.125

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.125

Phương trình (2) bao gồm nghiệm khi: 6 - x ≥ 0 ⇔ x ≤ 6

Khi đó: 2 vế của (2) ko âm

Ta bình phương 2 vế của (2) được 16(3x – 5) = 36 - 12x + x2

⇔ X2 - 60x + 116 = 0

⇔ ( x - 2)(x - 58) = 0

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.125

Vậy: Tập nghiệm của phương trình là

0,125

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài:60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1:(2 điểm) thực hiện tính:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 2:(1 điểm) Rút gọn gàng

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Câu 3:(2 điểm) tìm x, biết:

a) x2 -1=3

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Câu 4:(2 điểm) cho biểu thức:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

a)Hãy rút gọn gàng biểu thức P.

b)Tìm cực hiếm của x để biểu thức P=2

Câu 5:(3 điểm) cho tam giác ABC vuông trên A gồm đường cao AK phân tách cạnh huyền BC thành hai đoạn KB=2cm và KC=6cm.

a)Tính độ dài những đoạn thẳng: AK, AB, AC

b)Trên cạnh AC đem điểm M ( M khác A cùng C) call H là hình chiếu của A bên trên BM. Minh chứng rằng BH.BM=BK.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1:

(2điểm)

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2: (1,0 điểm)

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,5

0,5

Câu 3:

a) search x, biết x2 -1=3

⇔ x2 = 4

⇒ x = -2 hoặc x = 2

Vậy x = -2 hoặc x = 2

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0.5

0,25

0,25

0,25

0.25

0.25

Câu 4:

Cho biểu thức:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

a) Hãy rút gọn biểu thức A.

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

b) Tìm cực hiếm của x nhằm biểu thức P=2

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 5:

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm cho bài:60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1: (1,0 đ) : Tìm điều kiện của x để các căn thức sau tất cả nghĩa.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 4 Unit 4 Lesson 1, Unit 4: When'S Your Birthday

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

Bài 2 : (2,0 đ) Tính :

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

Bài 3 : (1,0 đ) cho biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

a)Rút gọn A.

b)Tìm x nhằm A = 6

Bài 4 : (2,0 đ): cho biểu thức

*
Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn biểu thức M

b) Tính quý giá của M khi

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

c) Tìm quý hiếm của x nhằm M > 0

Bài 5 (3,0 đ): cho tam giác ABC vuông tại A gồm đường cao AH phân tách cạnh huyền BC thành nhì đoạn : bảo hành = 4 cm và HC = 6 cm.