Trường Đại học Công Nghiệp thành phố hà nội (mã trường: DCN) ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Từ đó điểm chuẩn đại học công nghiệp năm 2021 xấp xỉ từ 20 đến 26,45 điểm. Trường huấn luyện và giảng dạy 36 ngành tập chung chủ yếu vào những khối Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Công nghệ… tiêu chuẩn tuyển sinh của ngôi trường là 7120 chỉ tiêu trong số đó 6.720 tiêu chí được xét tuyển theo cách làm dựa vào công dụng thi tốt nghiệp THPT. Cho nên để trúng tuyển chọn vào ngôi trường Đại học Công Nghiệp, thí sinh đề xuất đạt trung bình 8 điểm/môn.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành ngôn từ Hàn Quốc với điểm trúng tuyển chọn là 26,45 điểm.

Ngành gồm điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất là ngành technology kỹ thuật môi trường: 20,08 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Công Nghiệp năm 2021 cao hơn so với năm 2020 khoảng chừng 2,5 điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học công nghiệp năm 2020

*

Sau đó là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp qua từng năm nhằm thí sinh tham khảo

1: Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp năm 2021:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học sản phẩm tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 9.0; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 6.8; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 6.8 cùng NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán =8.8 và NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: ngoại ngữ > 9.2; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: nước ngoài ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chí phụ thiết bị hai: Ngữ văn = 6.75 và NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 9.4; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5

*Xem thêm: Hình Xăm Ở Chân Nữ Đẹp, Độc, Lạ, 50+ Hình Xăm Ở Chân Cho Nữ Đẹp Nhất

2: Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp năm 2020:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00, A01, D01 23.55 Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 và NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 và NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 và NV7; tiêu chí phụ 2: Toán=7 cùng NV7.8; tiêu chí phụ 2: Toán=7.8 cùng NV8.2; tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 với NV8.2; tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 với NV7.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7.6 cùng NV8.8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.8 và NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 với NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 và NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 với NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 và NV8.8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.8 với NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 và NV7.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7.2 cùng NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 cùng NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 với NV9; tiêu chí phụ 2: Toán=9 và NV5; tiêu chí phụ 2: Toán=5 với NV6.8; tiêu chí phụ 2: Toán=6.8 cùng NV7.8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7.8 với NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 và NV7; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7 và NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 cùng NV9.2; tiêu chí phụ 2: Toán=9.2 và NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 với NV6.2; tiêu chí phụ 2: nước ngoài ngữ=6.2 cùng NV7.6; tiêu chuẩn phụ 2: nước ngoài ngữ=7.6 và NV8.6; tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 cùng NV8.5; tiêu chí phụ 2: Văn=8.5 và NV9; tiêu chuẩn phụ 2: Toán>9 với NV8.2; tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 với NV


phản hồi của bạn: