$ullet ,$ trong những hợp hóa học ion, hóa trị của một nguyên tố bởi điện tích của ion và được điện thoại tư vấn là năng lượng điện hóa trị của yếu tố đó.

Bạn đang xem: Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm

- Thí dụ:

+ trong hợp hóa học $NaCl,$, $Na$ gồm điện hóa trị $1+$ và $Cl$ gồm điện hóa trị $1-$.

+ trong hợp hóa học $CaF_2,$, $Ca$ có điện hóa trị $2+$ với $F$ tất cả điện hóa trị $1-$.

$ullet ,$ tín đồ ta quy ước, lúc viết năng lượng điện hóa trị của nguyên tố, ghi cực hiếm điện tích trước, lốt của điện tích sau.

$ullet ,$ Các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc đội IA, IIA, IIIA gồm số electron ở lớp ngoài cùng là $1$, $2$, $3$ có thể nhường nên tất cả điện hóa trị là $1+$, $2+$, $3+$...

$ullet ,$ Các yếu tố phi kim thuộc team VIA, VIIA gồm $6$, $7$ electron phần bên ngoài cùng, rất có thể nhận thêm $2$ tốt $1$ electron vào phần bên ngoài cùng, nên gồm điện hóa trị $2-$, $1-$...

2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị

$ullet ,$ Quy tắc: trong những hợp hóa học cộng hóa trị, hóa trị của một nguyên tố được khẳng định bằng số link cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử và được điện thoại tư vấn là cùng hóa trị của yếu tắc đó.

- Thí dụ: Hóa trị các nguyên tố vào phân tử nước cùng metan

$H-O-H$

$longrightarrow ,$ vào $H_2O,$: yếu tắc $H$ bao gồm cộng hóa trị $1$, thành phần $O$ bao gồm cộng hóa trị $2$.

*

$longrightarrow ,$ vào $CH_4,$: nguyên tố $C$ có cộng hóa trị $4$, yếu tắc $H$ có cộng hóa trị $1$.

II. SỐ OXI HÓA

1. Khái niệm

- Số oxi hóa của một nguyên tố vào phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu giả định rằng mọi link trong phân tử phần đông là liên kết ion.

2. Các quy tắc xác định số oxi hóa

- phép tắc 1: Số oxi hóa của những nguyên tố trong các đơn chất bằng $0$.

Thí dụ: $mathop Culimits_^0,$, $mathop O_2limits_^0,$, $mathop H_2limits_^0,$...

- nguyên tắc 2: trong một phân tử, tổng cộng số oxi hóa của các nguyên tố bởi $0$.

- nguyên tắc 3: Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bởi điện tích của ion đó. Trong ion nhiều nguyên tử, toàn bô số oxi hóa của các nguyên tố bằng điện tích của ion.

Xem thêm: Kiểu Tấn Công Non-Electronic Là Dạng Tấn Công Mật Khẩu Nào, Kiểu Tấn Công Non

- luật lệ 4: Trong phần nhiều các phù hợp chất, số thoái hóa của hiđro bằng $+1 ,$, trừ một số trong những trường hòa hợp như hiđrua kim loại ($NaH$, $CaH_2,$…). Số lão hóa của oxi bằng $-2$, trừ trường đúng theo $OF_2,$, peoxit (chẳng hạn $H_2O_2$)…

$ullet ,$ lưu ý: Số thoái hóa được viết bằng văn bản số thường, dấu đặt phía trước cùng được đặt tại trên kí hiệu nguyên tố. Thí dụ: $mathop Nlimits_^-3 mathop H_3limits_^+1,$, $mathop Slimits_^+4 mathop O_2limits_^-2,$, $mathop Nlimits_^+5 mathop O_3^-limits_^-2,$...

$ullet ,$ Thí dụ:

- xác định số oxi hóa $(x)$ của yếu tắc $N$ trong hợp hóa học sau: $mathop Hlimits_^+1 mathop Nlimits_^x mathop O_2limits_^-2$

$longrightarrow ,(+1) ,+, x ,+, 2.(-2) = 0 ,Rightarrow ,x =+3$

- khẳng định số thoái hóa $(x)$ của thành phần $S$ vào hợp chất sau: $mathop K_2limits_^+1 mathop Slimits_^x mathop O_4limits_^-2$