Điện phân 200 ml hỗn hợp KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) cùng với điện cực trơ. Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì kết thúc điện phân. Biết rằng nước cất cánh hơi không xứng đáng kể. Dung dịch sau năng lượng điện phân có nồng độ phần trăm là


(n_H_2 = 0,1mol)

Ở catot: 2H2O + 2e → 2OH- + H2

0,2 0,2 ← 0,1

Ở anot: 4OH- → O2 + 4e + 2H2O

0,2 0,05 ← 0,2

Ta thấy lượng OH- không đổi

m dd lúc đầu = 200.1,1 = 220 gam

(m_dd:sau = m_dd:bd - m_H_2 - m_O_2 = 220 - 0,2 - 1,6 = 218,2(g))

(C\% = fracm_KOHm_dd.100\% = frac22,4218,2.100\% = 10,27\% )


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho loại điện một chiều gồm cường độ 16A trải qua nhôm oxit lạnh chảy trong 3 giờ. Khối lượng Al bay ra ngơi nghỉ catot là


Điện phân muối clorua nóng chảy của sắt kẽm kim loại M thu được 12 gam kim loại và 0,3 mol khí. Sắt kẽm kim loại M là


Điện phân NaCl nóng chảy với cường độ I = 1,93A trong thời hạn 6 phút 40 giây thì thu được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quy trình điện phân là


Cho 1 lít hỗn hợp CuCl2 0,1M. Điện phân với độ mạnh 10A trong vòng 2895s. Trọng lượng Cu bay ra là


Điện phân 200 ml hỗn hợp CuSO4 cùng với I = 1,93 A tới lúc catot bước đầu có bọt bong bóng khí bay ra thì ngừng lại, cần thời hạn là 250 giây. Thể tích khí thu được nghỉ ngơi anot (đktc) là


Điện phân l00 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I = 9,65A. Trọng lượng Cu bám trên catot khi thời hạn điện phân t1 = 200s cùng t2 = 500s (hiệu suất năng lượng điện phân là 100%) thứu tự là


Điện phân một lượng dư dung dịch KCl cùng với điện cực trơ, màng phòng xốp thời hạn 16,1 phút loại điện I = 5A thu được 500 ml hỗn hợp X. PH của hỗn hợp X có giá trị là


Điện phân (điện rất trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với cường độ loại điện 3A, sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,68 gam. Tên sắt kẽm kim loại là


Điện phân hỗn hợp X cất 0,4 mol M(NO3)2 (với điện rất trơ) trong thời hạn 48 phút 15 giây, chiếm được 11,52 gam kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) trên anot. Sắt kẽm kim loại M và cường độ dòng điện là


Có hai bình năng lượng điện phân mắc tiếp liền nhau. Bình 1 cất dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Tiến hành điện phân cùng với điện cực trơ, xong điện phân thấy catot của bình 1 tăng lên 1,6 gam. Khối lượng catot của bình 2 tăng lên là


Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện rất trơ cho đến khi catot bước đầu có khí thoát ra thì chấm dứt điện phân. Để th-nc dung dịch sau điện phân cần 800 ml hỗn hợp NaOH 1M. Biết I = 20 A, nồng độ mol AgNƠ3 và thời hạn điện phân theo thứ tự là


Điện phân dung dịch CuSO4 cùng với điện rất trơ, cường độ loại điện 10A. Lúc ở anot tất cả 4 gam khí oxi bay ra thì ngưng. Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Tiến hành điện phân (với điện rất Pt) 200 gam hỗn hợp NaOH 10% đến khi dung dịch NaOH trong bình tất cả nồng độ 25% thi ngừng điện phân. Gắng tích khí (ở đktc) bay ra sinh sống anot cùng catot theo thứ tự là:


Điện phân 250 gam dung dịch CuSO4 8% đến khi nồng độ CuSO4 trong hỗn hợp thu được giảm xuống và bằng một nửa đối với trước làm phản ứng thì ngừng lại. Cân nặng kim loại dính ở catot là


Sau một thời hạn điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 fan ta chiếm được 1,12 lít khí (đktc) ngơi nghỉ anot. Ngâm đinh sắt sạch mát trong hỗn hợp còn lại sau khi điện phân. Phản bội ứng xong, nhấn thấy trọng lượng đinh sắt tăng lên 1,2 gam. Mật độ mol ban sơ của hỗn hợp CuCl2 là


Điện phân lạnh chảy Al2O3 cùng với anot than chì (hiệu suất năng lượng điện phân 100 %) nhận được m kilogam Al ở catot cùng 67,2 m3 (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm tỉ khối so với hiđro bởi 16. đem 2,24 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi vào (dư) nhận được 2 gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Hòa rã 4,5 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước được hỗn hợp X. Điện phân dung dịch X cùng với điện cực trơ, I = 1,93A.

Bạn đang xem: Điện phân dung dịch koh

- Nếu thời gian điện phân là t giây thì thu được kim loại tại catot và 0,007 mol khí tại anot.

- Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0,024 mol khí.

Xem thêm: Bài Phát Biểu Của Đảng Ủy Dự Lễ Kết Nạp, Bài Phát Biểu Của Cấp Ủy Dự Lễ Kết Nạp Đảng Viên

Kim một số loại M và thời gian t là


Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M cùng với điện rất trơ vào thì thu được một gam Cu. Trường hợp dùng cái điện một chiều tất cả cường độ 1A, thì thời gian điện phân về tối thiểu có mức giá trị gần độc nhất vô nhị


Điện phân dung dịch CuSO4 một thời hạn thu được toàn diện và tổng thể tích khí là 11,2 lít. Trong số đó một nửa lượng khí được hình thành từ rất dương với một nửa được xuất hiện từ rất âm. Cân nặng CuSO4 gồm trong hỗn hợp là


Điện phân 400 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M cùng với cường độ loại điện 10A vào một thời hạn thu được 0,224 lít khí (đktc) nghỉ ngơi anot. Biết điện rất đã sử dụng là điện rất trơ và công suất điện phân là 100%. Trọng lượng catot tăng là


Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M cùng với điện cực trơ trong t phút, cường độ loại điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được hóa học rắn X, dung dịch Y và khí Z. đến 12,6 gam fe vào dung dịch Y, sau thời điểm các bội phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn kim loại tổng hợp loại với khí NO (là sản phẩm khử độc nhất của N+5). Cực hiếm của t là


Điện phân 200 ml hỗn hợp KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) với điện rất trơ. Khi ở catot bay ra 2,24 lít khí (đktc) thì kết thúc điện phân. Biết rằng nước bay hơi không xứng đáng kể. Dung dịch sau năng lượng điện phân bao gồm nồng độ phần trăm là


Điện phân bởi điện rất trơ hỗn hợp muối sunfat của sắt kẽm kim loại hoá trị II với mẫu điện bao gồm cường độ 6A. Sau 29 phút năng lượng điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Sắt kẽm kim loại đó là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.