Hình bình hành là một trong trường hợp đậc biệt của hình thang vậy nên ta rất có thể áp dụng biện pháp tính diện tích hình thang để tính diện tích s hình bình hành được. Mặc dù vậy ngược lại bọn họ không thể sử dụng công thức tính diện tích hình bình hành nhằm tính diện tích s hình thang được. Chúng ta còn nhớ công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành hay ko ? nếu không thì cũng chả sao cả chỉ việc đọc nội dung bài viết này các bạn sẽ nhớ lại công thức tính diện tích hình bình hành cùng chu vi hình bình hành ngay lập tức thôi.

Bạn đang xem: Diện tích hình bình hành bằng tích của

1. Tư tưởng hình bình hành là gì?

Hình bình hành(HBH) là tứ giác gồm 2 cặp cạnh đối tuy vậy song cùng nhau hoặc 1 cặp cạnh đối song song và bởi nhau. 

Tính hóa học của HBH

Trong hình bình hành gồm 2 góc đối bằng nhau; 2 đường chéo cánh sẽ giảm nhau trên trung điểm của hình.

2. Bí quyết Tính diện tích s Hình Bình Hành

*

Diện tích hình bình hành: diện tích s hình bình hành được tính bằng tích của cạnh lòng nhân cùng với chiều cao.

S= a * h

Trong đó

a: cạnh lòng của hình bình hànhh: độ cao (nối tự đỉnh tới đáy của một hình bình hành)

Ví dụ: bao gồm một hình bình hành có chiều lâu năm cạnh đáy CD = 8cm và chiều cao nối từ bỏ đỉnh A xuống cạnh CD (h) nhiều năm 5cm. Hỏi diện tích s của hình bình hành ABCD bởi bao nhiêu?

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình bình hành sống trên ta đã có được công thức tính diện tích s HBH ABCD như sau

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

Ví dụ trên đây chỉ mang tính chất cơ bản và khá dễ áp dụng phải ko nào, đối với các bài bác toán phức hợp hơn, họ làm cần vận dụng thêm mối tương quan giữa các thành bên trong một phương pháp và các công thức khác để xử lý bài toán.

3. Phương pháp tính chu vi hình bình hành

Khái niệm về chu vi hình bình hành: 

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói biện pháp khác, chu vi hình bình là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành.

Công thức tính chu vi hình bình hành:

Công thức: C = (A+B) X 2

Trong đó:

C : Chu vi hình bình hànha và b: nhị cạnh ngẫu nhiên của hình bình hành

Ví dụ tính chu vi hình bình hành 

Cho một hình bình hành ABCD bao gồm hai cạnh a với b lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng phương pháp tính chu vi hình bình hành ta gồm công thức tính chu vi HBH ABCD như sau:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

4. Bài xích tập áp dụng cách tính chu vi, diện tích hình bình hành

Bài tập 1: 

Cho hình bình hành ABCD có chiều cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều nhiều năm CD là 15, hãy tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải:

Ta có công thức tính S (ABCD) = 5 * 15 = 75 cm2

Bài tập 2:

Mảnh khu đất HBH (Hình bình hành) gồm cạnh lòng là 47m, mở rộng mảnh đất bằng cách tăng các cạnh lòng của hình bình hành này thêm 7m thì được miếng đấtHBH mới có diện tích s hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2. Hãy tính diện tích s mảnh đất ban đầu.

Xem thêm: Sửa Lỗi Kết Nối Đến Máy Chủ Thất Bại Trong Cf, Kết Nối Đến Máy Chủ Thất Bại Cf

Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích hình bình hành gồm cạnh đáy 7m và độ cao là độ cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất là: 189 / 7 = 27 (m)

Vậy => dện tích mảnh đất hình bình hành lúc đầu là: 27 *47 = 1269 (m2)

5. Lời kết:

Diện tích hình bình hành được áp dụng trong cuộc sống khác nhiều do vậy chúng ta cần nhớ nó càng thọ càng xuất sắc nhé. Còn nếu như không thể ghi nhớ được hãy bookmark lại trang này nhằm xme mỗi một khi cần nhé, Chúc chúng ta thành công!