Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và độ cao 3dm.

Bạn đang xem: Diện tích hình hộp chữ nhật toán lớp 5


Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng lớn 4dm và chiều cao 3dm.

Phương pháp giải:

- ý muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- ao ước tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Lời giải chi tiết:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

((5 + 4) × 2 × 3 = 54 ; (dm^2)) 

Diện tích một mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(5 × 4 = đôi mươi ; (dm^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

(54 + 20 × 2 = 94 ;(dm^2))

Đáp số: diện tích s xung quanh: (54dm^2) ;

diện tích s toàn phần: (94dm^2).


Bài 2


Video lý giải giải


Một người thợ gò một chiếc thùng tôn không nắp làm ra hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích s tôn dùng để gia công thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy nên diện tích s tôn dùng để gia công thùng là tổng của diện tích xung quanh của thùng tôn và ăn diện tích đáy của thùng tôn.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật

Chiều dài: 6dm

Chiều rộng: 4dm

Chiều cao 9dm.

Diện tích tôn dùng để làm thùng: ... (dm^2)?

Bài giải

Diện tích bao quanh của thùng tôn là:

((6 + 4) × 2 × 9 = 180 ;(dm^2)) 

Diện tích đáy của thùng tôn là:

(6 × 4 = 24;(dm^2)) 

Diện tích tôn dùng để gia công thùng là:

(180 + 24 = 204; (dm^2))

Đáp số: (204dm^2).


Lý thuyết

1. Diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật


*

a) Định nghĩa


- diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.


- diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và ăn diện tích nhị đáy.


b) Quy tắc: Giử sử hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là (a), chiều rộng lớn là (b) và chiều cao là (h).

- mong muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

(S_xq = (a + b) imes 2 imes h)

- muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

(S_tp = S_xq + ,,S_day imes 2 = (a + b) imes 2 imes h + 2 imes a imes b)


Lưu ý:

- Chu vi dưới mặt đáy bằng tổng của chiều dài với chiều rộng lớn nhân với (2).

- Diện tích mặt đáy bằng tích của chiều dài với chiều rộng.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều dài (8cm), chiều rộng (6cm) và độ cao (4cm).

Giải:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

((8 + 6) imes 2 = 28;(cm))

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

(28 imes 4 = 112;(cm^2))

Diện tích một lòng là:

(8 imes 6 = 48;(cm^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

(112 + 48 imes 2 = 208;(cm^2))

Đáp số: diện tích xung quanh: (112cm^2);

diện tích toàn phần: (208cm^2).

Chú ý: Khi tìm diện tích xung quanh ta có thể làm gộp thành :((8 + 6) imes 2 imes 4 = 112cm^2) .

Xem thêm: Các Dạng Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 5, Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Lớp 5 Tập 1


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 98 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp inthepasttoys.net


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng inthepasttoys.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép inthepasttoys.net gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.