Công thức tính diện tích hình chóp: diện tích s xung xung quanh & diện tích s toàn phần

Ở bài viết trước, thpt Sóc Trăng đã trình làng đến quý thầy cô và các bạn Công thức tính thể tích hình chóp(khối chóp). Nội dung bài viết hôm nay, shop chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu Công thức tính diện tích s hình chóp: phương pháp tính diện tích xung xung quanh của hình chóp & công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp. Chúng ta chia sẻ để có thêm mối cung cấp tài liệu quý nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


1. Hình chóp là gì ?

Bạn đã xem: công thức tính diện tích s hình chóp: diện tích xung xung quanh & diện tích toàn phần

Hình chóp là hình có mặt đáy là một trong đa giác và những mặt bên là đều tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp.

Bạn đang xem: Diện tích khối chóp


Đường cao của hình chóp là con đường thẳng trải qua đỉnh với vuông góc với mặt phẳng đáy.

Tên điện thoại tư vấn của hình chóp dựa vào đa giác đáy: hình chóp tam giác tất cả đáy là tam giác, hình chóp tứ giác gồm đáy là tứ giác.

Xem thêm: Dreamcatcher Là Gì? Ý Nghĩa Của Dreamcatcher Là Gì + Mục Đích Và Cách Sử Dụng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

AM=fracasqrt32" width="292" height="54" data-latex="AM^2=left(fracasqrt32right)^2 => AM=fracasqrt32" src="https://tex.vdoc.vn?tex=AM%5E2%3D%5Cleft(%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D%5Cright)%5E2%5C%20%3D%3E%5C%20AM%3D%5Cfrac%7Ba%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B2%7D" data-i="9" data-was-processed="true">

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông tại H, ta có:

*

SM = frac7asqrt36" width="330" height="54" data-latex="SM ^2 = left(frac7asqrt36right)^2 => SM = frac7asqrt36" src="https://tex.vdoc.vn?tex=SM%5C%20%5E%7B2%5C%20%7D%3D%5C%20%5Cleft(%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D%5Cright)%5E%7B2%5C%20%7D%3D%3E%5C%20SM%5C%20%3D%5C%20%5Cfrac%7B7a%5Csqrt%7B3%7D%7D%7B6%7D" data-i="12" data-was-processed="true">

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đầy đủ SABC là:

*

*

=> 

*

Bài 10: 

Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông vắn có cạnh lâu năm 8 cm, độ lâu năm các lân cận bằng 10 cm. Hãy tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của hình chóp SABCD.