Công thức tính thể tích khí sinh sống đktc

Công thức, phương pháp tính số mol khi biết thể tích khí sinh sống đktc và ngược lại cực hay, chi tiết

Công thức, phương pháp tính số mol khi biết thể tích khí sinh sống đktc và trái lại cực hay, bỏ ra tiết

Liên quan: cách làm tính thể tích khí sống đktc


A. định hướng & phương thức giải

Một số kim chỉ nan cần nỗ lực vững:

Thể tích mol

– Thể tích mol của hóa học khí là thể tích chiếm vày N phân tử của chất khí đó.

Bạn đang xem: Đktc trong hóa học là gì

– Một mol của bất kỳ chất khí nào, vào cùng điều kiện nhiệt độ áp suất số đông chiếm số đông thể tích bởi nhau.

– nếu ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (t = 00C, p. = 1atm) thể tích mol của các chất khí đều bởi 22,4 lít.

Ví dụ: Ở đktc, 1 mol khí H2 hoặc 1 mol khí O2 đều có thể tích là 22,4 lít

Công thức:

Tính số mol khí lúc biết thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn: n =

*
(mol)

Tính thể tích khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh khi biết số mol: V = n.22,4 (lít)

Trong đó:

+ n: số mol khí (mol)

+ V: thể tích khí sinh sống đktc (lít)

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích của 8g khí oxi làm việc đktc?

Hướng dẫn giải:

Khối lượng mol của O2 là: MO2 = 16.2 = 32 g/mol

Số mol phân tử O2 là: nO2 =

*

= 0,25 mol

Thể tích của 8g khí oxi ở đktc là:

VO2 = nO2 . 22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

Ví dụ 2: Tính trọng lượng của 8,96 lít khí CO2 sinh sống đktc?

Hướng dẫn giải:

Số mol phân tử CO2 là: nCO2 =

*
= 0,4 mol

Khối lượng mol của CO2 là: MCO2 = 12 +16.2 = 44 g/mol

Khối lượng của 8,96 lít khí CO2 ngơi nghỉ đktc là:

mCO2 = inthepasttoys.net2 = 0,4.44 = 17,6 gam.

Ví dụ 3: Một hỗn hợp khí X bao gồm 0,25 mol khí SO2 với 0,15 mol khí CO2

a) Tính thể tích của tất cả hổn hợp khí X (đktc).

b) Tính trọng lượng của tất cả hổn hợp khí X.

Hướng dẫn giải:

a) Thể tích của tất cả hổn hợp khí X (đktc) là:

VX = nX.22,4 = (0,25 + 0,15).22,4 = 8,96 lít

b) MCO2 = 32+2.16 = 64 g/mol

Khối lượng của 0,25 mol khí SO2 là: mCO2 = inthepasttoys.net2 = 0,25.64 = 16g.

MCO2 = 12+2.16 = 44 g/mol

Khối lượng của 0,15 mol khí CO2 là: mCO2 = inthepasttoys.net2 = 0,15.44 = 6,6g.

Khối lượng của tất cả hổn hợp khí X là: mX = mCO2 + mCO2 = 16 +6,6 = 22,6g.

C. Bài bác tập vận dụng

Câu 1: nếu hai hóa học khí không giống nhau mà rất có thể tích cân nhau (đo nghỉ ngơi cùng ánh nắng mặt trời và áp suất) thì đánh giá nào sau luôn đúng?

A. Chúng bao gồm cùng số mol chất.

B. Chúng tất cả cùng khối lượng.

C. Chúng có cùng số phân tử.

D. Ko thể kết luận được điều gì cả.

Câu 2: Công thức đổi khác giữa lượng chất (n) và thể tích của hóa học khí (V) sống đktc là:

*

D. N. V = 22,4 (mol).

Xem thêm: Tỉnh Bình Thuận Ở Miền Nào ? Những Địa Điểm Du Lịch Đẹp Của Bình Thuận

Câu 3: Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở điều kiện tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.

Câu 4: Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là bao nhiêu?

A. 8,96 lít

B. 6,72 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Câu 5: Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2 và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 4,48 lít

D. 15,68 lít

Câu 6: Tính số mol phân tử tất cả trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

Câu 7: Thể tích của 280 g khí Nitơ làm việc đktc là bao nhiêu?

A. 336 lít

B. 168 lít

C. 224 lít

D. 112 lít

Câu 8: bắt buộc lấy bao nhiêu lít khí CO2 sống đktc để có 3.1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít

Câu 9: 0,75 mol phân tử H2S chiếm thể tích bao nhiêu lít (đo sinh hoạt đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít

Câu 10: cho số mol của khí Nitơ là 0,5 mol. Số mol của khí Oxi là 0,5 mol. Kết luận nào tiếp sau đây đúng?