Giải bài bác 2: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a khác 0) - Sách trả lời học toán 9 tập 2 trang 28. Sách này phía trong bộ VNEN của công tác mới. Tiếp sau đây sẽ phía dẫn vấn đáp và lời giải các thắc mắc trong bài học. Cách làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài bác học.


A. Chuyển động khởi động

Quan liền kề và thúc đẩy (sgk trang 28)

B. Hoạt động hình thành con kiến thức

1. Thực hiện các vận động sau

a) Điền vào ô trống cực hiếm của y khớp ứng với mỗi giá trị của x vào bảng sau:

x-3-2-10123
$y = 2x^2$

b) từ bỏ bảng trên, hãy viết vào nơi chấm (...) sẽ được tọa độ một trong những điểm thuộc thứ thị hàm số $y = 2x^2$ rồi xác minh các điểm đó trên hệ trục tọa độ Oxy hình 6a (theo mẫu).

Bạn đang xem: Đồ thị của hàm số y ax2

*

A(-3; 18); A"(3; ...); B(-2; ...); B"(2; ...); C(-1; ...); C"(1; ...); O(0; ...)

c) Đồ thị của hảm số $y = 2x^2$ là mặt đường cong đi qua các điểm A, A", B, B", C, C", O như hình 6b.

*

Hãy tô lại bởi bút chì thứ thị hàm số $y = 2x^2$ trong hình 6b rồi vẽ lại vào hình 6a.

d) Hãy nhấn xét một vài đặc điểm của vật thị hàm hàm số $y = 2x^2$ bằng cách trả lời câu hỏi sau:

Đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành?

Vị trí của điểm A, A" so với trục Oy ? giống như với những cặp điểm B, B" với C, C"?

Điểm nào là vấn đề thấp duy nhất của trang bị thị?

Trả lời:

a)

x-3-2-10123
$y = 2x^2$188202818

b)A(-3; 18); A"(3; 18); B(-2; 8); B"(2; 8); C(-1; 2); C"(1; 2); O(0; 0)

c) các em vẽ lại hình 7b vào vở

d)

Đồ thị ở ở phía bên trên trục hoànhCác cặp điểm A và A"; B với B"; C với C" đối xứng nhau qua trục tung.Điểm thấp duy nhất của đồ vật thị là vấn đề O

2. Thực hiện các hoạt động sau

a) Điền vào ô trống giá trị của y tương ứng với mỗi cực hiếm của x trong bảng sau:

x-4-3-2-101234
$y = -frac12x^2$

b) từ bỏ bảng trên hãy viết tiếp vào khu vực chấm (...) sẽ được tọa độ một vài điểm thuộc đồ thị hàm số $y = -frac12x^2$ rồi xác định các đặc điểm đó trên hệ trục tọa độ Oxy hình 7a (theo mẫu).

*

M(-4; -8); M"(4; ...); N(-2; ...); N"(2; ...); P(-1; ...); P"(1; ...); O(0; ...)

c) Đồ thị của hảm số $y = -frac12x^2$ là mặt đường cong đi qua các điểm M, M", N, N", P, P", O như hình 7b.

*

Hãy tô lại bằng bút chì đồ dùng thị hàm số $y = -frac12x^2$ vào hình 7b rồi vẽ lại vào hình 7a.

d) Hãy nhấn xét một vài đặc điểm của thứ thị hàm hàm số $y = -frac12x^2$ bằng cách trả lời câu hỏi sau:

Đồ thị ở ở phía bên trên hay phía dưới trục hoành?

Vị trí của điểm M, M" so với trục Oy ? tương tự như với những cặp điểm N, N" với P, P"?

Trả lời:

a)

x-4-3-2-101234
$y = -frac12x^2$-8$frac-92$-2$frac-12$0$frac-12$-2$frac-92$-8

b)M(-4; -8); M"(4; 8); N(-2; -2); N"(2; -2); P(-1; $frac-12$); P"(1;$frac-12$); O(0; 0)

c) những em vẽ lại hình 7b vào vở

d)

Đồ thị nằm bên dưới trục hoànhCác cặp điểm đó đối xứng nhau qua trục OyĐiểm tối đa của đồ vật thị là O(0; 0)

3. Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 31)

4. Triển khai các vận động sau

Lập báo giá trị của hàm số $y = frac13x^2$ ứng với x = 0; x = 1; x = 2; x = 3 vào vở rồi điền vào những ô trống đông đảo giá trị tương xứng với x = -1; x = -2; x = -3

*

Em hãy bàn bạc với các bạn để giải thích tại sao làm được như vậy

Vẽ thứ thị hàm số $y = frac13x^2$ vào vở

Trả lời:

x0123
$y = frac13x^2$0$frac13$$frac43$3

Dựa vào tính đối xứng của hàm số qua trục Oy, ta tất cả bảng sau:

x-3-2-10123
$y = frac13x^2$3$frac43$$frac13$0$frac13$$frac43$3

Đồ thị hàm số:

*


C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 32 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Cho hàm số: $y = frac23x^2;;;; y = -frac23x^2$

a) kết thúc hai bảng giá trị sau rồi vẽ vật dụng thị của nhì hàm số này trên và một mặt phẳng tọa độ

x-3-1013
$y = frac23x^2$     
x-3-1013
$y = -frac23x^2$     

b) dấn xét tính đối xứng của hai thiết bị thị so với trục Ox.

c) trong số điểm sau đây, điểm như thế nào thuộc đồ thị hàm số $y = frac23x^2$, điểm nào ko thuộc trang bị thị hàm số đó?

A($-2; ; frac53$); B($-sqrt3;;; 2$); C($sqrt6;; 4$)


Câu 2: Trang 32 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Cho tía hàm số: $y = -frac12x^2;;y=-x^2;;y = -2x^2 $

a) Vẽ đồ dùng thị của bố hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) Tìm trên mặt phẳng tọa độ bố điểm A, B, C bao gồm cùng hoành độ x = -1,5 theo sản phẩm tự ở trên bố đồ thị của bố hàm số đang cho. Xác minh tung độ khớp ứng của chúng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Khí Oxi Có Những Tính Chất Hóa Học Nào, Oxi Có Những Tính Chất Gì

c) Tìm xung quanh phẳng tọa độ tía điểm A", B", C" tất cả cùng hoành độ x = 1,5 theo trang bị tự nằm trên bố đồ thị của tía hàm số vẫn cho. Xác minh tung độ tương ứng của chúng. Kiểm tra tính đối xứng của A và A"; B và B"; C và C".