Điện năng là kỹ năng và kiến thức vật lý của lớp 9 nhưng mà lại được sử dụng tương đối nhiều trong kiến thức của cung cấp 3 lên chúng ta cần ghi nhớ được năng lượng điện năng là gì? Công của mẫu điện là gì? phương pháp tính công của dòng điện?,…Tất cả sẽ tiến hành chúng tôi chia sẻ lý thuyết và các dạng bài tập chi tiết trong bài viết dưới đây


Điện năng là gì?

Điện năng là năng lượng của chiếc điện. Bởi dòng điện có năng lượng có thể thực hiện công và hỗ trợ nhiệt lượng. Đơn vị đo của điện năng là W hoặc kW.

Bạn đang xem: Đơn vị của điện năng

Sự gửi hóa điện năng thành những dạng năng lượng khác

Điện năng hoàn toàn có thể chuyển hóa thành những dạng năng lượng khác, trong những số đó có phần năng lượng có ích và bao gồm phần tích điện vô ích.

Tỉ số thân phần năng lượng có ích được đưa hóa từ điện năng và toàn thể điện năng tiêu hao được hotline là hiệu suất sử dụng điện năng:

H = Ai/Atp = Ai/(Ai + Ahp)

Trong đó:

Ai là tích điện có íchAhp là năng lượng hao mức giá vô íchAtp là năng lượng toàn phần được đưa hóa từ năng lượng điện năng

Công thức tính công của dòng điện

*


Công của dòng điện sản ra ở một đoạn mạch là số đo lượng điện năng cơ mà đoạn mạch kia tiêu thụ để đưa hóa thành các dạng tích điện khác. Cùng với công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A là công của loại điện (J)U là hiệu điện núm giữa nhị đầu đoạn mạch (V)I là cường độ chiếc điện qua đoạn mạch (A)t là thời gian dòng điện triển khai công (s)P là hiệu suất điện (W)

Công của cái điện đo bằng Jun (J). Tuy vậy trong đời sống, công của mẫu điện cũng hay được đo bằng đơn vị chức năng kilôoát giờ (kW.h): 1 kW.h = 3600000 J = 3,6.106 J

Đo công của dòng điện

Công của cái điện hay điện năng tiêu tốn do nhà máy điện hỗ trợ đến từng cơ quan, xí nghiệp, hộ mái ấm gia đình được đo bằng điện kế (hay có cách gọi khác là điện năng kế, công tơ điện).

Khi những dụng nỗ lực và vật dụng tiêu thụ điện năng hoạt động, đĩa tròn của công tơ quay, số chỉ của điện kế tăng dần. Lượng tăng lên của số chỉ này là số đếm của điện kế, cho thấy điện năng tiêu hao theo đơn vị chức năng kW.h.

Bài tập tính công của dòng điện, điện năng bao gồm lơi giải

Ví dụ 1: Một bóng đèn điện gồm ghi 220V – 100W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn này được thực hiện trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu hao của đèn điện này vào 30 ngày là bao nhiêu?

Lời giải:

Điện năng tiêu tốn của bóng đèn này vào 30 ngày là:

A = P.t.30 = 100.4.30 = 12000k.h = 2kW.h

Ví dụ 2: Một nồi cơm điện tất cả số ghi trên vỏ là 220V – 400W được thực hiện với hiệu điện cố 220V, trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của nồi.

Lời giải

Điện trở của dây nung của nồi

P= U2/R ⇒ R = U2/P = 2202 : 400 = 121 Ω

Cường độ loại điện chạy qua dây nung là

P = U.I ⇒ I =P/U = 400 : 220 = 1,82 A

Ví dụ 3: trên một đèn điện tóc đỏ bao gồm ghi 220V – 100W và trên một bóng đèn khác tất cả ghi 220V – 40W

a) đối chiếu điện trở hai đèn điện khi chúng sáng bình thường

b) Mắc thông liền hai bóng đèn này vào hiệu điện cố 220V thì đèn làm sao sáng hơn? vì sao? Tính điện năng cơ mà mạch điện này sử dụng trong một giờ. Cho rằng điện trở của những bóng đèn có giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường

c) Mắc tuy nhiên song hai đèn điện này vào hiệu điện chũm 220V thì đèn như thế nào sáng hơn? vì sao? Tính điện năng mà đèn này sử dụng trong một giờ.

Lời giải:

a) Điện trở của đèn đầu tiên là: R1 = U2 / P1 = 2202 : 100 = 484 Ω

Điện trở của đèn sản phẩm công nghệ hai là: R2 = U2 / P2 = 2202 : 40 = 1210 Ω

Lập tỉ lệ: R2/R1 = 1210 : 484 = 2,5 ⇒ R2= 2,5R1.

b) khi mắc thông suốt hai đèn này vào hiệu điện cố kỉnh 220V, mẫu điện chạy qua nhì đèn tất cả cùng độ mạnh I thì đèn tất cả điện trở lớn hơn sẽ sáng hơn. Vậy nên đèn thiết bị hai (loại 44W) sẽ sáng hơn.

Đèn loại 40 W tất cả điện trở R2 lớn hơn nên có năng suất P2 = I2R2 to hơn (P2 = 20,4 W; P1 = 8,2 W).

Cường độ loại điện định mức của đèn 1 là:

I1đm = P1đm/U1đm = 100 : 220 ≈ 0,45A

Cường độ dòng điện định nấc của đèn 2 là:

I2đm = P2đm/U2đm = 40 : 220 ≈ 0,18A

Cường độ chiếc điện trong đoạn mạch là:

I = U / (R1 + R2 ) = 220 : (484 + 1210) = 0,13A.

Vì R1 với R2 mắc thông liền nên: I1 = I2 = I = 0,13A.

Qua tác dụng tính toán ta đối chiếu và hiểu rằng cả nhì đèn thì chiếc điện qua chưa đến giá trị định mức bởi vì vậy cả nhị đèn phần đa sáng mờ. Dẫu vậy đèn 2 sẽ sáng hơn đèn 1.

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong một giờ là:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

c) lúc mắc tuy vậy song nhì đèn vào hiệu điện rứa 220 V thì đèn 1 sáng hơn đèn 2 do đèn 1 có năng suất định mức to hơn nên sáng sủa hơn.

Điện năng mạch năng lượng điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P1 + P2)t = (100 + 40).3600 = 504000J = 0,14kW.h.

Ví dụ 4: Một bóng đèn dây tóc bao gồm ghi 220V – 100W và 1 bàn là tất cả ghi 220V – 1000W cùng được mắc vào ổ rước điện 220V ở mái ấm gia đình để cả hai cùng vận động bình thường.

a) Vẽ sơ đồ dùng mạch điện, trong các số đó bàn là được kí hiệu như một năng lượng điện trở và tính điện trở tương tự của đoạn mạch này.

Xem thêm: Phân Tích Diễn Biến Cốt Truyện Trong Truyện Ngắn Làng Của Kim Lân

b) Tính điện năng mà lại đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị chức năng jun và đơn vị kilooat giờ.

Lời giải:

*

Ví dụ 5: Một nhà bếp điên vận động liên tục 2h sinh sống 220V. Số chỉ của công tơ tăng thêm 1,5 số. Tính I?

Lời giải:

Số chỉ của công tơ tăng lên 1,5 số nên

A = 1,5kW.h

Từ A = U.I.t ⇒ I = A/(U.t) = 1,5 : (220/100 x 2) = 3,41 A

Hy vọng với những kiến thức phía bên trên mà công ty chúng tôi vừa share có thể giúp chúng ta nhớ được điện năng là gì và công thức tính công của loại điện để vận dụng vào làm bài xích tập nhé