Các sự biệt lập chính giữa khối lượng nguyên tử và cân nặng nguyên tử vừa phải là khối lượng nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử, trong khi khối lượng nguyên tử vừa đủ là trọng lượng của một nguyên tử của một nhân tố hóa học cụ thể được tính bằng phương pháp xem xét những đồng vị của thành phần đó.

Bạn đang xem: Đơn vị của nguyên tử khối trung bình

Chúng ta thường xuyên sử dụng các thuật ngữ trọng lượng nguyên tử và khối lượng nguyên tử trung bình sửa chữa cho nhau; tuy nhiên, chúng là nhị thuật ngữ không giống nhau.

1. Tổng quan cùng sự biệt lập chính 2. Trọng lượng nguyên tử là gì 3. Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải là gì 4. So sánh tuy vậy song - khối lượng nguyên tử so với trọng lượng nguyên tử trung bình sống dạng bảng 5. Bắt tắt

Khối lượng nguyên tử là gì?

Nguyên tử khối là tổng cân nặng của các nucleon có trong hạt nhân nguyên tử. Một nucleon hoặc là 1 trong p7p hoặc một neutron. Do đó, cân nặng nguyên tử là tổng trọng lượng của các proton và neutron có trong phân tử nhân. Tuy vậy electron cũng đều có trong nguyên tử, nhưng cân nặng của electron không được thực hiện trong các giám sát vì electron rất nhỏ dại và có trọng lượng không đáng chú ý khi so sánh với proton và neutron.

Không hệt như trong cân nặng nguyên tử tương đối, sống đây bọn họ tính toán trọng lượng của từng nguyên tử mà ngoài giá trị trung bình nào. Vị đó, bọn họ nhận được các giá trị không giống nhau cho khối lượng nguyên tử của các đồng vị khác nhau. Đó là do số lượng nucleon có trong những đồng vị của và một nguyên tố là không giống nhau.

*

Chúng ta hãy để ý một ví dụ:

Nguyên tử khối của hiđro = 2

Vì vậy, khối lượng nguyên tử của đồng vị hydro-2 (Deuterium) được tính như sau.

Số proton trong hạt nhân = một số nơtron trong hạt nhân = 1 vị đó, trọng lượng nguyên tử của hydro = (1 amu + 1 amu) = 2 amu

Ở đây, t trọng lượng nguyên tử được mang đến bởi đơn vị amu (đơn vị cân nặng nguyên tử). Một proton hoặc một neutron có trọng lượng 1 amu.

Khối lượng nguyên tử vừa đủ là gì?

Nguyên tử khối trung bình là khối lượng nguyên tử của một yếu tắc hóa học ví dụ được tính bằng phương pháp xem xét các đồng vị của yếu tắc đó. Trong đó, giá bán trị trọng lượng phụ trực thuộc vào sự đa dạng tự nhiên của một nhân tố hóa học.

Có hai bước để tính cân nặng nguyên tử trung bình.

Nhân cân nặng nguyên tử của mỗi đồng vị cùng với độ dồi dào tự nhiên (lấy độ dồi dào có tác dụng phần trăm) riêng rẽ biệt.Cộng những giá trị chiếm được với nhau và để được nguyên tử khối trung bình.

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ:

Có nhì đồng vị của cacbon là cacbon-12 cùng cacbon-13. Nút độ đa dạng chủng loại của bọn chúng lần lượt là 98% và 2. Sau đó, chúng ta cũng có thể xác định khối lượng nguyên tử vừa phải của cacbon bằng cách sử dụng một phép tính. Ở đây, bọn họ phải nhân trọng lượng nguyên tử của mỗi đồng vị với giá trị dồi dào. Sau đó, họ cần mang số dư dưới dạng một giá trị đặt tại hai phần thập phân, chưa phải là phần trăm. Tiếp theo, chúng ta có thể thêm những giá trị thu được.

Carbon-12: 0,98 * 12 = 11,76

Carbon-13: 0,02 * 13 = 0,26

Khi đó, nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là = 11,76 + 0,26 = 12,02 g / mol.

Sự biệt lập giữa trọng lượng nguyên tử và trọng lượng nguyên tử vừa đủ là gì?

Mặc dù thuật ngữ khối lượng nguyên tử và cân nặng nguyên tử vừa đủ nghe kiểu như nhau, nhưng bọn chúng là hai thuật ngữ không giống nhau. Sự biệt lập cơ bản giữa trọng lượng nguyên tử và khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải là trọng lượng nguyên tử là trọng lượng của một nguyên tử, trong khi cân nặng nguyên tử trung bình là khối lượng của một nguyên tử của một nhân tố hóa học rõ ràng được tính bằng phương pháp xem xét các đồng vị của yếu tố đó. Thuật ngữ khối lượng nguyên tử dùng để làm chỉ trọng lượng của một nguyên tử trong lúc thuật ngữ cân nặng nguyên tử trung bình dùng làm chỉ khối lượng của một yếu tố hóa học.

Xem thêm: Dựa Vào Văn Bản Chiếu Dời Đô Và Hịch Tướng Sĩ Hãy Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Vai Trò Của Người Lãnh Đạo

*

Tóm tắt - khối lượng nguyên tử so với khối lượng nguyên tử trung bình

Khối lượng nguyên tử đề cập đến khối lượng của một nguyên tử, nhưng khối lượng nguyên tử trung bình là khối lượng trung bình của nguyên tử của một yếu tố hóa học nuốm thể. Vày đó, sự khác biệt cơ bạn dạng giữa trọng lượng nguyên tử và trọng lượng nguyên tử vừa phải là cân nặng nguyên tử là trọng lượng của một nguyên tử, vào khi cân nặng nguyên tử mức độ vừa phải là cân nặng của một nguyên tử của một yếu tắc hóa học rõ ràng được tính bằng cách xem xét những đồng vị của nhân tố đó.