Đốt một lượng nhôm vào 6,72 lít O2(đktc). Sau khi xong phản ứng cho chất rắn thu đc hoà ta trọn vẹn vào dd H2SO4 loãng dư , thấy giải hòa ra 6,72lit H2(đktc) .Khối lượng nhôm đã dùng là:


*

Đốt một lượng nhôm (Al) trong 6,72 lít O2. Hóa học rắn thu được sau làm phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào hỗn hợp HCl thấy cất cánh ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Khối lượng nhôm đã sử dụng là:

A.Bạn đã xem: Đốt một lạng nhôm vào 6 72 lít o2 8,1 gam.

Bạn đang xem: Đốt 1 lượng nhôm trong 6 72 lít o2

B. 16,2 gam.

C. 18,4 gam.

D. 24,3 gam.


*

Một các thành phần hỗn hợp X tất cả Al và Fe 2 O 3 . Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trọn vẹn X thu được chất rắn A. A tính năng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít H 2 (đktc) và chất rắn B. Cho B công dụng với H 2 SO 4 loãng dư hình thành 6,72 lít khí (đktc). Cân nặng hỗn phù hợp X đã cần sử dụng là

A. 29,50 gam

B. 45,50 gam

C. 37,5 gam

D. 26,80 gam

Đốt 1 lượng nhôm(Al) vào 6,72 lít O2. Hóa học rắn nhận được sau phản ứng đến hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo sống đkc). Cân nặng nhôm đã dùng là ?

Một hỗn hợp X tất cả Al với Fe 2 O 3 . Thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn X thu được hóa học rắn A. A chức năng với hỗn hợp NaOH dư nhận được 3,36 lít H 2 (đktc) và hóa học rắn B. Cho B chức năng với H 2 SO 4 loãng dư có mặt 8,96 lít khí (đktc). Cân nặng hỗn phù hợp X đã cần sử dụng là

A. 29,50 gam

B. 45,50 gam

C. 38,75 gam

D. 26,80 gam

Thực hiện nay phản ứng nhiệt độ nhôm lếu hợp có m gam Al cùng 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại O2), sau thời điểm phản ứng kết thúc, thu được tất cả hổn hợp X. Cho toàn cục X vào trong 1 lượng dư hỗn hợp HCl (loãng, nóng), sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn ví như cho toàn cục X vào một trong những lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi các làm phản ứng hoàn thành thì số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,14 mol

B. 0,06 mol

C. 0,16 mol

D. 0,08 mol

Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm láo lếu hợp tất cả m gam Al cùng 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại O2), sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho cục bộ X vào một lượng dư hỗn hợp HCl (loãng, nóng), sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 2,688 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn cục X vào một trong những lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng xong thì số mol NaOH đã phản ứng là ?

A. 0,08 mol

B. 0,16 mol

C. 0,10 mol

D. 0,06 mol

Thực hiện những phản ứng sức nóng nhôm láo lếu hợp tất cả m gam Al với 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại O2), sau thời điểm phản ứng kết thúc, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho tổng thể X vào một lượng dư hỗn hợp HCl (loãng, nóng), sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 2,688 lít H2 (đktc). Còn trường hợp cho toàn cục X vào trong 1 lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng chấm dứt thì số mol NaOH vẫn phản ứng là

A. 0,16 mol

B.

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 7 Có Đáp Án Có Đáp Án, Đề Thi Giữa Hk1 Toán 7

0,06 mol

D. 0,10 mol

Đáp án D

n C r 2 O 3 = 0 , 03 m o l

Ta thấy 0 , 12 > n C r = 0 , 06 vì vậy Al dư

→ n A l = 0 , 12 - 0 , 06 1 , 5 = 0 , 04 m o l

X tính năng với lượng dư NaOH 

→ n N a O H = 0 , 03 . 2 + 0 , 04 = 0 , 1 m o l

Thực hiện tại phản ứng nhiệt nhôm hh có m gam A1 với 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không tồn tại O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho cục bộ X vào một lượng dư dung dịch HC1 (loãng, nóng), sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 2,016 lít H2 (đktc). Còn giả dụ cho toàn thể X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khoản thời gian các phản bội ứng dứt thì số mol NaOH đã phản ứng là

Đáp án D

n C r 2 O 3 = 0 , 03 m o l

n C r =0,06 /spanspando vậy Al dư/span/p p class=">Vậy X đựng Cr 0,06 mol, Al2O3 0,03 mol với Al dư